Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

  • 2022-01-10Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
  • Anwani ya wavuti:www.nvi.gov.tr
  • IP ya Seva:2.58.141.242
  • Maelezo ya tovuti:Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

jina la kikoa:www.nvi.gov.trUthamini

kuhusu 5000~500000

jina la kikoa:www.nvi.gov.trmtiririko

11

jina la kikoa:www.nvi.gov.trNzuri au mbaya

Umaarufu na utajiri. Mafanikio na utajiri Ji

tovuti:Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel MüdürlüğüUzito

2

tovuti:Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel MüdürlüğüIP

2.58.141.242

tovuti:Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüyaliyomo

NüfusveVatandaşlıkİşleriGenelMüdürlüğü/*TheModal(background)*/.modal{display:none;/*Hiddenbydefault*/position:fixed;/*Stayinplace*/z-index:1;/*Sitontop*/left:0;top:0;width:100%;/*Fullwidth*/height:100%;/*Fullheight*/overflow:auto!important;/*Enablescrollifneeded*/background-color:rgb(0,0,0);/*Fallbackcolor*/background-color:rgba(0,0,0,0.4);/*Blackw/opacity*/}/*ModalContent/Box*/.modal-content{background-color:#fefefe;margin:5%auto;/*15%fromthetopandcentered*/padding:20px;border:1pxsolid#888;border-radius:20px!important;box-shadow:10px10px5px#aaaaaa!important;width:80%;/*Couldbemoreorless,dependingonscreensize*/}/*TheCloseButton*/.close{color:#aaa;float:right;font-size:28px;font-weight:bold;}.close:hover,.close:focus{color:black;text-decoration:none;cursor:pointer;}.close:hover,.close:focus{color:black;text-decoration:none;cursor:pointer;}.cookiealert{position:fixed;bottom:0;left:0;width:100%;margin:0!important;z-index:999;opacity:0;visibility:hidden;border-radius:0;transform:translateY(100%);transition:all500msease-out;color:#ecf0f1;background:#;}.cookiealert.show{opacity:1;visibility:visible;transform:translateY(0%);transition-delay:1000ms;}.cookiealerta{text-decoration:underline}.cookiealert.acceptcookies{margin-left:10px;vertical-align:baseline;}ie=(function(){varundef,v=3,div=document.createElement('div'),all=div.getElementsByTName('i');while(div.innerHTML='',all[0]);returnv>4?v:undef;}());if(ie{//YeniSVGelementioluşturconstsvgElement=document.createElement('div');svgElement.innerHTML='';//etiketininyerineSVG'yiekleicon.parentNode.replaceChild(svgElement.firstChild,icon);});})Modalcontent×T.C.İÇİŞLERİBAKANLIĞIWEBSİTESİGİZLİLİKVEÇEREZPOLİTİKASIWebsitemiziziyaretedenlerinkişiselverilerini6698sayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanunuuyarıncaişlemektevegizliliğinikorumaktayız.BuWebSitesiGizlilikveÇerezPolitikasıileziyaretçilerinkişiselverilerininişlenmesi,çerezpolitikasıveinternetsitesigizlilikilkNüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüeleribelirlenmektedir.Çerezler(cookies),küçükbilgilerisaklayanküçükmetindosyalarıdır.Çerezler,ziyaretettiğinizinternetsiteleritarafından,tarayıcılararacılığıylacihazınızaveyaağsunucusunadepolanır.İnternetsitesitarayıcınızayüklendiğinde,çerezlercihazınızdasaklanır.Çerezler,internetsitesinindüzgünçalışmasını,dahagüvenlihalegetirilmesini,dahaiyikullanıcıdeneyimisunmasınısağlar.Oturumveyereldepolamaalanlarıdaçerezlerleaynıamaçiçinkullanılır.İnternetsitemizdeçerezbulunmamakta,oturumveyereldepolamaalanlarıçalışmaktadır.Websitemizinziyaretçilertarafındanenverimlişekildefaydalanılmasıiçinçerezlerkullanılmaktadır.Çerezlertercihedilmemesihalindetarayıcıayarlarındansilinebiliryadaengellenebilir.Ancakbuwebsitemizinperformansınıolumsuzetkileyebilir.Ziyaretçitarayıcıdançerezayarlarınıdeğiştirmediğisürecebusitedeçerezkullanımınıkabulettiğivarsayılır.1.KişiselVerilerinİşlenmeAmacıWebsitemiziziyaretetmenizdolayısıylaeldeedilenkişiselverilerinizaşağıdasıralananamaçlarlaT.C.İçişleriBakanlığıtarafındanKanun’un5.ve6.maddelerineuygunolarakişlenmektedir:T.C.İçişleriBakanlığıtarafındanyürütülenticarifaaliyetlerinyürütülmesiiçingerekliçalışmalarınyapılmasıvebunabağlıişsüreçleriningerçekleştirilmesi,T.C.İçişleriBakanlığıtarafındansunulanürünvehizmetlerdenilgilikişilerifaydalandırmakiçingerekliçalışmalarınyapılmasıveilgiliişsüreçleriningerçekleştirilmesi,T.C.İçişleriBakanlığıtarafındansunulanürünvehizmetlerinilgilikişilerinbeğeni,kullanımalışkanlıklarıveihtiyaçlarınagöreözelleştirilerekilgilikişilereönerilmesivetanıtılması. 2.KişiselVerilerinAktarıldığıTaraflarveAktarımAmacıWebsitemiziziyaretetmenizdolayısıylaeldeedilenkişiselverileriniz,kişiselverilerinizinişlenmeamaçlarıdoğrultusunda,işortaklarımıza,tedarikçilerimizekanunenyetkilikamukurumlarınaveözelkişilereKanun’un8.ve9.maddelerindebelirtilenkişiselveriişlemeşartlarıveamaçlarıkapsamındaaktarılabilmektedir.3.KişiselVerilerinToplanmaYöntemiÇerezler,ziyaretedileninternetsiteleritarafındantarayıcılararacılığıylacihazaveyaağsunucusunadepolananküçükmetindosyalarıdır.Websitemizziyaretedildiğinde,kişiselverilerinsaklanmasıiçinherhangibirçerezkullanılmaNüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümaktadır.4.ÇerezleriKullanımAmacıWebsitemizbirinciveüçüncütarafçerezlerikullanır.Birincitarafçerezleriçoğunluklawebsitesinindoğruşekildeçalışmasıiçingereklidir,kişiselverilerinizitutmazlar.Üçüncütarafçerezleri,websitemizinperformansını,etkileşimini,güvenliğini,reklamlarıvesonucundadahaiyibirhizmetsunmakiçinkullanılır.Kullanıcıdeneyimivewebsitemizlegelecektekietkileşimlerihızlandırmayayardımcıolur.Bukapsamdaçerezler;İşlevsel:Bunlar,websitemizdekibazıönemliolmayanişlevlereyardımcıolançerezlerdir.Buişlevlerarasındavideolargibiiçerikyerleştirmeveyawebsitesindekiiçeriklerisosyalmedyaplatformlarındapaylaşmayeralır.Teknikolarakwebsitemizdekullanılançereztürleriaşağıdakitablodagösterilmektedir.OturumÇerezleri(SessionCookies)Oturumçerezleriziyaretçilerimizinwebsitemiziziyaretlerisüresincekullanılan,tarayıcıkapatıldıktansonrasilinengeçiciçerezlerdir.AmacıziyaretinizsüresinceİnternetSitesinindüzgünbirbiçimdeçalışmasınıntemininisağlamaktır.(ASP.NET_SessionId) Websitemizdeçerezkullanılmasınınbaşlıcaamaçlarıaşağıdasıralanmaktadır:• İnternetsitesininişlevselliğiniveperformansınıarttırmakyoluylasizleresunulanhizmetlerigeliştirmek,5.ÇerezTercihleriniKontrolEtmeFarklıtarayıcılarwebsiteleritarafındankullanılançerezleriengellemekvesilmekiçinfarklıyöntemlersunar.Çerezleriengellemek/silmekiçintarayıcıayarlarıdeğiştirilmelidir.Tanımlamabilgilerininnasılyönetileceğivesilineceğihakkındadahafazlabilgiedinmekiçinadresiniziyaretedilebilir.Ziyaretçi,tarayıcıayarlarınıdeğiştirerekçerezlereilişkintercihlerinikişiselleştirmeimkânınasahiptir. 6.VeriSahiplerininHaklarıKanunun“ilgilikişininhaklarınıdüzenleyen”11.maddesikapsamındakitalepleri,Politika’dadüzenlendiğişekilde,ayrıntısınıBaşvuruFormunu’nuBakanlığımızaileterekyapabilir.Talebinniteliğinegöreenkısasüredeveengeçotuzgüniçindebaşvurularıücretsizolaraksonuçlandırılır;ancakişleminayrıcabirmaliyetgerektirmesihalindeKişiselVerileriKorumaKurulutarafındanbelirlenecektarifeyegöreücrettalepedilebilir. .top-container.headern.nbar#DesktopMenua.nbar-brand{color:#FFFFFF!important;}.top-containern.nbar.nbar-dark#MobileMenu.nbar-togglera{color:#FFFFFF!important;}.top-container.headern.nbar#DesktopMenuul.nbar-n>li.n-item.showa.n-link{background-color:#1E2E54!important;}.top-container.headern.nbar#DesktopMenuul.nbar-n>li.n-item>a.n-link{color:#FFFFFF!important;}.top-container.header{background-color:#E!important;}body{font-family:'Roboto',sans-serif;font-size:16px}@media(max-width:991.98px){#DesktopMenuul.nbar-n>li.n-item>a.n-link{padding:18px11px29px!important}.nbar-brand{max-width:230px}}e-DevletİçişleriBakanlığıNüfusveVatandaşlıkİşleriGenelMüdürlüğüNüfusveVatandaşlıkİşleriGenelMüdürlüğüGENELMÜDÜRLÜKGenelMüdürlükT.C.İçişleriBakanlığıNüfusveVatandaşlıkİşleriGenelMüdürlüğüHakkımızdaMisyon&VizyonKurumsalKimlikKluzuTarihçeBilgiGüvenliğiAnaPolitikasıKVKKAydınlatmaMetniTeşkilatYöneticilerimizMerkezTeşkilatıTaşraTeşkilatıUluslararasıKomisyonlarveTeşkilatlarTeşkilatŞemasıMevzuatYürürlüktekiMevzuatYürürlüktenKaldırılanMevzuatYargıKararlarıProjelerElektronikKimlikDoğrulamaSistemi(EKDS)HayatKimliğinleKolay(HKK)AdresteNüfusHizmeti(ANH)MerkeziNüfusİdaresiSistemi(MERNİS)KimlikPaylaşımıSistemi(KPS)AdresKayıtSistemi(AKS)DijitalArşivProjesi(DAP)e-VatandaşlıkSistemi(EVS)İşSürekliliğiMerkezi(İSM)MekânsalAdresKayıtSistemi(MAKS)3üBirYerdeKonseptNüfusMüdürlüğüNüfusmatikNoktalarıBilgilerNüfusHizmetleriVatandaşlıkHizmetleriAdresHizmetleriArşivHizmetleriT.C.KimlikKartıHizmetleriPasaportHizmetleriSürücüBelgeleriHizmetleriTCKKe-İmzaİşlemleriİçKontrolÇalışmalarıEylemPlanlarıLinklerKimlikPaylaşımıSistemi(KPS)MekansalAdresKayıtSistemi(MAKS)Alo199(ÇağrıMerkezi)ResmiGazeteMevzuatBilgiSistemiSıkçaSorulanSorular(SSS)AdresHizmetleriArşivHizmetleriKimlikKartıHizmetleriNüfusHizmetleriPasaportHizmetleriSürücüBelgesiHizmetleriVatandaşlıkHizmetleriBilgiİşlemveSistemlerNüfusmatikHizmetie-İmzaHizmetiSoyağacıSorgulamaHizmetiAfetBölgesindekiNüfusMüdürlüklerie-HİZMETLERE-HizmetlerKimlikKartı,AileCüzdanı,Doğum,Ölüm,Vatandaşlıkgibiişlemlerinizeilişkinbilgilereburadanulaşabilirsiniz.e-Başvurulare-Sorgulamalare-Doğrulamalare-İmzae-BilgiEdinmeCİMERBaşvuruFormue-DilekçeGÜNDEMDuyurularEtkinliklerTanıtımlarVideolarİnfografiklerAfişlerveBroşürlerİLMÜDÜRLÜKLERİİLETİŞİMGenelMüdürlükAlo199(ÇağrıMerkezi)İlNüfusveVatandaşlıkMüdürlükleriİlçeNüfusMüdürlükleriAraAraGENELMÜDÜRLÜKHakkımızdaMisyon&VizyonKurumsalKimlikKluzuTarihçeOsmanlıDönemiCumhuriyetDönemiYakınDönemBilgiGüvenliğiAnaPolitikasıKVKKAydınlatmaMetniTeşkilatYöneticilerimizMerkezTeşkilatıAdresDaireBaşkanlığıAdresŞubeMüdürlüğüUlusalAdresVeriTabanıŞubeMüdürlüğüAdresİşlemleriTakipveDeğerlendirmeArşivDaireBaşkanlığıNüfusKütükleriŞubeMüdürlüğüBelgeYönetimiveRestorasyonŞubeMüdürlüğüDijitalArşivŞubeMüdürlüğüBilgiİşlemDaireBaşkanlığıVeriYönetimiŞubeMüdürlüğüBilgiSistemleriŞubeMüdürlüğüYazılımŞubeMüdürlüğüElektronikKimlikDoğrulamaSistemiİletişimŞubeMüdürlüğüDestekHizmetleriDaireBaşkanlığıGenelHizmetlerŞubeMüdürlüğüTeknikHizmetlerŞubeMüdürlüğüEvrakŞubeMüdürlüğüGüvenlikŞubeMüdürlüğüKimlikKartlarıDaireBaşkanlığıKimlikKartıŞubeMüdürlüğüKişiselleştirmeŞubeMüdürlüğüTeknolojiTakipveGeliştirmeŞubeMüdürlüğüTedarikveSevkiyatŞubeMüdürlüğüMevzuatveStratejiDaireBaşkanlığıMevzuatveHukukİşleriŞubeMüdürlüğüStratejiYönetimŞubeMüdürlüğüDışİlişkilerŞubeMüdürlüğüEğitimŞubeMüdürlüğüHalklaİlişkilerŞubeMüdürlüğüNüfusHizmetleriDaireBaşkanlığıNüfusİşleriŞubeMüdürlüğüKayıtİncelemeŞubeMüdürlüğüTescilİşlemleriŞubeMüdürlüğüPasaportveSürücüBelgeleriDaireBaşkanlığıPasaportŞubeMüdürlüğüSürücüBelgeleriŞubeMüdürlüğüGüvenliBelgeveTeknolojiŞubeMüdürlüğüTedarikveDağıtımŞubeMüdürlüğüPersonelveMaliİşlerDaireBaşkanlığıPersonelŞubeMüdürlüğüBütçeveMaliİşlerŞubeMüdürlüğüAyniyatŞubeMüdürlüğüSatınAlmaŞubeMüdürlüğüVatandaşlıkHizmetleriDaireBaşkanlığıVatandaşlığaAlınmaŞubeMüdürlüğüTürkVatandaşlığınKaybıveYenidenKazanılmasıVatandaşlıkİncelemeŞubeMüdürlüğüDosyaŞubeMüdürlüğüTaşraTeşkilatıİlNüfusveVatandaşlıkMüdürlüğüİlçeNüfusMüdürlüğüUluslararasıKomisyonlarveTeşkilatlarMilletlerarasıAhvaliŞahsiyeKomisyonuEkonomikİşbirliğiTeşkilâtıLaheyMilletlerarasıÖzelHukukKonferansı(HHCH)İslamİşbirliğiTeşkilatı(İİT)UluslararasıSivilHacılıkÖrgütü(ICAO)TeşkilatŞemasıMevzuatYürürlüktekiMevzuatKanunlarMilletlerarasıSözleşmelerMilletlerarasıAhvaliŞahsiyeKomisyonuKimlikKartlarınınSeyahatBelgesiSürücüBelgelerininKarşılıklıOlarakTanınmasıDiğerSözleşmelerKHKCumhurbaşkanlığıKararnameleriTüzükYönetmeliklerYönergelerGenelgelerTalimat/AçıklayıcıYazılarAdresİşlemleriArşivİşlemleriBilgiİşlemİşlemleriNüfusİşlemleriMevzuatİşlemleriPasaportveSürücüBelgeleriİşlemleriKimlikKartıİşlemleriVatandaşlıkİşlemleriFormlarAdresİleİlgiliFormlarVatandaşlıkİleİlgiliFormlarRehberveKıluzlarDenetimListeleriModülüKullanıcıKıluzuEvlendirmeMemurluğuDenetimRehberiİlçeNüfusMüdürlüğüDenetimRehberiYürürlüktenKaldırılanMevzuatKanunlarYargıKararlarıProjelerElektronikKimlikDoğrulamaSistemi(EKDS)HayatKimliğinleKolay(HKK)AdresteNüfusHizmeti(ANH)MerkeziNüfusİdaresiSistemi(MERNİS)KimlikPaylaşımıSistemi(KPS)AdresKayıtSistemi(AKS)DijitalArşivProjesi(DAP)e-VatandaşlıkSistemi(EVS)İşSürekliliğiMerkezi(İSM)MekânsalAdresKayıtSistemi(MAKS)3üBirYerdeKonseptNüfusMüdürlüğüNüfusmatikNoktalarıBilgilerNüfusHizmetleriDoğumİşlemleriÖlümİşlemleriEvlenmeİşlemleriBoşanmaİşlemleriKayıtDüzeltmeUluslararasıAileCüzdanıDiğerCezaHükümleriEvlatEdinmeGaiplikNüfusKayıtÖrneğiVerilmesiNüfusYazımındaKayıtDışıKalanlarSoybağınaİlişkinEsaslarTanımaveTanımanınİptaliTürkSoyluYabancılarVatandaşlıkHizmetleriTürkVatandaşlığınınKazanılmasıTürkVatandaşlığınınKaybetme/KaybettirilmesiÇokVatandaşlıkİsimDenklikBelgesiMiKartVatandaşlıkİhtilaflarıAdresHizmetleriArşivHizmetleriT.C.KimlikKartıHizmetleriPasaportHizmetleriSürücüBelgeleriHizmetleriTCKKe-İmzaİşlemleriİçKontrolÇalışmalarıEylemPlanlarıLinklerKimlikPaylaşımıSistemi(KPS)MekansalAdresKayıtSistemi(MAKS)Alo199(ÇağrıMerkezi)ResmiGazeteMevzuatBilgiSistemiSıkçaSorulanSorular(SSS)AdresHizmetleriArşivHizmetleriKimlikKartıHizmetleriNüfusHizmetleriPasaportHizmetleriSürücüBelgesiHizmetleriVatandaşlıkHizmetleriBilgiİşlemveSistemlerNüfusmatikHizmetie-İmzaHizmetiSoyağacıSorgulamaHizmetiAfetBölgesindekiNüfusMüdürlüklerie-HİZMETLERe-Başvurulare-Sorgulamalare-Doğrulamalare-İmzae-BilgiEdinmeCİMERBaşvuruFormue-DilekçeGÜNDEMDuyurularEtkinliklerTanıtımlarVideolarİnfografiklerAfişlerveBroşürlerİLMÜDÜRLÜKLERİİLETİŞİMGenelMüdürlükAlo199(ÇağrıMerkezi)İlNüfusveVatandaşlıkMüdürlükleriİlçeNüfusMüdürlüklerivarmobildilmenu="";$(document).ready(function(){$("#ew7923a52a8ceb252ce6dc04a2").css({"display":"block"});$("#ew7923a52a8ceb252ce6dc04a2").EHeader({textColor:'#fff',iconColor:'#d2935b',backgroundColor:'#e',bottomTextColor:'#000'});$('#MobileSlideMenu>ul').append(mobildilmenu);StickyHeader();$('#ew7923a52a8ceb252ce6dc04a2.dropdown-menu').on({"click":function(e){e.stopPropation();}});$('#ew7923a52a8ceb252ce6dc04a2.dropdown-toggle').on('click',function(){if($(this).parent().hasClass('show')){if($(this).length&&$(this).attr('href')){location.href=$(this).attr('href');}}});functiongetKeyCode(key){return(key==null)?event.keyCode:key.keyCode;}$(document).on('keyup',function(eventObj){if(getKeyCode(eventObj)=='9'){var$el=$(document.activeElement);$('body*').removeClass('hover');$el.addClass('hover');if($el.hasClass("dropdown-toggle")){$el.click();}}});$('#ew7923a52a8ceb252ce6dc04a2.nbar.dropdown').on('show.bs.dropdown',function(){$('#ew7923a52a8ceb252ce6dc04a2.pe_wrapper').show();});$('#ew7923a52a8ceb252ce6dc04a2.nbar.dropdown').on('hide.bs.dropdown',function(){$('#ew7923a52a8ceb252ce6dc04a2.pe_wrapper').hide();});$('#MobileSlideMenu').mmenu({"nbar":{title:'',},"nbars":[{"position":"top","height":1,"content":["NüfusveVatandaşlıkİşleriGenelMüdürlüğü",]}],"extensions":["pedim-black","position-front","position-right","border-full"]},{langue:"tr"});$('#MobileSearch').mmenu({hooks:{"openPanel:finish":function($panel){$('.nbar-header.icon-close').click(function(){$('.mm-wrapper__blockera').click();});}},"nbar":{title:'',},"nbars":[{"position":"top","height":1,"content":["Aramakistediğinizkelimeyiyazınız",]}],"extensions":["pedim-black","position-front","position-right","border-full"]},{langue:"tr"});$('#ew7923a52a8ceb252ce6dc04a2.nbar-searchinput').on('keyup',function(){if($(this).val()===''){$('#ew7923a52a8ceb252ce6dc04a2.nbar-search.btn-clear').hide();}else{$('#ew7923a52a8ceb252ce6dc04a2.nbar-search.btn-clear').css('display','flex');}});$('#ew7923a52a8ceb252ce6dc04a2.nbar-search.btn-clear').on('click',function(){$('#ew7923a52a8ceb252ce6dc04a2.nbar-searchinput').val('').focus();$(this).hide();});$('.ui-menu').niceScroll({autohidemode:false,cursorwidth:'4px',cursorborder:'0px',cursorborderradius:'0px',cursorcolor:'#d2935b',railoffset:true,//railpadding:{top:10,right:0,left:0,bottom:0},railvalign:top,background:'#EEEENüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel MüdürlüğüEE'});});$(window).scroll(function(){StickyHeader();if($('#scrollindicator').length>0){ScrollIndicator();}});functionStickyHeader(){if($(this).scrollTop()>0&&!$('.top-container').hasClass('fixedTop')){$('.top-container').addClass('fixedTop');$('.main-slider,body').addClass('fixedPadding');}if($(this).scrollTop()===0&&$('.top-container').hasClass('fixedTop')){$('.top-container').removeClass('fixedTop');$('.main-slider,body').removeClass('fixedPadding');}}functionScrollIndicator(){varscrollindicator=document.getElementById("scrollindicator");varwinScroll=document.body.scrollTop||document.documentElement.scrollTop;varheight=document.documentElement.scrollHeight-document.documentElement.clientHeight;varscrolled=(winScroll/height)*100;scrollindicator.style.width=scrolled+"%";}$('#ew7923a52a8ceb252ce6dc04a21').bind("enterKey",function(e){varkelime=$("#ew7923a52a8ceb252ce6dc04a21").val();if(kelime.trim().length

Tovuti:Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel MüdürlüğüRipoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa