TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

  • 2022-01-10Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

jina la kikoa:www.tubitak.gov.trUthamini

kuhusu 500~20000

jina la kikoa:www.tubitak.gov.trmtiririko

492

jina la kikoa:www.tubitak.gov.trNzuri au mbaya

Joka katika Bwawa. mafanikio yanatarajiwa

tovuti:TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUUzito

4

tovuti:TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUIP

193.140.80.212

tovuti:TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUyaliyomo

TÜRKİYEBİLİMSELVETEKNOLOJİKARAŞTIRMAKURUMU@importurl("/modules/system/system.base.css?rv7dtp");@importurl("/modules/system/system.menus.css?rv7dtp");@importurl("/modules/system/system.messes.css?rv7dtp");@importurl("/modules/system/system.theme.css?rv7dtp");@importurl("/misc/ui/jquery.ui.core.css?rv7dtp");@importurl("/misc/ui/jquery.ui.theme.css?rv7dtp");@importurl("/misc/ui/jquery.ui.accordion.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/modules/views_slideshow/views_slideshow.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/modules/ldap/ldap_user/ldap_user.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/modules/calendar/css/calendar_multiday.css?rv7dtp");@importurl("/modules/comment/comment.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/modules/date/date_api/date.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/modules/date/date_popup/themes/datepicker.1.7.css?rv7dtp");@importurl("/modules/field/theme/field.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/modules/menu_attach_block/menu_attach_block.css?rv7dtp");@importurl("/modules/node/node.css?rv7dtp");@importurl("/modules/search/search.css?rv7dtp");@importurl("/modules/user/user.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/modules/views/css/views.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/modules/media/modules/media_wysiwyg/css/media_wysiwyg.base.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/libraries/colorbox/example4/colorbox.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/modules/ctools/css/ctools.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/modules/ldap/ldap_servers/ldap_servers.admin.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/modules/panels/css/panels.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/modules/text_resize/text_resize.css?rv7dtp");@importurl("/modules/locale/locale.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/modules/views_accordion/views-accordion.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_cycle/views_slideshow_cycle.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/modules/panels/plugins/layouts/onecol/onecol.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/modules/menu_minipanels/css/menu_minipanels.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/modules/simple_cookie_compliance/css/simple_cookie_compliance.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/themes/cahitarf/css/contact.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/themes/cahitarf/css/bilim.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/themes/omega/alpha/css/alpha-reset.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/themes/omega/alpha/css/alpha-mobile.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/themes/omega/alpha/css/alpha-alpha.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/themes/omega/omega/css/formalize.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/themes/omega/omega/css/omega-text.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/themes/omega/omega/css/omega-branding.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/themes/omega/omega/css/omega-menu.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/themes/omega/omega/css/omega-forms.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/themes/cahitarf/css/global.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/themes/cahitarf/css/cahitarf-alpha-default.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/themes/cahitarf/css/cahitarf-alpha-default-normal.css?rv7dtp");@importurl("/sites/all/themes/omega/alpha/css/grid/alpha_default/normal/alpha-default-normal-12.css?rv7dtp");//somedefaultpreinitvarCountly=Countly||{};Countly.q=Countly.q||[];//providecountlyinitializationparametersCountly.app_key='10dadd9bb6c4b1bc79eaffba564b4b3c';Countly.url='webanalytics.tubitak.gov.tr';Countly.q.push(['track_sessions']);Countly.q.push(['track_peview']);Countly.q.push(['track_clicks']);Countly.q.push(['collect_from_forms']);//loadcountlyscriptasynchronously(function(){varcly=document.createElement('script');cly.type='text/jascript';cly.async=true;//enterurlofscriptherecly.src='webanalytics.tubitak.gov.tr/sdk/web/countly.min.js';cly.onload=function(){Countly.init()};vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(cly,s);})();AnaiçeriğeatlaSizleredahaiyihizmetverebilmekiçinsitemizdeçerezlereyerveriyoruz.Çerezpolitikamızhakkındabilgiedinmekiçintıklayınız.Sizleredahaiyihizmetverebilmekiçinsitemizdeçerezlereyerveriyoruz.Çerezpolitikamızhakkındabilgiedinmekiçintıklayınız.TÜRKİYEBİLİMSELVETEKNOLOJİKARAŞTIRMAKURUMU......TürkçeEnglishAramaformuAnamenüKurumsalDesteklerBurslarAr-GeFaaliyetlerimizOrtaokulveLiseDüzeyinde408ÖğrenciÖdülAldı2204-ALiseÖğrencileriAraştırmaProjeleriYarışmasıve2204-BOrtaokulÖğrencileriAraştırmaProjeleriYarışmasıÖdülTörenineSanayiveTeknolojiBakanıMehmetFatihKacırileTÜBİTAKBaşkanıProf.Dr.HasanMandalkatıldı.devamıTürkveAzerbaycanlıBilimİnsanlarıArasındakiİşBirliğininArtmasıiçinYeniİmkanlarOluşturuluyorTÜBİTAKBaşkanıProf.Dr.HasanMandal,BilimTemeTÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUlliİşBirlikleriİçinAzerbaycan'ıZiyaretEttidevamıÇevreSorunlarıDünyaÇevreGünündeTÜBİTAKTarafındanMasayaYatırıldıÇevreHaftasınedeniyleçevrekirliliğininönlenmesi,azaltılmasıvebukonudatoplumdafarkındalığınartırılmasıamacıylaTÜBİTAKMAMtarafındançevrimiçisöyleşidüzenlendi.devamı“UluslararasıAraştırmaveYenilikEkosisteminiBirlikteGeliştiriyoruz”TÜBİTAKBaşkanıProf.Dr.HasanMandal,Hollanda’dagerçekleşenKüreselAraştırmaKonseyi11.Toplantısınakatıldı.devamı23.AsyaFizikOlimpiyatı’ndaBüyükBaşarı!Moğolistan’ınUlanBaturkentindedüzenlenen23.AsyaFizikOlimpiyatı;28ülkeden198yarışmacınınkatılımıyla21-28Mayıs2023tarihlerindegerçekleştirildi.devamı2023yılı“ÜniversitelerinAlanBazındaYetkinlikAnalizi”AçıklandıÜniversitelerinAlanBazlıYetkinlikAnalizi2023YılıÇalışmasınınbilgilendirmetoplantısıgerçekleştirildi.devamıOrtakNoktalarıTÜBİTAKDestekleri!TÜBİTAK,GençlikHaftasıdolayısıyla,“GeleceğiTasarlayacakGençlerimizleBilim,TeknolojiveBaşarıÜzerine”konuluçevrimiçisöyleşidüzenledi.devamı1234567TümüDuyurularveHaberlerBİDEB2237-BilimselEğitimEtkinlikleriniDesteklemeProgramları2023Yılı2.DönemÇağrılarıBaşvuruyaAçıldıBaşvurular,23Haziran2023saat17:30’akadarBİDEBBaşvuruveİzlemeSistemiüzerindenalınacaktır.devamı09.06.20232237“2023-1BiGGÇağrısı”nınBaşvuruSüresTÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUiUzatıldı!2023-1BiGGÇağrısınaişfikribaşvuruları9Haziran2023tarihinekadaryapılabilecektir.devamı06.06.202315122544–TÜBİTAK–JSPS(Japonya)İkiliİşbirliğiÇağrısıAçıldıTÜBİTAKileJaponyaBilimiDesteklemeKuruluşu(JapanSocietyforthePromotionofScience–JSPS)arasındaikiülkeninbiliminsanlarıarasındagerçekleştirilecekolanortakakademikaraştırmaprojeleridesteklenecektir.devamı06.06.202325442023Yılı"KUTUP-1001"ve"KUTUP-TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUYabancıAraştırmaÜssüKatılım"ÇağrılarıKapsamındaSunulanProjelerinBilimselDeğerlendirmeSonuçlarıAçıklandıSözkonusuçağrılarasunulantoplam43projeönerisinden41’ibilimseldeğerlendirmesürecinealınmışveyapılandeğerlendirmelersonucunda16projeönerisinindesteklenmesinekararverilmiştir.devamı02.06.20231001COSTAksiyonlarınaKatılımKurallarıGüncellendi!Güncelkurallaraulaşmakiçintıklayınız.devamı01.06.2023COSTTEYDEBTarafındanYürütülenDestekProgramlarındaDeğişiklikYapıldıTEYDEBtarafındanyürütülendestekprogramlarındabazıdeğişiklikleryapılmıştır.devamı31.05.2023UlusalDestekProgramlarıSayfalar123456789···sonraki›son»DestekProgramlarıBaşvuruKıluzuDestekProgramlarıBaşvuruKıluzuEtkinliklerEtkinliklerYayınlarPopülerBilimDergileriPopülerBilimKitaplarıDijitalPopülerBilimYayınlarıe-SatışElektronikKütüphaneDiğerBilgiveÜrünHizmetleriYarışmalar4.LiselerArasıİnsansızHaAraçları(İHA)Yarışması3.LiselerArasıEfficiencyChallengeElektrikliAraçYarışları8.UluslararasıİnsansızHaAraçları(İHA)Yarışması19.UluslararasıEfficiencyChallengeElektrikliAraçYarışları2242ÜniversiteÖğrencileriAraştırmaProjeYarışmalarıEnerjiVerimliliğiProjeYarışması2204-ALiseÖğrencileriAraştırmaProjeleriYarışması2204-BOrtaokulÖğrencileriAraştırmaProjeleriYarışması2204-CLiseÖğrencileriKutupAraştırmaProjeleriYarışması2204-DLiseÖğrencileriİklimDeğişikliğiAraştırmaProjeleriYarışması2249BilimveTeknolojiOkullarıProgramıLiseÖğrencileriUlusalÖğrenciKongresivePosterSunumuYarışmasıOlimpiyatlarOlimpiyatlarBaşarıHikayeleriBaşarıHikayeniPaylaşAkademikBaşarıHikayeleriSanayiBaşarıHikayeleriİnsanKaynaklarıİlanlarıİşİlanlarıİşBaşvuruSonuçlarıMülakatSonuçlarıİnsanKaynaklarıDuyurusuStajÜniversitelerinAlanBazlıYetkinlikAnaliziÜniversitelerinAlanBazlıYetkinlikAnaliziGirişimciveYenilikçiÜniversiteEndeksiGirişimciveYenilikçiÜniversiteEndeksi BaşkanlıkBirimleri MerkezveEnstitülerHızlıErişim ARA ARBİS COST Politikalar BTYK Uluslararası Mevzuat TTS PRODIS İLETİŞİM TÜBİMER E-TÜBİTAKArabuluculukKomisyonuTÜBİTAKÇağrıMerkezi4446690KEPAdresi ARŞİV HaberArşivi FotoğrafGalerisi VideoGalerisiProjelerVeritabanı T.C.SanayiveTeknolojiBakanlığı'nınilgilikuruluşudur. KVKK TÜBİTAKBaşkanlık TunusCaddesiNo:80 KaklıdereAnkara 0312468530003122981000 HaberveDuyurularıalmakiçin, SİTEHARİTASI RSS İletişimAdresleri Burslar AkademikDestekler TEYDEB AR-GEFaaliyetleri Yarışmalar Olimpiyatlar Kurumsalİletişim Politikalar ©2023TürkiyeBilimselveTeknolojikAraştırmaKurumu.Herhakkısaklıdır.HakkımızdaBizKimiz?YönetimKuruluÜstYönetimMevzuatOrganizasyonŞemasıStratejiBelgeleri,MaliTablolarSayılarlaTÜBİTAKHizmetEnvanterleriİhalelerTanıtımMateryalleriPolitikalarBTYİstatistikleriBTYKıluzlarıBTYKToplantılarÖdüller2022YılıTÜBİTAKBilim,Özel,HizmetveTeşvikÖdülleriBaşvurularıGeçmişYıllardaÖdülAlanlarUluslararasıÇokTaraflıProgramlarİkiliProjeDestekleriEUREKAÇerçeveProgramlarıUluslararasıFırsatlarUluslararasıÜyeliklerTeknolojiTransferOfisiHakkımızdaMevzuatİlanlarPatentlerSözlükAkademikUlusalProgramlarUluslararasıProgramlarKonukAraştırmacıProgramlarıHakemvePanelistlerUygulamalarveYönergelerSanayiUlusalProgramlarUluslararasıOrtaklıProgramlar5746SayılıKanun039;un3/AMaddesiKapsamındakiAr-GeİndirimiHakemvePanelistlerKamuUlusalProgramlarUluslararasıProgramlarHakemvePanelistlerBilimselEtkinlikEtkinlikDüzenlemeEtkinliklereKatılımHakemvePanelistlerUluslararasıDesteklerBilimveToplumUlusalProgramlarUluslararasıProgramlarHakemvePanelistlerLisans/ÖnlisansBursProgramlarıMentorlukDesteğiProgramıPanelistveDışDanışmanlarLisansüstüEğitimBursProgramlarıAraştırmaBursProgramlarıPanelistveDışDanışmanlarUluslararasıBurslarDoktoraSonrasıAraştırmaBursProgramlarıPanelistveDışDanışmanlarUluslararasıBurslarYabancılaraYönelikAraştırmaBursProgramlarıPanelistveDışDanışmanlarUluslararasıBurslarMerkez-BaşkanYardımcılıklarıMAMEnerjiTeknolojileriİklimDeğişikliğiveSürdürülebilirlikMalzemeTeknolojileriYaşamBilimleriMerkez-EnstitülerBİLGEMBilişimTeknolojileriE.İleriTeknolojilerAraştırmaEnstitüsüSiberGüvenlikE.UlusalElektronikveKriptolojiAraştırmaE.YazılımTeknolojileriAraştırmaEnstitüsüAr-GeBirimleriSunmaSanayiiAraştırmaveGeliştirmeEnstitüsü(SE)UzayTeknolojileriAraştırmaE.(UZAY)UlusalMetrolojiE.(UME)RaylıUlaşımTeknolojileriEnstitüsü(RUTE)TemelBilimlerAraştırmaEnstitüsü(TBAE)TürkiyeSanayiSevkveİdareE.(TÜSSİDE)TEKSEBveTEKNOPARKAr-GeKolaylıkBirimleriUlusalAkademikAğveBilgiM.(ULAKBİM)BursaTestveAnalizLaboratuvarı(BUTAL)TÜBİTAKUlusalGözlemevi(TUG)Ürün&ProjelerMAMÜrünlerRASATBALİSTİKAAkıllıKimlikKartıHassasGüdümKitiÜçBoyutluMayınDedektörüFüzeGözüBÜTÜNLEŞİKProjesiTeknolojiTransferleriTeknolojiTransferineKonuOlanÜrünler

Tovuti:TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMURipoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa