T.C. Resmî Gazete

  • 2022-01-10Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
T.C. Resmî Gazete

jina la kikoa:www.resmigazete.gov.trUthamini

kuhusu 500~20000

jina la kikoa:www.resmigazete.gov.trmtiririko

373

jina la kikoa:www.resmigazete.gov.trNzuri au mbaya

Mawimbi yanaingiliana. mara nyingi katika umaskini mkali

tovuti:T.C. Resmî GazeteUzito

2

tovuti:T.C. Resmî GazeteIP

212.174.186.1

tovuti:T.C. Resmî Gazeteyaliyomo

T.C.ResmîGazetewindow.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA--7');.content-modal{min-width:100%;margin:0;padding:0!important;}.content-modal.modal-dialog{max-width:100%;margin:0;}.content-modal.modal-content{min-height:100vh;}.content-modal.modal-body{padding:0;}.content-modal.modal-bodyiframe{width:100%;border:0;}T.C.CUMHURBAŞKANLIĞIRESMÎGAZETETarihSeçimiAramaArşivSonMükerrerPDFGörüntüle20Nisan2024TarihliveSayx131;lx131;ResmxEE;GazeteResmîGazete’nin07.02.1921tarihindenitibarenyayımlanantümsayılarınaerişebilirsiniz.AramaTümKategorilerYasamaYxFC;rxFC;tmevex130;dareYargx131;ZamanAralığıBugünSon1HaftaSon1AySonMükerrerArşivFiltreyitemizleÖncekiSayıYÜRÜTMEVEİDAREBÖLÜMÜMİLLETLERARASIANDLAŞMA––rupaBirliğiKatılımÖncesiYardımAracı(IPA)EnerjiSektörüProgramıFazIIIProjesiAnlaşmaMektubununOnaylanmasıHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8341)CUMHURBAŞKANIKARARLARI––KamuKurumveKuruluşlarınınYurtdışıTeşkilatınıOluşturanBirimlerinNitelik,KurulduğuŞehirveÜlke,GörevAlanı,AkrediteEdildiğiÜlkelerveBağlıBulunduğuMisyonlarHakkındaki13/4/1999Tarihlive99/SayılıBakanlarKuruluKararındaDeğişiklikYapılmasınaİlişkinEkliKararınYürürlüğeKonulmasıHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8342)––KurtuluşSaşındakiHizmetleriTespitEdilenGazilerinMirasçılarına“İstiklalMadalyası”VerilmesiHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8343)––Adanaİli,SeyhanİlçesiSınırlarıİçerisindeBulunanBazıAlanlarınKentselDönüşümveGelişimProjeAlanıİlanEdilmesiHakkındaki6/2/2017Tarihlive2017/9862SayılıBakanlarKuruluKararıile6/2/2017Tarihlive2017/9918SayılıBakanlarKuruluKararınınYürürlüktenKaldırılmasıHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8344)––Bartınİli,MerkezİlçesiSınırlarıİçerisindeBulunanGüzelcehisarDoğalSitAlanınınKorumaStatüsününYenidenDeğerlendirilmesiSonucunda,BazıAlanlarınKesinKorunacakHassasAlanOlarakTescilveİlanEdilmesiHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8345)––AtakaleRESElektrikÜretimTesisininKapasiteArtışınınSağlanmasıAmacıylaKırıkkaleİlindeBulunanveKamulaştırmaBilgileriYerAlanBazıTaşınmazların,TapudaHazineAdınaTescilEdilmekÜzereEnerjiPiyasasıDüzenlemeKurumuTarafındanAceleKamulaştırılmasıHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8346)––BalabanlıRESElektrikÜretimTesisininYapımıAmacıylaTekirdağİlindeBulunanveKamulaştırmaBilgileriYerAlanBazıTaşınmazların,TapudaHazineAdınaTescilEdilmekÜzereEnerjiPiyasasıDüzenlemeKurumuTarafındanAceleKamulaştırılmasıHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8347)––Bitlisİli,AdilcevazİlçesineDoğalGazUlaştırılabilmesiİçinİhtiyaçDuyulanveKamulaştırmaBilgileriYerAlanTaşınmazın,TapudaHazineAdınaTescilEdilmekÜzereEnerjiPiyasasıDüzenlemeKurumuTarafındanAceleKamulaştırılmasıHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8348)––KestanederesiRESElektrikÜretimTesisininYapımıAmacıylaİzmirveManisaİllerindeBulunanveKamulaştırmaBilgileriYerAlanBazıTaşınmazların,TapudaHazineAdınaTescilEdilmekÜzereEnerjiPiyasasıDüzenlemeKurumuTarafındanAceleKamulaştırılmasıHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8349)––R3-Elazığ-1RESElektrikÜretimTesisininYapımıAmacıylaElazığİlindeBulunanveKamulaştırmaBilgileriYerAlanBazıTaşınmazların,TapudaHazineAdınaTescilEdilmekÜzereEnerjiPiyasasıDüzenlemeKurumuTarafındanAceleKamulaştırılmasıHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8350)––R3-Karaman-1RESElektrikÜretimTesisininYapımıAmacıylaKaramanİlindeBulunanveKamulaştırmaBilgileriYerAlanBazıTaşınmazların,TapudaHazineAdınaTescilEdilmekÜzereEnerjiPiyasasıDüzenlemeKurumuTarafındanAceleKamulaştırılmasıHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8351)––R3-Sivas-1-2RESElektrikÜretimTesisininYapımıAmacıylaSivasİlindeBulunanBazıTaşınmazların,TapudaHazineAdınaTescilEdilmekÜzereEnerjiPiyasasıDüzenlemeKurumuTarafındanAceleKamulaştırılmasıHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8352)––R3-Yozgat-1RESElektrikÜretimTesisininYapımıAmacıylaYozgatİlindeBulunanveKamulaştırmaBilgileriYerAlanBazıTaşınmazların,TapudaHazineAdınaTescilEdilmekÜzereEnerjiPiyasasıDüzenlemeKurumuTarafındanAceleKamulaştırılmasıHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8353)––SesDepolamalıDiyarbakırGESElektrikÜretimTesisininYapımıAmacıylaDiyarbakırİlindeBulunanveKamulaştırmaBilgileriYerAlanBazıTaşınmazların,TapudaHazineAdınaTescilEdilmekÜzereEnerjiPiyasasıDüzenlemeKurumuTarafındanAceleKamulaştırılmasıHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8354)––KamulaştırmaBilgileriveGüzergâhlarıGösterilenEnerjiNakilHatlarınınYapımıAmacıylaBazıTaşınmazlarınTürkiyeElektrikDağıtımAnonimŞirketiGenelMüdürlüğüTarafındanAceleKamulaştırılmasıHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8355)––154kVR3-Muş-4RES-MuşTMEnerjiİletimHattıProjesiKapsamındaBazıTaşınmazlarınTürkiyeElektrikİletimAnonimŞirketiGenelMüdürlüğüTarafındanAceleKamulaştırılmasıHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8356)––400kVUygarRESTM-İzmirHzaTMEnerjiİletimHattıProjesiKapsamındaBazıTaşınmazlarınTürkiyeElektrikİletimAnonimŞirketiGenelMüdürlüğüTarafındanAceleKamulaştırılmasıHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8357)––AydınİliSınırlarıİçerisindeYerAlanBazıTaşınmazlarınAydınYatırımİzlemeveKoordinasyonBaşkanlığıTarafındanAceleKamulaştırılmasıHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8358)––CizreBarajıveHESProjesiKapsamındaBazıTaşınmazlarınDevletSuİşleriGenelMüdürlüğüTarafındanAceleKamulaştırılmasıHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8359)––Kütahyaİli,TşanlıİlçesindeBulunanveİsimleriBelirtilenYerlerdeAraziToplulaştırmasıveTarlaİçiGeliştirmeHizmetleriYapılmasıHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8360)––Vanİli,MuradiyeİlçesindeBulunanveİsimleriBelirtilenYerlerdeAraziToplulaştırmasıveTarlaİçiGeliştirmeHizmetleriYapılmasıHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8361)––4458SayılıGümrükKanunununBazıMaddelerininUygulanmasıHakkındaKarardaDeğişiklikYapılmasınaDairKarar(KararSayısı:8200;8362)––EkliKrokiveListedeSınırveKoordinatlarıGösterilenAlanın“KuzeyİzmirTeknolojiGeliştirmeBölgesi”OlarakTespitEdilmesiHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8363)––EkliKrokiveListedeSınırveKoordinatlarıGösterilenAlanın“YalovaTeknolojiGeliştirmeBölgesi”OlarakTespitEdilmesiHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8364)––AnkaraveKırıkkaleİllerindeYapılacakOlanSunmaSistemleriÜretimTesisiYatırımınaProjeBazlıDevletYardımıVerilmesineİlişkinEkliKararınYürürlüğeKonulmasıile6/12/2023Tarihlive7911SayılıCumhurbaşkanıKararınınYürürlüktenKaldırılmasıHakkındaKarar(KararSayısı:8200;8365)––TekirdağİlindeYapılacakOlanDirektSoğutmalıSlabDökümveSıcakHaddelemeYöntemiileAlüminyumYassıMamulÜretimTesisiYatırımınaProjeBazlıDevletYardımıVerilmesineİlişkinKarar(KararSayısı:8200;8366)ANAYASAMAHKEMESİÜYELİĞİNESEÇMEKARARI––AnayasaMahkemesiÜyeliğine,Prof.Dr.ÖmerÇINAR’ınSeçilmesineDairKarar(Karar:8200;2024/95)ATAMAKARARLARI––CumhurbaşkanlığıTarafındanYapılanAtamalarHakkındaKararlar(Karar:8200;2024/96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109)YÖNETMELİKLER––Kur’anEğitimMerkezleriYönetmeliği––CemevlerininAydınlatmaGiderlerininÖdenmesineDairYönetmelik––TarımdaKullanılanGübrelerinPiyasaGözetimiveDenetimiYönetmeliğindeDeğişiklikYapılmasınaDairYönetmelik––GümrükYönetmeliğindeDeğişiklikYapılmasınaDairYönetmelik––TMMOBBilgisayarMühendisleriOdasıMeslekİçiEğitimYönetmeliğiTEBLİĞLER––GümrükGenelTebliği(Tarife-SınıflandırmaKararları)(SeriNo:1)’ndeDeğişiklikYapılmasınaDairTebliğ(SeriNo:38)––GümrükGenelTebliği(Tarife-SınıflandırmaKararları)(SeriNo:13)’ndeDeğişiklikYapılmasınaDairTebliğ(SeriNo:39)İLÂNBÖLÜMÜa-Artırma,Eksiltmeveİhaleİlânlarıb-Çeşitliİlânlar–T.C.MerkezBankasıncaBelirlenenDövizKurlarıveDevletİçBorçlanmaSenetlerininGünlükDeğerleriResmîGazete'ninkurumsalmobiluygulamasıAndroidveApplemarketlerde"T.C.ResmîGazete"adıylayerinialmıştır.GenelArama×AranacakKelimeBaşlangıçTarihiBitişTarihiResmîGazeteSayısıMevzuatSayısıMükerrerTamamıMükerrerDeğil1.Mükerrer2.Mükerrer3.Mükerrer4.Mükerrer5.Mükerrer6.Mükerrer7.Mükerrer8.Mükerrer9.Mükerrer10.MükerrerMevzuatTürüTamamıANAYASAKANUNLARCUMHURBAx15E;KANLIx11E;IKARARNAMELERx130;Mx130;LLETLERARASIANDLAx15E;MALARVESxD6;ZLEx15E;MELERKANUNHxDC;KMxDC;NDEKARARNAMELERCUMHURBAx15E;KANIKARARLARICUMHURBAx15E;KANIKARARIx130;LEYxDC;RxDC;RLxDC;x11E;EKONULANYxD6;NETMELx130;KLERBAKANLARKURULUKARARIYLAYxDC;RxDC;RLxDC;x11E;EKONULANYxD6;NETMELx130;KLERTxDC;ZxDC;KLERBAKANLARKURULUKARARLARIx130;xC7;TxDC;ZxDC;KLERYxD6;NETMELx130;KLERTEBLx130;x11E;LERANAYASAMAHKEMESx130;KARARLARIYARGITAYKARARLARIDANIx15E;TAYKARARLARISAYIx15E;TAYKARARLARIUYUx15E;MAZLIKMAHKEMESx130;KARARLARIYxDC;KSEKSExC7;x130;MKURULUKARARLARIATAMAKARARLARI(2)NxD6;BETxC7;x130;HUKUKDAx130;RESx130;01.HUKUKDAx130;RESx130;02.HUKUKDAx130;RESx130;03.HUKUKDAx130;RESx130;04.HUKUKDAx130;RESx130;05.HUKUKDAx130;RESx130;06.HUKUKDAx130;RESx130;07.HUKUKDAx130;RESx130;08.HUKUKDAx130;RESx130;09.HUKUKDAx130;RESx130;10.HUKUKDAx130;RESx130;11.HUKUKDAx130;RESx130;12.HUKUKDAx130;RESx130;13.HUKUKDAx130;RESx130;14.HUKUKDAx130;RESx130;15.HUKUKDAx130;RESx130;16.HUKUKDAx130;RESx130;17.HUKUKDAx130;RESx130;18.HUKUKDAx130;RESx130;19.CEZADAx130;RESx130;19.HUKUKDAx130;RESx130;20.HUKUKDAx130;RESx130;21.HUKUKDAx130;RESx130;22.HUKUKDAx130;RESx130;23.HUKUKDAx130;RESx130;ALTINCIDAx130;REBAx15E;KANLIx11E;IANASTATxDC;LERANAYASAMAHKEMESx130;BAx15E;KANLIx11E;INAVEVEKx130;LLx130;x11E;x130;NESExC7;MEKARARIANAYASAMAHKEMESx130;BAx15E;KANVEKx130;LLx130;x11E;x130;NESExC7;MEKARARIANAYASAMAHKEMESx130;x130;xC7;TxDC;ZxDC;x11E;xDC;ANAYASAMAHKEMESx130;xDC;YELx130;x11E;x130;NESExC7;MEKARARLARIASKERx130;YARGITAYx130;xC7;TxDC;ZxDC;x11E;xDC;ASKERx130;YARGITAYKARARLARIASKERx130;YxDC;KSEKx130;DAREMAHKEMESx130;KARARLARIATATxDC;RKxDC;LTxDC;R,Dx13T.C. Resmî Gazete0;LVETARx130;HYxDC;KSEKKURUMUxDC;YELx130;KLERx130;NESExC7;MEKARARIATATxDC;RKKxDC;LTxDC;R,Dx130;LVETARx130;HYxDC;KSEKKURUMUYxD6;NETx130;MKURULUxDC;YELx130;x11E;x130;NESExC7;MEKARARLARIATATxDC;RKKxDC;LTxDC;R,Dx130;LVETARx130;HYxDC;KSEKKURUMUYxDC;KSEKDANIx15E;MAKURULUxDC;YELx130;x11E;x130;NESExC7;MEKARARLARIATATxDC;RKULUSLARARASIBARIx15E;xD6;DxDC;LxDC;KURULUxDC;YELx130;x11E;x130;NESExC7;MEKARARIBAKANATANMASINADAx130;Rx130;x15E;LEMBAKANx130;STx130;FASIVEATANMASINADAx130;Rx130;x15E;LEMBAKANx130;STx130;FASIVEYERx130;NEVEKALETETMEx130;x15E;LEMx130;BAKANLARKURULUKARARIx130;LEYAPILANATAMALARBAKANLARKURULUNUNATANMASINADAx130;Rx130;x15E;LEMBAKANLARKURULUNUNxC7;EKx130;LMESx130;NEDAx130;Rx130;x15E;LEMBAKANLARKURULUNUNGxD6;REVx130;Nx130;SxDC;RDxDC;RMESx130;NEDAx130;Rx130;x15E;LEMBAKANLARKURULUNUNx130;STx130;FASINADAx130;Rx130;x15E;LEMBAKANLARKURULUNUNKURULMASINADAx130;Rx130;x15E;LEMBAKANLIx11E;AVEKALETETMEx130;x15E;LEMLERx130;BAKANLIKGxD6;REVx130;NDENALINMAx130;x15E;LEMx130;BAKANLIKKALDIRILMASIx130;LEx130;LGx130;Lx130;x130;x15E;LEMBAKANLIKLARINKURULMASIx130;LEx130;LGx130;Lx130;x130;x15E;LEMBANKACILIKDxDC;ZENLEMEVEDENETLEMEKURULUKARARLARIBAx15E;BAKANYARDIMCILIx11E;INAGxD6;REVLENDx130;RMEx130;x15E;LEMx130;BAx15E;BAKANLIx11E;AVEKALETETMEx130;x15E;LEMLERx130;BAx15E;KABx130;RGxD6;REVEATANMAKxDC;ZEREGxD6;REVDENALMAKARARLARIBAx15E;KANLARKURULUKARARLARIBELDEADININDEx11E;x130;x15E;Tx130;Rx130;LMESx130;KARARLARIBELEDx130;YEADININDEx11E;x130;x15E;Tx130;Rx130;LMESx130;KARARLARIBELEDx130;YEKURULMASINADAx130;RKARARLARBELEDx130;YETxDC;ZELKx130;x15E;x130;Lx130;x11E;x130;Nx130;NKALDIRILMASIKARARIBELEDx130;YEYxD6;NETMELx130;KLERx130;BEx15E;x130;NCx130;DAx130;REBAx15E;KANLIx11E;IBx130;Rx130;NCx130;DAx130;REBAx15E;KANLIx11E;IBUCAKADININDEx11E;x130;x15E;Tx130;Rx130;LMESx130;NEDAx130;RKARARBxDC;YxDC;KELxC7;x130;Lx130;KUNVANIVERx130;LMESx130;HAKKINDAKARARLARCETVELCEZABxD6;LxDC;MxDC;CEZANINKALDIRILMASIKARARLARICUMHURBAx15E;KANITARAFINDANVERx130;LENTxDC;RKx130;YEBxDC;YxDC;KMx130;LLETMECLx130;Sx130;SExC7;x130;MLERx130;Nx130;NYENx130;LENMESx130;NEDAx130;RKARARCUMHURBAx15E;KANLIx11E;IKARARLARICUMHURBAx15E;KANLIx11E;ITARAFINDANYAPILANATAMALARCUMHURBAx15E;KANLIx11E;INAVEKALETETMEx130;x15E;LEMLERx130;CUMHURx130;YETSENATOSUKARARLARIDANIx15E;MAMECLx130;Sx130;KARARLARIDANIx15E;TAYx130;xC7;Tx130;HADIBx130;RLEx15E;Tx130;RMEKURULUKARARLARIDANIx15E;TAYxDC;YELx130;KLERx130;NESExC7;MEKARARLARIDEREADININDEx11E;x130;x15E;Tx130;Rx130;LMESx130;KARARIDEVLETx15E;URASITEVHx130;Dx130;x130;xC7;Tx130;HATKARARIDOKUZUNCUDAx130;REBAx15E;KANLIx11E;IDxD6;RDxDC;NCxDC;DAx130;REBAx15E;KANLIx11E;IENERJx130;Px130;YASASIDxDC;ZENLEMEKURULUKARARLARIESASVEUSULLERGExC7;x130;Cx130;BAKANLARKURULUNUKURMAKxDC;ZEREBAx15E;BAKANATANMASINADAx130;Rx130;x15E;LEMGExC7;x130;Cx130;BAKANLARKURULUNUNATANMASINADAx130;Rx130;x15E;LEMGExC7;x130;Cx130;BAKANLARKURULUNUNYENx130;HxDC;KxDC;METKURULUNCAYAKADARGxD6;REVEDEVAMETMESx130;NEDAx130;Rx130;x15E;LEMGExC7;x130;Cx130;TAx15E;RATEx15E;Kx130;LATIKURULMASINADAx130;RKARARLARGENELKURULKARARLARIGENELGELERGENELKURMAYBAx15E;KANLIx11E;INAVEKxC2;LETETMEx130;x15E;LEMx130;GENELKURMAYBAx15E;KANLIx11E;INAVEKxC2;LETETMEx130;x15E;LEMx130;Nx130;Nx130;PTALx130;NEx130;Lx130;x15E;Kx130;Nx130;x15E;LEMGxD6;REVDENALMAKARARLARIGxD6;REVLENDx130;RMEKARARLARIHxC2;Kx130;MLERVESCILARKURULUKARARLARIHAKx130;MLERVESCILARKURULUxDC;YELx130;x11E;x130;NESExC7;MEKARARIHAKx130;MLERVESCILARKURULUNAAx130;TATAMAKARARLARIHxC2;Kx130;MLERVESCILARYxDC;KSEKKURULUKARARLARIHAKx130;MLERVESCILARYxDC;KSEKKURULUxDC;YELx130;x11E;x130;NESExC7;MEKARARIHAKx130;MLERVESCILARYxDC;KSEKKURULUNAAx130;TATAMAKARARLARIHUKUKBxD6;LxDC;MxDC;HxDC;KxDC;METx130;Nx130;STx130;FASIVEYENx130;BAKANLARKURULUNUNKABxDC;LxDC;NEDAx130;Rx130;x15E;LEMx130;xC7;Tx130;HADIBx130;RLEx15E;Tx130;RMEKURULUKARARLARIx130;xC7;Tx130;HADLARIBx130;RLEx15E;Tx130;RMEKARARLARIx130;DARxCE;BAx11E;LILIx11E;INDEx11E;x130;x15E;Tx130;Rx130;LMESx130;KARARLARIx130;Kx130;NCx130;DAx130;REBAx15E;KANLIx11E;Ix130;LKEKARARLARIx130;NSANHAKLARIKURULUxDC;YELx130;KLERx130;NESExC7;MEKARARIx130;PTALx130;STEMx130;NEREDKARARLARIx130;PTALKARARLARIx130;STx130;KLALMADALYASIVERx130;LMESx130;NEDAx130;RKARARx130;x15E;UYUx15E;MAZLIKLARIYxDC;KSEKHAKEMKURULUKARARLARIx130;Tx130;LAFNAMELERKADROARTIRILMASIKARARLARIKAMUx130;HALEKURULUKARARLARIKARARLARKARARNAMELERKx130;x15E;x130;SELVERx130;LERx130;KORUMAKURULUxDC;YELx130;x11E;x130;NESExC7;MEKARARLARIKxD6;YBx130;RLEx15E;Tx130;RMEKARARIKxD6;Yx130;DARx130;BAx11E;LILIx11E;ININDEx11E;x130;x15E;Tx130;RLMESx130;KARARIKURULKARARLARIKURULUx15E;LARINBAx11E;LIVEx130;LGx130;Lx130;OLDUKLARIBAKANLIKLARINDEx11E;x130;x15E;Tx130;Rx130;LMESx130;NEDAx130;Rx130;x15E;LEMMAHALLEx130;DARx130;BAx11E;LILIx11E;ININDEx11E;x130;x15E;Tx130;Rx130;LMESx130;KARARIMx130;LLETMECLx130;Sx130;KARARLARIMx130;LLx130;Bx130;RLx130;KKOMx130;TESx130;,TEMSx130;LCx130;LERVEKURUCUMECLx130;SKARARLARIMx130;LLx130;GxDC;VENLx130;KKONSEYx130;Bx130;LDx130;Rx130;LERx130;Mx130;LLx130;GxDC;VENLx130;KKONSEYx130;KARARLARIMUKELENAMEMxDC;STAKx130;LKONTROLMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;KURULMASINADAx130;RKARARMxDC;x15E;TEREKKARARNUTUKONBEx15E;x130;NCx130;DAx130;REBAx15E;KANLIx11E;IONBx130;Rx130;NCx130;DAx130;REBAx15E;KANLIx11E;IONx130;Kx130;NCx130;DAx130;REBAx15E;KANLIx11E;IONUNCUDAx130;REBAx15E;KANLIx11E;IONxDC;xC7;xDC;NCxDC;DAx130;REBAx15E;KANLIx11E;IRAPORLARREKABETKURULUKARARLARISExC7;MEKARARLARISEKx130;Zx130;NCx130;DAx130;REBAx15E;KANLIx11E;ISINIRTESPx130;TKARARLARISx130;RKxDC;LERLERSx130;YASx130;PARTx130;KAPATMAKARARISx130;YASx130;PARTx130;MALx130;DENETx130;Mx130;KARARLARISx130;YASx130;PARTx130;YEx130;HTARKARARITALx130;MATVEx130;ZAHNAMELERTBMMKAMUx130;KTx130;SADx130;TEx15E;EBBxDC;SLERx130;KOMx130;SYONUKARARLARITBMMKARARLARITEFSx130;RLERTELEKOMxDC;Nx130;KASYONKURULUKARARLARITEMYx130;ZMAHKEMESx130;TEVHx130;Dx130;x130;xC7;Tx130;HATKARARLARITEPEADIDEx11E;x130;x15E;Tx130;Rx130;LMESx130;KARARITEx15E;Kx130;LATKURULMASIKARARITEx15E;Kx130;LATTADEx11E;x130;x15E;x130;KLx130;KKARARLARITEVHx130;Dx130;x130;xC7;Tx130;HATKARARITxDC;RKKODEKSx130;HAKKINDAKARARLARTxDC;RKPARASIKIYMETx130;Nx130;KORUMAKARARLARITxDC;RKx130;YEMAARx130;FVAKFIMxDC;TEVELLx130;HEYETx130;xDC;YELx130;x11E;x130;NESExC7;MEKARARITxDC;RKx130;YEMUHASEBESTANDARTLARIKURULUKARARLARITxDC;TxDC;N,TxDC;TxDC;NMAMULLERx130;veALKOLLxDC;x130;xC7;Kx130;LERPx130;YASASIDxDC;ZENLEMEKURULUKARARLARIUYUx15E;MAZLIKMAHKEMESx130;BAx15E;KANLIx11E;INAVEBAx15E;KANVEKx130;LLx130;x11E;x130;NESExC7;MEKARARIUYUx15E;MAZLIKMAHKEMESx130;BAx15E;KANLIx11E;INAVEMAZERETx130;HALx130;NDEYERx130;NEBAKACAKxDC;YESExC7;x130;Mx130;NEDAx130;RKARARLARUYUx15E;MAZLIKMAHKEMESx130;BAx15E;KANVEKx130;LLx130;x11E;x130;NESExC7;MEKARARIUYUx15E;MAZLIKMAHKEMESx130;xDC;YELx130;x11E;x130;NESExC7;MEKARARIUYUx15E;MAZLIKMAHKEMESx130;NEBAx15E;KANSExC7;x130;Mx130;xDC;xC7;xDC;NCxDC;DAx130;REBAx15E;KANLIx11E;IxDC;Nx130;VERSx130;TEYxD6;NETMELx130;KLERx130;VATANDAx15E;LIKKARARLARIYARGITAYBAx15E;KANLARKURULUKARARIYARGITAYCUMHURx130;YETBAx15E;SCILIx11E;INASExC7;MEKARARIYARGITAYCUMHURx130;YETBAx15E;SCIVEKx130;LLx130;x11E;x130;NESExC7;MEKARARIYARGITAYxDC;YELx130;KLERx130;NESExC7;MEKARARIYEDx130;NCx130;DAx130;REBAx15E;KANLIx11E;IYERADININDEx11E;x130;x15E;Tx130;Rx130;LMESx130;NEDAx130;RKARARLARYORUMLARYxDC;KSEKxD6;x11E;RETx130;MKURULUBAx15E;KANLIx11E;INAAx130;TYxD6;NETMELx130;KLERYxDC;KSEKxD6;x11E;RETx130;MKURULUBAx15E;KANLIx11E;INASExC7;MEKARARIYxDC;KSEKxD6;x11E;RETx130;MKURULUxDC;YELx130;x11E;x130;NESExC7;MEKARARLARIYxDC;RxDC;RLxDC;x11E;xDC;NDURDURULMASIx130;STEMx130;NEREDKARARLARIYxDC;RxDC;RLxDC;x11E;xDC;NDURDURULMASIKARARLARIKurumAdıTamamıx9;HAZx130;NEVEMALx130;YEBAKANLIx11E;I(x130;xC7;DENETx130;MKOORDx130;NASYONKURULU)ABANTx130;ZZETBAYSALxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ABDULLAHGxDC;LxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ACIBADEMMEHMETALx130;AYDINLARxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ACIBADEMxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ADALETBAKANLIx11E;IADALETBAKANLIx11E;I(ADLx130;TIPKURUMU)ADANAALPARSLANTxDC;RKEx15E;Bx130;Lx130;MVETEKNOLOJx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ADANABx130;Lx130;MVETEKNOLOJx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ADANABxDC;YxDC;Kx15E;EHx130;RBELEDx130;YESx130;ADANAVALx130;Lx130;x11E;x130;ADIYAMANxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ADIYAMANVALx130;Lx130;x11E;x130;ADNANMENDERESxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;AFETVEACx130;LDURUMYxDC;KSEKKURULUAFYONKOCATEPExDC;Nx130;VERSx130;TESx130;AFYONVALx130;Lx130;x11E;x130;AFYONKARAHx130;SARSAx11E;LIKBx130;Lx130;MLERx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Ax11E;IRSANAYx130;VEOTOMOTx130;VKURUMUAx11E;RIDAx11E;IxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Ax11E;RIx130;BRAHx130;MxC7;ExC7;ENxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Ax11E;RIVALx130;Lx130;x11E;x130;AHx130;EVRANxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Ax130;LEARAx15E;TIRMAKURUMUBAx15E;KANLIx11E;IAx130;LEVESOSYALHx130;ZMETLERBAKANLIx11E;IAx130;LEVESOSYALPOLx130;Tx130;KALARBAKANLIx11E;IAx130;LE,xC7;ALIx15E;MAVESOSYALHx130;ZMETLERBAKANLIx11E;IAx130;LE,xC7;ALIx15E;MAVESOSYALHx130;ZMETLERBAKANLIx11E;I(xC7;ALIx15E;MAVESOSYALGxDC;VENLx130;KEx11E;x130;Tx130;MVEARAx15E;TIRMAMERKEZx130;)AKADEMx130;LERAKDENx130;ZxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;AKSARAYxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;AKSARAYVALx130;Lx130;x11E;x130;ALANYAALAADDx130;NKEYKUBATxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ALANYAHAMDULLAHEMx130;NPAx15E;AxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ALANYAxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ALTINKOZAxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ALTINBAx15E;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;AMASYAxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;AMASYAVALx130;Lx130;x11E;x130;ANADOLUBANKASI:ANADOLUBx130;LMESLEKYxDC;KSEKOKULUANADOLUxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ANAYASAMAHKEMESx130;BAx15E;KANLIx11E;IANKATEKNOLOJx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ANKARABELEDx130;YESx130;ANKARABx130;Lx130;MxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ANKARABxDC;YxDC;Kx15E;EHx130;RBELEDx130;YESx130;ANKARAELEKTRx130;K,HAZIVEOTOBxDC;Sx130;x15E;LETMEMxDC;ESSESESx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;ANKARAHACIBAYRAMVELx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ANKARAx130;KTx130;SADx130;VETx130;CARx130;x130;Lx130;MLERAKADEMx130;Sx130;ANKARAx130;MARVELx130;Mx130;TEDx15E;x130;RKETx130;ANKARAMEDx130;POLxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ANKARAMxDC;Zx130;KVEGxDC;ZELSANATLARxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ANKARASOSYALBx130;Lx130;MLERxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ANKARATx130;CARETBORSASIANKARAxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ANKARAVALx130;Lx130;x11E;x130;ANKARAYILDIRIMBEYAZITxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ANTALYAAKEVxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ANTALYABELEKxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ANTALYABx130;Lx130;MxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ANTALYABxDC;YxDC;Kx15E;EHx130;RBELEDx130;YESx130;ANTALYAVALx130;Lx130;x11E;x130;ARDAHANxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ARDAHANVALx130;Lx130;x11E;x130;ARSAOFx130;Sx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;ARTVx130;NxC7;ORUHxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ARTVx130;NVALx130;Lx130;x11E;x130;ASKERx130;YARGITAYBAx15E;KANLIx11E;IASKERx130;YxDC;KSEKx130;DAREMAHKEMESx130;BAx15E;KANLIx11E;IATAx15E;EHx130;RADIGxDC;ZELMESLEKYxDC;KSEKOKULUATATxDC;RKKxDC;LTxDC;RDx130;LVETARx130;HYxDC;KSEKKURUMUATATxDC;RKKxDC;LTxDC;R,Dx130;LVETARx130;HYxDC;KSEKKURUMUBAx15E;KANLIx11E;IATATxDC;RKORMANxC7;x130;FTLx130;x11E;x130;MxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;ATATxDC;RKxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ATILIMxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;RASYAxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;RUPABx130;RLx130;x11E;x130;BAKANLIx11E;IRUPABx130;RLx130;x11E;x130;Ex11E;x130;Tx130;MVEGENxC7;Lx130;KPROGRAMLARIMERKEZx130;BAx15E;KANLIx11E;IRUPAMESLEKYxDC;KSEKOKULUAYDINADNANMENDERESxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;AYDINVALx130;Lx130;x11E;x130;AZOTSANAYx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;BAx11E;-KURGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;BAHxC7;Ex15E;EHx130;RxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;BAKANLIKLARARASIDESTEKLEMEVEGELx130;x15E;Tx130;RMEKURULUBAx15E;KANLIx11E;IBALIKESx130;RxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;BALIKESx130;RVALx130;Lx130;x11E;x130;BANDIRMAONYEDx130;EYLxDC;LxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;BANKACILIKDxDC;ZENLEMEVEDENETLEMEKURUMUBARTINxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;BARTINVALx130;Lx130;x11E;x130;BASINx130;LANKURUMUGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;BASIN-YAYINVEENFORMASYONGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;BAx15E;BAKANYARDIMCIx11E;I(HAZx130;NEMxDC;STEx15E;ARLIx11E;I)BAx15E;BAKANYARDIMCILIx11E;IBAx15E;BAKANLIKBAx15E;BAKANLIK(AFETVEACx130;LDURUMYxD6;NETx130;Mx130;BAx15E;KANLIx11E;I)BAx15E;BAKANLIK(Ax130;LEVESOSYALARAx15E;TIRMALARGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;)BAx15E;BAKANLIK(RUPABx130;RLx130;x11E;x130;GENELSEKRETERLx130;x11E;x130;)BAx15E;BAKANLIK(BASINYAYINVEENFORMASYONGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;)BAx15E;BAKANLIK(DEVLETPERSONELBAx15E;KANLIx11E;I)BAx15E;BAKANLIK(DEVLETPLANLAMATEx15E;Kx130;LATIMxDC;STEx15E;ARLIx11E;I)BAx15E;BAKANLIK(DIx15E;Tx130;CARETMxDC;STEx15E;ARLIx11E;I)BAx15E;BAKANLIK(Dx130;YANETx130;x15E;LERx130;BAx15E;KANLIx11E;I)BAx15E;BAKANLIK(GxDC;MRxDC;KMxDC;STEx15E;ARLIx11E;I)BAx15E;BAKANLIK(HAZx130;NEMxDC;STEx15E;ARLIx11E;Ix130;LETOPLUKONUTx130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;I)BAx15E;BAKANLIK(HAZx130;NEMxDC;STEx15E;ARLIx11E;I)BAx15E;BAKANLIK(KADININSTATxDC;SxDC;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;)BAx15E;BAKANLIK(KAMUDxDC;ZENx130;VEGxDC;VENLx130;x11E;x130;MxDC;STEx15E;ARLIx11E;I)BAx15E;BAKANLIK(Mx130;LLx130;GxDC;VENLx130;KKURULUGENELSEKRETERLx130;x11E;x130;)BAx15E;BAKANLIK(Mx130;LLx130;x130;STx130;HBARATTEx15E;Kx130;LATI)BAx15E;BAKANLIK(xD6;ZxDC;RLxDC;LERx130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;I)BAx15E;BAKANLIK(SOSYALHx130;ZMETLERVExC7;OCUKESx130;RGEMEKURUMUGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;)BAx15E;BAKANLIK(SOSYALYARDIMLAx15E;MAVEDAYANIx15E;MAGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;)BAx15E;BAKANLIK(TxDC;RKx130;YEx130;STATx130;STx130;KKURUMU)BAx15E;BAKANLIKBASIMEVx130;DxD6;NERSERMAYEx130;x15E;LETMESx130;MxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;BAx15E;BAKANLIKYxDC;KSEKDENETLEMEKURULUBAx15E;BAKANLIK(DENx130;ZCx130;Lx130;KMxDC;STEx15E;ARLIx11E;I)BAx15E;KENTxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;BATMANxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;BATMANVALx130;Lx130;x11E;x130;BAYBURTxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;BAYBURTVALx130;Lx130;x11E;x130;BAYINDIRLIKVEx130;SKANBAKANLIx11E;IBAYINDIRLIKVEx130;SKANBAKANLIx11E;I(TAPUVEKADASTROGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;)BEDENTERBx130;YESx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;BELEDx130;YEYxD6;NETMELx130;KLERx130;BEYKENTxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;BEYKOZLOJx130;STx130;KMESLEKYxDC;KSEKOKULUBEYKOZxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;BEZMx130;ALEMVAKIFxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Bx130;LECx130;Kx15E;EYHEDEBALx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Bx130;LECx130;KxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Bx130;LECx130;KVALx130;Lx130;x11E;x130;Bx130;LGx130;TEKNOLOJx130;LERx130;VEx130;LETx130;x15E;x130;MKURUMUBx130;Lx130;M,SANAYx130;VETEKNOLOJx130;BAKANLIx11E;IBx130;LKENTxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Bx130;MTAx15E;3NOLUMENKULKIYMETLERKURULUBx130;MTAx15E;3NOLUMENKULKIYMETLERKURULUBAx15E;KANLIx11E;IBx130;NGxD6;LxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Bx130;NGxD6;LVALx130;Lx130;x11E;x130;Bx130;RUNx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Bx130;TLx130;SERENxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Bx130;TLx130;SVALx130;Lx130;x11E;x130;Bx130;YOGxDC;VENLx130;KKURULUBOx11E;AZx130;xC7;x130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;BOLUABANTx130;ZZETBAYSALxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;BOLUVALx130;Lx130;x11E;x130;BORUHATLARIx130;LEPETROLTAx15E;IMAA.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;BOTAx15E;BORUHATLARIilePETROLTAx15E;IMAA.x15E;.BOTAx15E;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;BOZOKxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;BxD6;LGESELGELx130;x15E;MEYxDC;KSEKKURULUBURDURMEHMETAKx130;FERSOYxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;BURDURVALx130;Lx130;x11E;x130;BURSABxDC;YxDC;Kx15E;EHx130;RBELEDx130;YESx130;BURSAx130;KTx130;SADx130;VETx130;CARx130;x130;Lx130;MLERAKADEMx130;Sx130;BURSAORHANGAZx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;BURSATEKNx130;KxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;BURSAULUDAx11E;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;BURSAxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;BURSAVALx130;Lx130;x11E;x130;BxDC;LENTECEVx130;TxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;CANx130;KBAx15E;ARIxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;CELALBAYARxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;CUMHURBAx15E;KANLIx11E;ICUMHURBAx15E;KANLIx11E;I(DEVLETARx15E;x130;VLERx130;BAx15E;KANLIx11E;I)CUMHURBAx15E;KANLIx11E;I(Dx130;YANETx130;x15E;LERx130;BAx15E;KANLIx11E;I)CUMHURBAx15E;KANLIx11E;I(x130;LETx130;x15E;x130;MBAx15E;KANLIx11E;I)CUMHURBAx15E;KANLIx11E;I(Mx130;LLx130;GxDC;VENLx130;KKURULUGENELSEKRETERLx130;x11E;x130;)CUMHURBAx15E;KANLIx11E;I(Mx130;LLx130;SARAYLARx130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;I)CUMHURBAx15E;KANLIx11E;I(SUNMASANAYx130;x130;BAx15E;KANLIx11E;I)CUMHURBAx15E;KANLIx11E;I(STRATEJx130;VEBxDC;TxC7;EBAx15E;KANLIx11E;I)CUMHURx130;YETSENATOSUBAx15E;KANLIx11E;ICUMHURx130;YETxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;xC7;Ax11E;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;xC7;ALIx15E;MABAKANLIx11E;IxC7;ALIx15E;MAVESOSYALGxDC;VENLx130;KBAKANLIx11E;IxC7;ALIx15E;MAVESOSYALGxDC;VENLx130;KBAKANLIx11E;I(xC7;ALIx15E;MAVESOSYALGxDC;VENLx130;KEx11E;x130;Tx130;MVEARAx15E;TIRMAMERKEZx130;)xC7;ALIx15E;MAVESOSYALGxDC;VENLx130;KBAKANLIx11E;I(DEVLETPERSONELBAx15E;KANLIx11E;I)xC7;ALIx15E;MA,SOSYALHx130;ZMETLERVEAx130;LEBAKANLIx11E;IxC7;ANAKKALEONSEKx130;ZMARTxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;xC7;ANAKKALESAx15E;LARIGELx130;BOLUTARx130;Hx130;ALANBAx15E;KANLIx11E;IxC7;ANAKKALEVALx130;Lx130;x11E;x130;xC7;ANKAYAxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;xC7;ANKIRIKARATEKx130;NxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;xC7;ANKIRIVALx130;Lx130;x11E;x130;xC7;AYx130;x15E;LETMELERx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;xC7;ELx130;KxC7;EKMEBORUSANAYx130;VETx130;CARETA.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;xC7;EVREBAKANLIx11E;IxC7;EVREGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;xC7;EVREMxDC;STEx15E;ARLIx11E;IxC7;EVREVEORMANBAKANLIx11E;IxC7;EVREVEORMANBAKANLIx11E;I(DEVLETMETEOROLOJx130;x130;x15E;LERx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;)xC7;EVREVEx15E;EHx130;RCx130;Lx130;KBAKANLIx11E;IxC7;EVREVEx15E;EHx130;RCx130;Lx130;KBAKANLIx11E;I(TAPUVEKADASTROGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;)xC7;EVREVEx15E;EHx130;RCx130;Lx130;KBAKANLIx11E;ICOx11E;RAFx130;Bx130;LGx130;Sx130;STEMLERx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;xC7;EVRE,x15E;EHx130;RCx130;Lx130;KVEx130;KLx130;MDEx11E;x130;x15E;x130;KLx130;x11E;x130;BAKANLIx11E;IxC7;EVRE,x15E;EHx130;RCx130;Lx130;KVEx130;KLx130;MDEx11E;x130;x15E;x130;KLx130;x11E;x130;BAKANLIx11E;I(x130;KLx130;MDEx11E;x130;x15E;x130;KLx130;x11E;x130;BAx15E;KANLIx11E;I)xC7;EVRE,x15E;EHx130;RCx130;Lx130;KVEx130;KLx130;MDEx11E;x130;x15E;x130;KLx130;x11E;x130;BAKANLIx11E;I(METEOROLOJx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;)xC7;EVRE,x15E;EHx130;RCx130;Lx130;KVEx130;KLx130;MDEx11E;x130;x15E;x130;KLx130;x11E;x130;BAKANLIx11E;I(TAPUVEKADASTROGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;)xC7;EVRE,x15E;EHx130;RCx130;Lx130;KVEx130;KLx130;MDEx11E;x130;x15E;x130;KLx130;x11E;x130;BAKANLIx11E;ICOx11E;RAFx130;Bx130;LGx130;Sx130;STEMLERx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;xC7;ORUMORGANx130;ZESANAYx130;BxD6;LGEMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;xC7;ORUMVALx130;Lx130;x11E;x130;xC7;UKUROVAxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;DANIx15E;MAMECLx130;Sx130;BAx15E;KANLIx11E;IDANIx15E;TAYBAx15E;KANLIx11E;IDARxDC;LACEZEBAx15E;KANLIx11E;IDEMx130;ROx11E;LUBx130;Lx130;MxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;DENx130;ZCx130;Lx130;KBANKASIANONx130;MORTAKLIx11E;IDENx130;ZCx130;Lx130;KBANKASIDENx130;ZNAKLx130;YATIT.A.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;DENx130;ZCx130;Lx130;KMxDC;STEx15E;ARLIx11E;IDENx130;ZLx130;VALx130;Lx130;x11E;x130;DEVLETBAKANLIx11E;IDEVLETBAKANLIx11E;I(Ax130;LEVESOSYALARAx15E;TIRMALARGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;)DEVLETBAKANLIx11E;I(RUPABx130;RLx130;x11E;x130;GENELSEKRETERLx130;x11E;x130;)DEVLETBAKANLIx11E;I(DEVLETPERSONELBAx15E;KANLIx11E;I)DEVLETBAKANLIx11E;I(Dx130;YANETx130;x15E;LERx130;BAx15E;KANLIx11E;I)DEVLETBAKANLIx11E;I(HAZx130;NEMxDC;STEx15E;ARLIx11E;I)DEVLETBAKANLIx11E;I(xD6;ZxDC;RLxDC;LERx130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;I)DEVLETBAKANLIx11E;IVEBAx15E;BAKANYARDIMCILIx11E;IDEVLETHAMEYDANLARIx130;x15E;LETMESx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;DEVLETx130;STATx130;STx130;KENSTx130;TxDC;SxDC;BAx15E;KANLIx11E;IDEVLETMALZEMEOFx130;Sx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;DEVLETMETEOROLOJx130;x130;x15E;LERx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;DEVLETT.C. Resmî GazeteMUHASEBESx130;STANDARTLARIKURULUDEVLETOPERAVEBALESx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;DEVLETPERSONELBAx15E;KANLIx11E;IDEVLETPLANLAMATEx15E;Kx130;LATIMxDC;STEx15E;ARLIx11E;IDEVLETSUx130;x15E;LERx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;DEVLETTx130;YATROLARIGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;DEVLETxDC;RETMExC7;x130;FTLx130;KLERx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;DEVLETYATIRIMBANKASIDIx15E;EKONOMx130;Kx130;Lx130;x15E;Kx130;LERBAKANLIx11E;IDIx15E;Tx130;CARETMxDC;STEx15E;ARLIx11E;IDIx15E;x130;x15E;LERx130;BAKANLIx11E;IDIx15E;x130;x15E;LERx130;BAKANLIx11E;I(RUPABx130;RLx130;x11E;T.C. Resmî Gazetex130;BAx15E;KANLIx11E;I)Dx130;CLExDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Dx130;V-HANMADENLERx130;SANAYx130;VETx130;CARETA.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;Dx130;YANETx130;x15E;LERx130;BAx15E;KANLIx11E;IDx130;YARBAKIRxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Dx130;YARBAKIRVALx130;Lx130;x11E;x130;DOx11E;ALAFETSx130;GORTALARIKURUMUDOx11E;UANADOLUPROJESx130;BxD6;LGEKALKINMAx130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;IDOx11E;UKARADENx130;ZPROJESx130;BxD6;LGEKALKINMAx130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;IDOx11E;Ux15E;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;DOKUZEYLxDC;LxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;DUMLUPINARxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;DxDC;ZCExDC;Nx130;VERSx130;TESx130;DxDC;ZCEVALx130;Lx130;x11E;x130;EDx130;RNETx130;CARETVESANAYx130;ODASIBAx15E;KANLIx11E;IEDx130;RNEVALx130;Lx130;x11E;x130;EGExDC;Nx130;VERSx130;TESx130;EGOx130;x15E;LETMESx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;EGOTEFTx130;x15E;KURULUBAx15E;KANLIx11E;IEKONOMx130;BAKANLIx11E;IEKONOMx130;Kx130;x15E;LERYxDC;KSEKKOORDx130;NASYONKURULUBAx15E;KANLIx11E;IEKONOMx130;K,KxDC;LTxDC;REL,Ex11E;x130;Tx130;MVETEKNx130;Kx130;x15E;Bx130;RLx130;x11E;x130;BAx15E;KANLIx11E;IELAZIx11E;VALx130;Lx130;x11E;x130;ELEKTRx130;Kx130;x15E;LERx130;ETxDC;Tx130;DARESx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;ELEKTRx130;Kx130;x15E;LERx130;ETxDC;Tx130;DARESx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;ELEKTRx130;KxDC;RETx130;MANONx130;Mx15E;x130;RKETx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;EMEKLx130;SANDIx11E;IGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;EMLAKKONUTGAYRx130;MENKULYATIRIMORTAKLIx11E;IANONx130;Mx15E;x130;RKETx130;ENERJx130;Px130;YASASIDxDC;ZENLEMEKURUMUENERJx130;VETABx130;x130;KAYNAKLARBAKANLIx11E;IENERJx130;VETABx130;x130;KAYNAKLARBAKANLIx11E;I(ELEKTRx130;Kx130;x15E;LERx130;ETxDC;Tx130;DARESx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;)ERCx130;YESxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;EREx11E;Lx130;KxD6;MxDC;RHZASIAMELEBx130;RLx130;x11E;x130;EREx11E;Lx130;KxD6;MxDC;RHZASIAMELEBx130;RLx130;x11E;x130;Bx130;Rx130;KTx130;RMEVEYARDIMLAx15E;MASANDIx11E;IERZx130;NCANBx130;NALx130;YILDIRIMxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ERZx130;NCANxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ERZx130;NCANVALx130;Lx130;x11E;x130;ERZURUMBxDC;YxDC;Kx15E;EHx130;RBELEDx130;YESx130;ERZURUMTEKNx130;KxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ERZURUMVALx130;Lx130;x11E;x130;ESKx130;x15E;EHx130;Rx130;KTx130;SADx130;VETx130;CARx130;x130;Lx130;MLERAKADEMx130;Sx130;ESKx130;x15E;EHx130;ROSMANGAZx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ESKx130;x15E;EHx130;RTEKNx130;KxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ESKx130;x15E;EHx130;RVALx130;Lx130;x11E;x130;ETVEBALIKKURUMUGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;ETVESxDC;TKURUMUGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;ETx130;ALxDC;Mx130;NYUMA.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;ETx130;BAKIRA.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;ETx130;BORA.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;ETx130;ELEKTROMETALURJx130;A.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;ETx130;GxDC;MxDC;x15E;A.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;ETx130;HOLDx130;NGA.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;ETx130;KROMA.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;ETx130;MADENx130;x15E;LETMELERx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;ETx130;BANKGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;:FARUKSARAxC7;TASARIMMESLEKYxDC;KSEKOKULUFATx130;HSULTANMEHMETVAKIFxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;FATx130;HxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;FATSATx130;CARETveSANAYx130;ODASIFENERBAHxC7;ExDC;Nx130;VERSx130;TESx130;FIRATxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Fx130;YATTESPx130;T,KONTROLVEKOORDx130;NASYONKOMx130;TESx130;BAx15E;KANLIx11E;IGALATASARAYEx11E;x130;Tx130;MVExD6;x11E;RETx130;MKURUMUGALATASARAYxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;GAYRx130;MENKULANONx130;Mx15E;x130;RKETx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;GAZx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;GAZx130;ANTEPBxDC;YxDC;Kx15E;EHx130;RBELEDx130;YESx130;GAZx130;ANTEPx130;SLAMBx130;Lx130;MVETEKNOLOJx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;GAZx130;ANTEPxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;GAZx130;ANTEPVALx130;Lx130;x11E;x130;GAZx130;KENTxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;GAZx130;OSMANPAx15E;AxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;GEBZETEKNx130;KxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;GEBZEYxDC;KSEKTEKNOLOJx130;ENSTx130;TxDC;SxDC;GEDx130;KMESLEKYxDC;KSEKOKULUGEDx130;KxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;GEDx130;ZxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;GELx130;x15E;Tx130;Rx130;LECEKHAx15E;HAx15E;x130;KAMEBxD6;LGESx130;KOORDx130;NASYONKURULUGENxC7;Lx130;KVESPORBAKANLIx11E;IGENxC7;Lx130;KVESPORGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;GENxC7;Lx130;KVESPORGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;GIDA,TARIMVEHAYVANCILIKBAKANLIx11E;IGIDA,TARIMVEHAYVANCILIKBAKANLIx11E;I(SUxDC;RxDC;NLERx130;TESCx130;LKOMx130;TESx130;)GIDA-TARIMVEHAYVANCILIKBAKANLIx11E;IGIDA-TARIMVEHAYVANCILIKBAKANLIx11E;IGIDA-TARIMVEHAYVANCILIKBAKANLIx11E;IGx130;RESUNxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Gx130;RESUNVALx130;Lx130;x11E;x130;GxDC;MRxDC;KMxDC;STEx15E;ARLIx11E;IGxDC;MRxDC;KVETEKELBAKANLIx11E;IGxDC;MRxDC;KVETx130;CARETBAKANLIx11E;IGxDC;MxDC;x15E;HANExDC;Nx130;VERSx130;TESx130;GxDC;MxDC;x15E;HANEVALx130;Lx130;x11E;x130;GxDC;NEYDOx11E;UANADOLUPROJESx130;BxD6;LGEKALKINMAx130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;IGxDC;NEYDOx11E;UANADOLUPROJESx130;BxD6;LGEKALKINMAx130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;IHACETTEPExDC;Nx130;VERSx130;TESx130;HAKx130;MLERVESCILARKURULUHxC2;Kx130;MLERVESCILARYxDC;KSEKKURULUHAKKARx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;HAKKARx130;VALx130;Lx130;x11E;x130;HALx130;xC7;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;HARRANxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;HASANKALYONCUxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;HATAYBxDC;YxDC;Kx15E;EHx130;RBELEDx130;YESx130;HATAYMUSTAFAKEMALxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;HATAYVALx130;Lx130;x11E;x130;HAZx130;NEMxDC;STEx15E;ARLIx11E;IHAZx130;NEVEDIx15E;Tx130;CARETMxDC;STEx15E;ARLIx11E;IHAZx130;NEVEMALx130;YEBAKANLIx11E;I(GELx130;Rx130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;I)HAZx130;NEVEMALx130;YEBAKANLIx11E;IHAZx130;NEVEMALx130;YEBAKANLIx11E;I(TxDC;RKx130;YEx130;STATx130;STx130;KKURUMU)HELALAKREDx130;TASYONKURUMUHx130;Tx130;TxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;HOZATBELEDx130;YESx130;HUDUTVESAHx130;LLERSAx11E;LIKGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;Ix11E;DIRxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Ix11E;DIRVALx130;Lx130;x11E;x130;ISPARTAUYGULAMALIBx130;Lx130;MLERxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ISPARTAVALx130;Lx130;x11E;x130;Ix15E;IKxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;BNHALDUNxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;xC7;DENETx130;MKOORDx130;NASYONKURULUx130;xC7;ELVALx130;Lx130;x11E;x130;x130;xC7;x130;x15E;LERx130;BAKANLIx11E;Ix130;xC7;x130;x15E;LERx130;BAKANLIx11E;I(AFETVEACx130;LDURUMYxD6;NETx130;Mx130;BAx15E;KANLIx11E;I)x130;xC7;x130;x15E;LERx130;BAKANLIx11E;I(EMNx130;YETGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;)x130;xC7;x130;x15E;LERx130;BAKANLIx11E;I(GxD6;xC7;x130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;I)x130;xC7;x130;x15E;LERx130;BAKANLIx11E;I(GxD6;xC7;x130;DARESx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;)x130;xC7;x130;x15E;LERx130;BAKANLIx11E;I(KAMUDxDC;ZENx130;VEGxDC;VENLx130;x11E;x130;MxDC;STEx15E;ARLIx11E;I)x130;HRACATIGELx130;x15E;Tx130;RMEETxDC;DMERKEZx130;(x130;GEME)x130;HSANDOx11E;RAMACIBx130;LKENTxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;LLERBANKASIANONx130;Mx15E;x130;RKETx130;x130;LLERBANKASIGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;x130;MARVEx130;SKANBAKANLIx11E;Ix130;NxD6;NxDC;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;PEKxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;SKENDERUNDEMx130;RVExC7;ELx130;KA.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;x130;SKENDERUNTEKNx130;KxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;SKENDERUNTx130;CARETVESANAYx130;ODASIBAx15E;KANLIx11E;Ix130;STANBUL29MAYISxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULALTINBORSASIx130;STANBULARELxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULATLASxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULAYDINxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULAYVANSARAYxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULBAROSUBAx15E;KANLIx11E;Ix130;STANBULBEYKENTxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULBx130;LGx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULBx130;Lx130;MxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULBxDC;YxDC;Kx15E;EHx130;RBELEDx130;YESx130;x130;STANBULESENYURTxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULGALATAxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULGEDx130;KxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULGELx130;x15E;x130;MMESLEKYxDC;KSEKOKULUx130;STANBULGELx130;x15E;x130;MxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULKRAMMESLEKYxDC;KSEKOKULUx130;STANBULKEMERBURGAZxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULKENTxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULKxDC;LTxDC;RxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULMEDENx130;YETxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULMEDx130;POLxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULMENKULKIYMETLERBORSASIx130;STANBULOKANxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULRUMELx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULSABAHATTx130;NZAx130;MxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULSAx11E;LIKVESOSYALBx130;Lx130;MLERMESLEKYxDC;KSEKOKULUx130;STANBULSAx11E;LIKVETEKNOLOJx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULSUVEKANALx130;ZASYONx130;DARESx130;x130;STANBULx15E;EHx130;RxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULx15E;x130;x15E;Lx130;MESLEKYxDC;KSEKOKULUx130;STANBULTEKNx130;KxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULTx130;CARETxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULTx130;CARETveSANAYx130;ODASIx130;STANBULTOPKAPIxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STANBULxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;-CERRAHPAx15E;Ax130;STANBULVALx130;Lx130;x11E;x130;x130;STANBULYENx130;YxDC;ZYILxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;STx130;NYExDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;x15E;VEx130;x15E;xC7;x130;BULMAKURUMUGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;x130;x15E;LETMELERBAKANLIx11E;Ix130;ZMx130;RBAKIRxC7;AYxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;ZMx130;RBAROSUBAx15E;KANLIx11E;Ix130;ZMx130;RBxDC;YxDC;Kx15E;EHx130;RBELEDx130;YESx130;x130;ZMx130;RDEMOKRASx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;ZMx130;REKONOMx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;ZMx130;RKATx130;PxC7;ELEBx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;ZMx130;RKRAMMESLEKYxDC;KSEKOKULUx130;ZMx130;RTINAZTEPExDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;ZMx130;RxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x130;ZMx130;RVALx130;Lx130;x11E;x130;x130;ZMx130;RYxDC;KSEKTEKNOLOJx130;ENSTx130;TxDC;SxDC;JANDARMAGENELKOMUTANLIx11E;IKADINVESOSYALHx130;ZMETLERMxDC;STEx15E;ARLIx11E;IKADININSTATxDC;SxDC;VESORUNLARIGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;KADx130;RHASxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KADx130;RLx130;BELEDx130;YESx130;KAFKASxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KAHRAMANMARAx15E;x130;STx130;KLALxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KAHRAMANMARAx15E;SxDC;TxC7;xDC;x130;MAMxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KAHRAMANMARAx15E;VALx130;Lx130;x11E;x130;KALKINMABAKANLIx11E;IKALKINMABAKANLIx11E;I(TxDC;RKx130;YEx130;STATx130;STx130;KKURUMU)KAMUDENETxC7;x130;Lx130;x11E;x130;KURUMUKAMUGxD6;REVLx130;LERx130;ETx130;KKURULUKAMUGxD6;REVLx130;LERx130;HAKEMKURULUBAx15E;KANLIx11E;IKAMUGxD6;ZETx130;Mx130;,MUHASEBEVEDENETx130;MSTANDARTLARIKURUMUKAMUx130;HALEKURUMUBAx15E;KANLIx11E;IKAMUx130;KTx130;SADx130;TEx15E;EBBxDC;SLERx130;KAMUORTAKLIx11E;Ix130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;IKAPADOKYAALANBAx15E;KANLIx11E;IKAPADOKYAMESLEKYxDC;KSEKOKULUKAPADOKYAxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KARABxDC;KxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KARABxDC;KVALx130;Lx130;x11E;x130;KARADENx130;ZTEKNx130;KxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KARAMANVALx130;Lx130;x11E;x130;KARAMANOx11E;LUMEHMETBEYxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KARAYOLLARIGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;KARSVALx130;Lx130;x11E;x130;KASTAMONUxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KASTAMONUVALx130;Lx130;x11E;x130;KAYSERx130;BxDC;YxDC;Kx15E;EHx130;RBELEDx130;YESx130;KAYSERx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KAYSERx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KAYSERx130;VALx130;Lx130;x11E;x130;KEFALETSANDIx11E;IKENTSELDxD6;NxDC;x15E;xDC;MBAx15E;KANLIx11E;IKIRIKKALExDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KIRIKKALEVALx130;Lx130;x11E;x130;KIRKLARELx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KIRKLARELx130;VALx130;Lx130;x11E;x130;KIRx15E;EHx130;RAHx130;EVRANxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KIRx15E;EHx130;RVALx130;Lx130;x11E;x130;KIYIEMNx130;YETx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;KIYIEMNx130;YETx130;VEGEMx130;KURTARMAx130;x15E;LETMELERx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;Kx130;Lx130;S7ARALIKxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Kx130;Lx130;SVALx130;Lx130;x11E;x130;Kx130;x15E;x130;SELVERx130;LERx130;KORUMAKURUMUKOCAELx130;SAx11E;LIKVETEKNOLOJx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KOCAELx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KOCAELx130;VALx130;Lx130;x11E;x130;KOxC7;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KONUTKOORDx130;NASYONKURULUKONUTMxDC;STEx15E;ARLIx11E;IKONYA2.ORGANx130;ZESANAYx130;BxD6;LGESx130;KONYADEVLETMxDC;HENDx130;SLx130;KVEMx130;MARLIKAKADEMx130;Sx130;KONYAGIDAVETARIMxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KONYAOVASIPROJESx130;BxD6;LGEKALKINMAx130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;IKONYATEKNx130;KxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KONYAxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KONYAVALx130;Lx130;x11E;x130;KxD6;YHx130;ZMETLERx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;KxD6;Yx130;x15E;LERx130;VEKOOPERATx130;FLERx130;BAKANLIx11E;IKTO-KARATAYxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KxDC;xC7;xDC;KVEORTAxD6;LxC7;EKLx130;x130;x15E;LETMELERx130;GELx130;x15E;Tx130;RMEVEDESTEKLEMEx130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;IKxDC;xC7;xDC;KVEORTAxD6;LxC7;EKLx130;SANAYx130;GELx130;x15E;Tx130;RMEVEDESTEKLEMEx130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;IKxDC;LTxDC;RBAKANLIx11E;IKxDC;LTxDC;RMxDC;STEx15E;ARLIx11E;IKxDC;LTxDC;RVETURx130;ZMBAKANLIx11E;IKxDC;TAHYADUMLUPINARxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KxDC;TAHYASAx11E;LIKBx130;Lx130;MLERx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;KxDC;TAHYAVALx130;Lx130;x11E;x130;LOKMANHEKx130;MxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;MADENTETKx130;KVEARAMAGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;MADENVEPETROLx130;x15E;LERx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;MAKx130;NASANAYx130;VETx130;CARETANONx130;Mx15E;x130;RKETx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;MAKx130;NAVEKx130;MYAENDxDC;STRx130;Sx130;KURUMUGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;MALATYATURGUTxD6;ZALxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;MALATYAVALx130;Lx130;x11E;x130;MALx130;YEBAKANLIx11E;IMALx130;YEBAKANLIx11E;I(GELx130;Rx130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;I)MALx130;YEBAKANLIx11E;I(x130;xC7;DENETx130;MKOORDx130;NASYONKURULU)MALx130;YEBAKANLIx11E;I(Mx130;LLx130;Px130;YANGOx130;DARESx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;)MALx130;YEVEGxDC;MRxDC;KBAKANLIx11E;IMALTEPExDC;Nx130;VERSx130;TESx130;MANx130;SACELALBAYARxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;MANx130;SAVALx130;Lx130;x11E;x130;MARDx130;NARTUKLUxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;MARDx130;NTx130;CARETVESANAYx130;ODASIBAx15E;KANLIx11E;IMARDx130;NVALx130;Lx130;x11E;x130;MARMARAxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;MEDAx15E;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;MEFxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;MEHMETAKx130;FERSOYxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;MELx130;Kx15E;AHxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;MENTAx15E;2NOLUMENKULKIYMETLERKURULUMENTAx15E;2NOLUMENKULKIYMETLERKURULUBAx15E;KANLIx11E;IMERSx130;NxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;MERSx130;NVALx130;Lx130;x11E;x130;MESLEKx130;YETERLx130;Lx130;KKURUMUMEVLANAxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Mx130;LLx130;Ex11E;x130;Tx130;MBAKANLIx11E;IMx130;LLx130;Ex11E;x130;Tx130;MGENxC7;Lx130;KVESPORBAKANLIx11E;IMx130;LLx130;GxDC;VENLx130;KKURULUGENELSEKRETERLx130;x11E;x130;Mx130;LLx130;Px130;YANGOx130;DARESx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;Mx130;LLx130;Px130;YANGOx130;DARESx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;Mx130;LLx130;PRODxDC;KTx130;Vx130;TEMERKEZx130;Mx130;LLx130;SUNMABAKANLIx11E;IMx130;LLx130;SUNMABAKANLIx11E;IAKARYAKITx130;KMALVENATOPOLTESx130;SLERx130;x130;x15E;LETMEBAx15E;KANLIx11E;IMx130;MARSx130;NANGxDC;ZELSANATLARxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;MUDANYAxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;MUx11E;LASITKIKOxC7;MANxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;MUx11E;LAxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;MUx11E;LAVALx130;Lx130;x11E;x130;MUNZURxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;MURATHxDC;DENDx130;GARxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;MUSTAFAKEMALxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;MUx15E;ALPARSLANxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;MUx15E;VALx130;Lx130;x11E;x130;NADx130;RTOPRAKELEMENTLERx130;ARAx15E;TIRMAENSTx130;TxDC;SxDC;NAMIKKEMALxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;NECMETTx130;NERBAKANxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;NEx15E;Rx130;YATVEMxDC;DEVVENATGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;NEVx15E;EHx130;RHACIBEKTAx15E;VELx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;NEVx15E;EHx130;RVALx130;Lx130;x11E;x130;Nx130;x11E;DExD6;MERHALx130;SDEMx130;RxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Nx130;x11E;DExDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Nx130;x11E;DEVALx130;Lx130;x11E;x130;Nx130;x15E;ANTAx15E;IMESLEKx130;YxDC;KSEKOKULUNx130;x15E;ANTAx15E;IxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;NUHNACx130;YAZGANxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;NxDC;KLEERDxDC;ZENLEMEKURUMUOKANxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ONDOKUZMAYISxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ORDUxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ORDUVALx130;Lx130;x11E;x130;ORGANx130;ZESANAYx130;BxD6;LGEx130;DARELERx130;ORMANBAKANLIx11E;IORMANGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;ORMANxDC;RxDC;NLERx130;SANAYx130;x130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;ORMANVESUx130;x15E;LERx130;BAKANLIx11E;IORMANVESUx130;x15E;LERx130;BAKANLIx11E;I(METEOROLOJx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;)ORMANVESUx130;x15E;LERx130;BAKANLIx11E;I(ORMANGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;)ORTADOx11E;UTEKNx130;KxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ORxDC;SKURUMUGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;OSMANGAZx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;OSMANx130;YEKORKUTATAxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;OSMANx130;YEVALx130;Lx130;x11E;x130;OSTx130;MTEKNx130;KxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;xD6;LxC7;ME,SExC7;MEVEYERLEx15E;Tx130;RMEMERKEZx130;BAx15E;KANLIx11E;IxD6;MERHALx130;SDEMx130;RxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;xD6;ZELxC7;EVREKORUMAKURUMUBAx15E;KANLIx11E;IxD6;ZELFx130;NANSKURUMLARIBx130;RLx130;x11E;x130;xD6;ZELLEx15E;Tx130;RMEx130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;IxD6;ZxDC;RLxDC;LERx130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;IxD6;ZYEx11E;x130;NxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;PAMUKKALExDC;Nx130;VERSx130;TESx130;PARAVEKREDx130;KOORDx130;NASYONKURULUPARAVEKREDx130;KURULUPARA-KREDx130;veKOORDx130;NASYONKURULUPETKx130;MPETROKx130;MYAA.x15E;.PETROLx130;x15E;LERx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;PETROLOFx130;Sx130;A.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;Px130;Rx130;REx130;SxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;PLATOMESLEKYxDC;KSEKOKULUPOSTAVETELGRAFTEx15E;Kx130;LATIANONx130;Mx15E;x130;RKETx130;POSTAVETELGRAFTEx15E;Kx130;LATIGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;PTTBx130;Rx130;KTx130;RMEVEYARDIMLAx15E;MASANDIx11E;IGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;PTTx130;x15E;LETMESx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;RADYOVETELEVx130;ZYONxDC;STKURULURECEPTAYYx130;PERDOx11E;ANxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;REKABETKURUMUBAx15E;KANLIx11E;IRx130;ZETx130;CARETVESANAYx130;ODASIBAx15E;KANLIx11E;IRx130;ZExDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Rx130;ZEVALx130;Lx130;x11E;x130;SABANCIxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;SAx11E;LIKBAKANLIx11E;ISAx11E;LIKBAKANLIx11E;I(HUDUTVESAHx130;LLERSAx11E;LIKGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;)SAx11E;LIKBAKANLIx11E;I(REFx130;KSAYDAMHIFZISSIHHAMERKEZx130;BAx15E;KANLIx11E;I)SAx11E;LIKBAKANLIx11E;I(TxDC;RKx130;YEHALKSAx11E;LIx11E;IKURUMU)SAx11E;LIKBx130;Lx130;MLERx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;SAx11E;LIKVESOSYALYARDIMBAKANLIx11E;ISAHx130;LGxDC;VENLx130;KKOMUTANLIx11E;ISAKARYAELEKTRx130;KDAx11E;ITIMA.x15E;.MxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;SAKARYAUYGULAMALIBx130;Lx130;MLERxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;SAKARYAxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;SAKARYAVALx130;Lx130;x11E;x130;SAMSUNTx130;CARETVESANAYx130;ODASIBAx15E;KANLIx11E;ISAMSUNxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;SAMSUNVALx130;Lx130;x11E;x130;SANAYx130;VETEKNOLOJx130;BAKANLIx11E;ISANAYx130;VETx130;CARETBAKANLIx11E;ISANKOxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;SUNMASANAYx130;x130;MxDC;STEx15E;ARLIx11E;ISAYIx15E;TAYBAx15E;KANLIx11E;ISELAHADDx130;NEYYUBx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;SELxC7;UKxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;SERMAYEPx130;YASASIKURULUBAx15E;KANLIx11E;ISx130;GORTACILIKVExD6;ZELEMEKLx130;Lx130;KDxDC;ZENLEMEVEDENETLEMEKURUMUSx130;x130;RTxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Sx130;x130;RTVALx130;Lx130;x11E;x130;Sx130;NOPxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Sx130;NOPVALx130;Lx130;x11E;x130;Sx130;VASBELEDx130;YESx130;Sx130;VASBx130;Lx130;MVETEKNOLOJx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Sx130;VASCUMHURx130;YETxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Sx130;VASDEMx130;RVExC7;ELx130;Kx130;x15E;LETMELERx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;Sx130;VASVALx130;Lx130;x11E;x130;Sx130;Vx130;LHACILIKGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;Sx130;Vx130;LSUNMAx130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;IFONx130;x15E;LERx130;SAYMANLIx11E;ISOSYALGxDC;VENLx130;KBAKANLIx11E;ISOSYALGxDC;VENLx130;KKURUMUBAx15E;KANLIx11E;ISOSYALHx130;ZMETLERVExC7;OCUKESx130;RGEMEKURUMUGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;SOSYALHx130;ZMETLERVESOSYALESx130;RGEMEKURUMUGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;SOSYALSx130;GORTALARGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;SOSYALSx130;GORTALARKURUMUBAx15E;KANLIx11E;ISOSYALSx130;GORTALARKURUMUGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;SOSYALYARDIMLAx15E;MAVEDAYANIx15E;MAYITEx15E;Vx130;KFONUBAx15E;KANLIx11E;ISPORGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;SPORTOTOTEx15E;Kx130;LATBAx15E;KANLIx11E;ISPOR-TOTOGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;SxDC;LEYMANDEMx130;RELxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;SxDC;LEYMANx15E;AHxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;SxDC;MERHALICILIKVEELSANATLARISAN.Tx130;C.A.x15E;.SxDC;MERHOLDx130;NGA.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;SxDC;MERBANKHOLDx130;NGA.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;SxDC;TENDxDC;STRx130;Sx130;KURUMUGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;x15E;ANLIURFAVALx130;Lx130;x11E;x130;x15E;EKERKURUMUx15E;IRNAKxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;x15E;IRNAKVALx130;Lx130;x11E;x130;x15E;x130;FAxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;T.C.MERKEZBANKASIT.C.TURx130;ZMBANKASIA.x15E;.T.C.Zx130;RAATBANKASITAPUKADASTROGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TARIMx130;x15E;LETMELERx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TARIMORMANVEKxD6;Yx130;x15E;LERx130;BAKANLIx11E;ITARIMREFORMUGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TARIMVEKIRSALKALKINMAYIDESTEKLEMEKURUMUTARIMVEKxD6;Yx130;x15E;LERx130;BAKANLIx11E;ITARIMVEORMANBAKANLIx11E;ITARIMVEORMANBAKANLIx11E;I(EVCx130;LHAYVANGENETx130;KKAYNAKLARITESCx130;LKOMx130;TESx130;)TARIMVEORMANBAKANLIx11E;I(METEOROLOJx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;)TARIMVEORMANBAKANLIx11E;I(SUxDC;RxDC;NLERx130;TESCx130;LKOMx130;TESx130;)TARIMSALVEKIRSALKALKINMAYIDESTEKLEMEKURUMUTARSUSxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;TASARRUFMEVDUATISx130;GORTAFONUBAx15E;KANLIx11E;ITASARRUFLARIKORUMAFONUBAx15E;KANLIx11E;ITBMMBAx15E;KANLIx11E;IGENELSEKRETERLx130;x11E;x130;TCDDx130;x15E;LETMESx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TEDxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;TEKELGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TEKx130;RDAx11E;NAMIKKEMALxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;TEKx130;RDAx11E;VALx130;Lx130;x11E;x130;TELEKOMxDC;Nx130;KASYONKURUMUTx130;CARETBAKANLIx11E;ITx130;CARETVESANAYx130;ODALARI,Tx130;CARETBORSALARIBx130;RLx130;x11E;x130;TOBBEKONOMx130;VETEKNOLOJx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;TOKATGAZx130;OSMANPAx15E;AxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;TOKATVALx130;Lx130;x11E;x130;TOPLUKONUTx130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;ITOPLUKONUTx130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;ITOPLUKONUTVEKAMUORTAKLIx11E;Ix130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;ITOPRAKMAHSULLERx130;OFx130;Sx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TOPRAKVETARIMREFORMUMxDC;STEx15E;ARLIx11E;ITOROSxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;TRABZONxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;TRABZONVALx130;Lx130;x11E;x130;TRAKYAxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;TRTGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;ttaGAYRx130;MENKULANONx130;Mx15E;x130;RKETx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TUNCELx130;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;TUNCELx130;VALx130;Lx130;x11E;x130;TURBANTURx130;ZMx130;x15E;LETMELERx130;A.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TURGUTxD6;ZALxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;TURx130;STREHBERLERx130;Bx130;RLx130;x11E;x130;TURx130;ZMBAKANLIx11E;ITURx130;ZMx130;x15E;LERx130;YxDC;KSEKKOORDx130;NASYONKURULUBAx15E;KANLIx11E;ITUSAx15E;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKAKREDx130;TASYONKURUMUTxDC;RKDx130;x15E;HEKx130;MLERx130;Bx130;RLx130;x11E;x130;TxDC;RKECZACILARIBx130;RLx130;x11E;x130;TxDC;RKHAKURUMUxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;TxDC;RKx130;x15E;Bx130;RLx130;x11E;x130;VEKALKINMAx130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;ITxDC;RKx130;x15E;Bx130;RLx130;x11E;x130;VEKALKINMAx130;DARESx130;BAx15E;KANLIx11E;I(Tx130;KA)TxDC;RKx130;x15E;Bx130;RLx130;x11E;x130;VEKOORDx130;NASYONAJANSIBAx15E;KANLIx11E;ITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;TxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;Bx130;LGx130;SAYARMxDC;HENDx130;SLERx130;ODASITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;xC7;EVREMxDC;HENDx130;SLERx130;ODASITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;ELEKTRx130;KMxDC;HENDx130;SLERx130;ODASITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;Fx130;Zx130;KMxDC;HENDx130;SLERx130;ODASITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;GEMx130;MAKx130;NALARIx130;x15E;LETMEMxDC;HENDx130;SLERx130;ODASITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;GEMx130;MxDC;HENDx130;SLERx130;ODASITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;GIDAMxDC;HENDx130;SLERx130;ODASITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;HARx130;TAVEKADASTROMxDC;HENDx130;SLERx130;ODASITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;x130;xC7;Mx130;MARLARODASITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;x130;Nx15E;AATMxDC;HENDx130;SLERx130;ODASITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;JEOFx130;Zx130;KMxDC;HENDx130;SLERx130;ODASITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;JEOLOJx130;MxDC;HENDx130;SLERx130;ODASITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;Kx130;MYAMxDC;HENDx130;SLERx130;ODASITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;MADENMxDC;HENDx130;SLERx130;ODASITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;MAKx130;NAMxDC;HENDx130;SLERx130;ODASITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;METALURJx130;VEMALZEMEMxDC;HENDx130;SLERx130;ODASITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;Mx130;MARLARODASITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;ORMANMxDC;HENDx130;SLERx130;ODASITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;PETROLMxDC;HENDx130;SLERx130;ODASITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;PEYZAJMx130;MARLARIODASITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;x15E;EHx130;RPLANCILARIODASITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;TEKSTx130;LMxDC;HENDx130;SLERx130;ODASITxDC;RKMxDC;HENDx130;SVEMx130;MARODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;Zx130;RAATMxDC;HENDx130;SLERx130;ODASITxDC;RKOPTx130;SYEN-GxD6;ZLxDC;KxC7;xDC;LERBx130;RLx130;x11E;x130;TxDC;RKPATENTENSTx130;TxDC;SxDC;BAx15E;KANLIx11E;ITxDC;RKPATENTVEMARKAKURUMUTxDC;RKSTANDARTLARIENSTx130;TxDC;SxDC;BAx15E;KANLIx11E;ITxDC;RKTABx130;BLERBx130;RLx130;x11E;x130;TxDC;RKTELEKOMPERSONELx130;Bx130;Rx130;KTx130;RMEVEYARDIMSANDIx11E;IGN.MD.TxDC;RKTELEKOMxDC;Nx130;KASYONA.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKVETERx130;NERHEKx130;MLERx130;Bx130;RLx130;x11E;x130;TxDC;RK-ALMANxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;TxDC;RKx130;YEADALETAKADEMx130;Sx130;BAx15E;KANLIx11E;ITxDC;RKx130;YEATICILIKVECILIKFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEATLETx130;ZMFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEATOMENERJx130;Sx130;KURUMUBAx15E;KANLIx11E;ITxDC;RKx130;YEBADMx130;NTONFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEBANKALARBx130;RLx130;x11E;x130;TxDC;RKx130;YEBAROLARBx130;RLx130;x11E;x130;TxDC;RKx130;YEBASKETBOLFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEBEDENSELENGELLx130;LERSPORFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEBEYZBOLVESOFTBOLFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEBx130;LARDOFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEBx130;Lx130;MLERAKADEMx130;Sx130;TxDC;RKx130;YEBx130;Lx130;MLERAKADEMx130;Sx130;BAx15E;KANLIx11E;ITxDC;RKx130;YEBx130;Lx130;MSELVETEKNx130;KARAx15E;TIRMAKURUMUBAx15E;KANLIx11E;ITxDC;RKx130;YEBx130;Lx130;MSELveTEKNOLOJx130;KARAx15E;TIRMAKURUMUTxDC;RKx130;YEBx130;Nx130;Cx130;Lx130;KFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEBx130;Sx130;KLETFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEBOCCEBOWLx130;NGVEDARTFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEBOKSFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEBORSALARBx130;RLx130;x11E;x130;TxDC;RKx130;YEBRx130;xC7;FEDERASYONUTxDC;RKx130;YEBUZHOKEYx130;FEDERASYONUTxDC;RKx130;YEBUZPATENx130;FEDERASYONUTxDC;RKx130;YEBxDC;YxDC;KMx130;LLETMECLx130;Sx130;BAx15E;KANLIx11E;ITxDC;RKx130;YECx130;MNASTx130;KFEDERASYONUTxDC;RKx130;YECOx11E;RAFx130;Bx130;LGx130;Sx130;STEMx130;YxDC;RxDC;TMEKURULUTxDC;RKx130;YECUMHURx130;YETMERKEZBANKASITxDC;RKx130;YECUMHURx130;YETx130;DEVLETDEMx130;RYOLLARIx130;x15E;LETMESx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKx130;YECUMHURx130;YETx130;DEVLETDEMx130;RYOLLARITAx15E;IMACILIKANONx130;Mx15E;x130;RKETx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKx130;YExC7;x130;MHOKEYx130;FEDERASYONUTxDC;RKx130;YExC7;x130;MENTOVETOPRAKSANAYx130;x130;A.x15E;.TxDC;RKx130;YEDAx11E;CILIKFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEDANSSPORLARIFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEDEx11E;ERLEMEUZMANLARIBx130;RLx130;x11E;x130;TxDC;RKx130;YEDEMx130;RVExC7;ELx130;Kx130;x15E;LETMELERx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKx130;YEDEMx130;RYOLUMAKx130;NALARISANAYx130;A.x15E;.TxDC;RKx130;YEDENx130;ZCx130;Lx130;Kx130;x15E;LETMELERx130;ANONx130;Mx15E;x130;RKETx130;TxDC;RKx130;YEDENx130;ZCx130;Lx130;Kx130;x15E;LETMELERx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKx130;YEELEKTRx130;KDAx11E;ITIMA.x15E;.(TEDAx15E;)TxDC;RKx130;YEELEKTRx130;Kx130;LETx130;MA.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKx130;YEELEKTRx130;KKURUMUGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKx130;YEELEKTRx130;KTx130;CARETVETAAHHxDC;TA.x15E;.(TETAx15E;)TxDC;RKx130;YEELEKTRx130;KxDC;RETx130;MA.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKx130;YEELEKTRx130;KxDC;RETx130;Mx130;LETx130;MA.x15E;.(TEAx15E;)TxDC;RKx130;YEELEKTROMEKANx130;KSANAYx130;x130;A.x15E;.(TEMSAN)GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKx130;YEEMLAKBANKASITxDC;RKx130;YEENERJx130;,NxDC;KLEERVEMADENARAx15E;TIRMAKURUMUTxDC;RKx130;YEESKRx130;MFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEESNAFVESANATKxC2;RLARIKONFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEE-SPORFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEGELENEKSELSPORDALLARIFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEGELx130;x15E;MEKTEOLANSPORBRANx15E;LARIFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEGEMx130;SANAYx130;x130;A.x15E;.TxDC;RKx130;YEGOLFFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEGxD6;RMEENGELLx130;LERSPORFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEGxDC;BRESANAYx130;x130;A.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKx130;YEGxDC;REx15E;FEDERASYONUTxDC;RKx130;YEHALKBANKASITxDC;RKx130;YEHALKOYUNLARIFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEHALTERFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEHASPORLARIFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEHENTBOLFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEHERKESx130;xC7;x130;NSPORFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEHOKEYFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEHUDUTVESAHx130;LLERSAx11E;LIKGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKx130;YEx130;LAxC7;VETIBBx130;Cx130;HAZKURUMUTxDC;RKx130;YEx130;NSANHAKLARIKURUMUTxDC;RKx130;YEx130;NSANHAKLARIVEEx15E;x130;TLx130;KKURUMUTxDC;RKx130;YEx130;STATx130;STx130;KKURUMUTxDC;RKx130;YEx130;x15E;KURUMUTxDC;RKx130;YEx130;x15E;KURUMUGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKx130;YEx130;x15E;x130;TMEENGELLx130;LERSPORFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEx130;ZCx130;Lx130;KFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEJUDOFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEJUDOVEKURAx15E;FEDERASYONUTxDC;RKx130;YEKALKINMABANKASITxDC;RKx130;YEKANOFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEKARATEFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEKAYAKFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEKAYKAYFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEKx130;CKBOKSFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEKxD6;MxDC;Rx130;x15E;LETMELERx130;KURUMUGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKx130;YEKxDC;REKFEDERASYONUTxDC;RKx130;YELOKOMOTx130;FVEMOTORSANAYx130;x130;A.x15E;.(TxDC;LOMSAx15E;)GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKx130;YEMAKx130;NAMxDC;HENDx130;SLERx130;ODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;TxDC;RKx130;YEMASATENx130;Sx130;FEDERASYONUTxDC;RKx130;YEMODERNPENTATLONFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEMOTOSx130;KLETFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEMUAYTHAx130;FEDERASYONUTxDC;RKx130;YEMUHASEBESTANDARTLARIKURULUTxDC;RKx130;YEMUHASEBESTANDARTLARIKURULUTxDC;RKx130;YENOTERLERBx130;RLx130;x11E;x130;TxDC;RKx130;YEODALARveBORSALARBx130;RLx130;x11E;x130;TxDC;RKx130;YEODALARVEBORSALARBx130;RLx130;x11E;x130;TxDC;RKx130;YEOKxC7;ULUKFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEOKULSPORLARIFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEORYANTx130;Rx130;NGFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEOTOMOBx130;LSPORLARIFEDERASYONUTxDC;RKx130;YExD6;ZELSPORCULARSPORFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEPETROLRAFx130;NERx130;LERx130;A.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKx130;YEPETROLLERx130;ANONx130;MORTAKLIx11E;IGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKx130;YERADYASYONKOMx130;TESx130;BAx15E;KANLIx11E;ITxDC;RKx130;YERADYOVETELEVx130;ZYONKURUMUGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKx130;YERADYOVETELEVx130;ZYONYxDC;KSEKKURULUTxDC;RKx130;YERBx130;FEDERASYONUTxDC;RKx130;YERAYLISx130;STEMARAxC7;LARISANAYx130;x130;ANONx130;Mx15E;x130;RKETx130;(TxDC;RASAx15E;)GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKx130;YESAx11E;LIKENSTx130;TxDC;LERx130;BAx15E;KANLIx11E;ITxDC;RKx130;YESATRANxC7;FEDERASYONUTxDC;RKx130;YESELxDC;LOZVEKAx11E;ITFABRx130;KALARIx130;x15E;LETMESx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKx130;YESERBESTMUHASEBECx130;MALx130;MxDC;x15E;x130;RLERODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;TxDC;RKx130;YESERBESTMUHASEBECx130;MALx130;MxDC;x15E;x130;RLERVEYEMx130;NLx130;MALx130;MxDC;x15E;x130;RLERODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;TxDC;RKx130;YESERBESTMUHASEBECx130;MALx130;MxDC;x15E;x130;RLERVEYEMx130;NLx130;MALx130;MxDC;x15E;x130;RLERODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;NDENTxDC;RKx130;YESERMAYEPx130;YASALARIBx130;RLx130;x11E;x130;TxDC;RKx130;YESx130;GORGA,REASxDC;RANSVEEMEKLx130;Lx130;Kx15E;x130;RKETLERx130;Bx130;RLx130;x11E;x130;TxDC;RKx130;YESUENSTx130;TxDC;SxDC;TxDC;RKx130;YESUALTISPORLARIFEDERASYONUTxDC;RKx130;YESUTOPUFEDERASYONUTxDC;RKx130;YESxDC;TENDxDC;STRx130;Sx130;KURUMUGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKx130;YEx15E;EKERFABRx130;KALARIA.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKx130;YETAEKWONDOFEDERASYONUTxDC;RKx130;YETAx15E;KxD6;MxDC;RxDC;KURUMUGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKx130;YETENx130;SFEDERASYONUTxDC;RKx130;YETRx130;ATLONFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEULUSALAJANSITxDC;RKx130;YEUZAYAJANSITxDC;RKx130;YExDC;Nx130;VERSx130;TESPORLARIFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEVONSANAYx130;x130;A.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKx130;YEVEORTADOx11E;UAMMEx130;DARESx130;ENSTx130;TxDC;SxDC;(TODAx130;E)TxDC;RKx130;YEVOLEYBOLFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEVxDC;CUTGELx130;x15E;Tx130;RMEVEFx130;TNESSFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEWUSHUFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEYAZMAESERLERKURUMUBAx15E;KANLIx11E;ITxDC;RKx130;YEYELKENFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEYxDC;ZMEFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEZx130;Hx130;NSELENGELLx130;LERSPORFEDERASYONUTxDC;RKx130;YEZx130;RAATMxDC;HENDx130;SLERx130;Bx130;RLx130;x11E;x130;TxDC;RKx130;YEZx130;RAATODALARIBx130;RLx130;x11E;x130;TxDC;RKx130;YEZx130;RAx130;DONATIMKURUMUGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;RKKx130;YEYATIRIMDESTEKVETANITIMAJANSITxDC;TxDC;NVEALKOLPx130;YASASIDxDC;ZENLEMEKURUMUTxDC;TxDC;N,TxDC;TxDC;NMAMULLERx130;VEALKOLLxDC;x130;xC7;Kx130;LERPx130;YASASIDxDC;ZENLEMEKURUMUTxDC;TxDC;N,TxDC;TxDC;NMAMULLERx130;,TUZVEALKOLx130;x15E;LETMELERx130;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;TxDC;VASAx15E;GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;UFUKxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ULAx15E;TIRMABAKANLIx11E;IULAx15E;TIRMABAKANLIx11E;I(DENx130;ZCx130;Lx130;KMxDC;STEx15E;ARLIx11E;I)ULAx15E;TIRMAVEALTYAPIBAKANLIx11E;IULAx15E;TIRMA,DENx130;ZCx130;Lx130;KVEHABERLEx15E;MEBAKANLIx11E;IULUDAx11E;ALANBAx15E;KANLIx11E;IULUDAx11E;xDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ULUSALBORARAx15E;TIRMAENSTx130;TxDC;SxDC;ULUSLARARASIANTALYAxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Ux15E;AKxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Ux15E;AKVALx130;Lx130;x11E;x130;xDC;Nx130;VERSx130;TELERxDC;Nx130;VERSx130;TELERARASIKURULBAx15E;KANLIx11E;IxDC;SKxDC;DARxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;VADELx130;x130;x15E;LEMveOPSx130;YONBORSASIA.x15E;.VADELx130;x130;x15E;LEMveOPSx130;YONBORSASIA.x15E;.VAKIFLARGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;VANBxDC;YxDC;Kx15E;EHx130;RBELEDx130;YESx130;VANVALx130;Lx130;x11E;x130;VANYxDC;ZxDC;NCxDC;YILxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;YALOVAxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;YALOVAVALx130;Lx130;x11E;x130;YARGITAYBAx15E;KANLIx11E;IYAx15E;ARxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;YEDx130;TEPExDC;Nx130;VERSx130;TESx130;YEMSANAYx130;TxDC;RKA.x15E;.GENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;YENx130;YxDC;ZYILxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;YERELELEKTRx130;KDAx11E;ITIMx15E;x130;RKETLERx130;YERELYxD6;NETx130;MLERYERELYxD6;NETx130;MLERBAKANLIx11E;IYILDIRIMBEYAZITxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;YILDIZTEKNx130;KxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;YOZGATBOZOKxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;YOZGATVALx130;Lx130;x11E;x130;YURTDIx15E;IMxDC;TEAHHx130;TLx130;KHx130;ZMETLERx130;YxDC;KSEKKURULUYURTDIx15E;ITxDC;RKLERVEAKRABATOPLULUKLARBAx15E;KANLIx11E;IYURTDIx15E;ITxDC;RKLERVEAKRABATOPLULUKLARBAx15E;KANLIx11E;IYxDC;KSEKDENETLEMEKURULUBAx15E;KANLIx11E;IYxDC;KSEKHAKEMKURULUBAx15E;KANLIx11E;IYxDC;KSEKx130;HTx130;SASxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;YxDC;KSEKxD6;x11E;RENx130;MKREDx130;VEYURTLARKURUMUGENELMxDC;DxDC;RLxDC;x11E;xDC;YxDC;KSEKPLANLAMAKURULUYxDC;KSEKSExC7;x130;MKURULUBAx15E;KANLIx11E;IYxDC;KSEKYARGIORGANLARIYxDC;KSEKxD6;x11E;RETx130;MKALx130;TEKURULUYxDC;KSEKxD6;x11E;RETx130;MKURULUBAx15E;KANLIx11E;IYxDC;ZxDC;NCxDC;YILxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;Zx130;RVExDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ZONGULDAKBxDC;LENTECEVx130;TxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ZONGULDAKKARAELMASxDC;Nx130;VERSx130;TESx130;ZONGULDAKVALx130;Lx130;x11E;x130;TemizleAramaYapArşivMükerrerArşivi×AramaYeriMevzuatİlanResmiGazeteTarihiResmîGazeteSayısıAramaYeriMevzuatİlanTarih20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921TemizleAramaYap.table-responsive{padding-bottom:20px;}@mediascreenand(-webkit-min-device-pixel-ratio:0){.table-responsive{padding-bottom:0px!important;}}ResmîGazeteTarihçesiResmîGazeteMevzuatıYardımMevzuatBilgiSistemiT.C.CumhurbaşkanlığıKülliyesiHukukveMevzuatGenelMüdürlüğüBeştepe/Ankara0(312)5253427-0(312)5253395BizeUlaşınHaritadagösterT.C.CumhurbaşkanlığıİdariİşlerBaşkanlığıHukukveMevzuatGenelMüdürlüğü2024TümHaklarıSaklıdır.Gizlilik,KullanımveTelifHaklarıbildirimindebelirtilenkurallarçerçevesindehizmetsunulmaktadır.Geridönmekiçintıklayınız.BizeUlaşın×Adx131;nx131;zSoyadx131;nx131;zE-PostaAdresinizMeslex11F;inizKonuSeçinizResmxEE;GazeteMevzuatBxF6;lxFC;mxFC;Hakkx131;ndaResmxEE;Gazetex130;lanBxF6;lxFC;mxFC;Hakkx131;ndaResmxEE;GazeteArx15F;iviHakkx131;ndaResmxEE;GazeteAnaSayfaTasarx131;mx131;Hakkx131;ndaUygulamaHakkx131;ndaDigerMesajGöndervarContactFormCallback=function(response){if(response.isSucceed==true){$("#ContactFormModal").modal("hide");}}Tamammoment.locale("tr");window.showLoader=function(){$("#loaderContainer").css("display","block");};window.hideLoader=function(){$("#loaderContainer").css("display","none");};$(document).ready(function(){$('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();});varmodalAc=function(url){varcontentModal=$('#contentModal');contentModal.find('.modal-bodyiframe').attr('src',url);contentModal.modal().on('shown.bs.modal',function(){varbodyHeight=contentModal.find(".modal-body").height();contentModal.find("iframe").height(bodyHeight);});};$("#tarihce").click(function(e){e.preventDefault();modalAc("/sayfa-tarihce");});$("#mevzuat").click(function(e){e.preventDefault();modalAc("sayfa-mevzuat");});$("#yardim").click(function(e){e.preventDefault();modalAc("sayfa-yardim");});$('body').on('shown.bs.modal',function(){varfocusableElementsString="a[href],area[href],input:not([disabled]),select:not([disabled]),textarea:not([disabled]),button:not([disabled]),iframe,object,embed,*[tabindex],*[contenteditable]";varactiveModalId=document.getElementsByClassName('modalfadeshow')[0].id;varactiveEl=jQuery('#'+activeModalId);varallElInActiveEl=activeEl.find('*');varfirstEl=allElInActiveEl.filter(focusableElementsString).filter(':visible').first();firstEl.focus();firstEl[0].style.outline="0px";//firstEl.addClass("shadow-none");});if(''){functionCheckAnnouncementTime(){varimg='';constitemStr=localStore.getItem("popup");if(localStore.getItem("ImgBase64")!=img.substr(img.length-11,10)){localStore.setItem("ImgBase64",img.substr(img.length-11,10));localStore.setItem("popup","1");returntrue;}if(itemStr!=null){returnfalse;}else{localStore.setItem("ImgBase64",img.substr(img.length-11,10));localStore.setItem("popup","1");returntrue;}}if(CheckAnnouncementTime()&&window.location.hash==""&&window.location.pathname=="/"){$("#AnnouncementFormModal").modal("show");}}functiongoLink(url){window.open(url,"_blank");}varrenderIcerikTabs=false;varrenderIlanTabs=false;varrenderBaslikTabs=false;varfirstRender=false;functionclickI(data){if(data=="/icerik/"){renderIcerikTabs=true;renderIlanTabs=false;renderBaslikTabs=false;firstRender=false;PostFilter($("#filterSearchForm").objectifyForm());}else{renderIcerikTabs=false;renderIlanTabs=true;renderBaslikTabs=false;firstRender=false;PostFilter($("#filterSearchForm").objectifyForm());}}functionwindowopen(wndw){window.open(wndw,'','height=600,width=700,status=no,toolbar=no,menubar=no,top=1,resizable=yes,location=no,scrollbars=no').focus();}functiontarihKontrolleri(){$('#genelbaslangictarihi,#genelbitistarihi,#fihristbaslangictarihi,#fihristbitistarihi').combodate({customClass:"form-controlform-control-smmr-2",firstItem:"name",format:"YYYY-MM-DD",template:"DDMMYYYY",minYear:1921,maxYear:2024});$('#arsivresmigazetetarihi').combodate({customClass:"form-controlform-control-smmr-2",firstItem:"none",format:"YYYY-MM-DD",template:"DDMMYYYY",value:"2024-04-20",minYear:1921,maxYear:2024});$('#arsivresmigazetetarihibitis').combodate({customClass:"form-controlform-control-smmr-2",firstItem:"none",format:"YYYY-MM-DD",template:"DDMMYYYY",value:"2024-04-20",minYear:1921,maxYear:2024});varelements=document.getElementsByClassName("combodate")for(leti=0;i=yeniMilat){varformattedDate=selectedDate.format("DD.MM.YYYY");window.location.href="/"+formattedDate;}}});}varDestroyDateTimePickers=function(){$('#datetimepicker_header,#datetimepicker_mobileheader').datetimepicker("destroy");}$(function(){CreateDateTimePickers();$("#oncekiSonrakia").click(function(){varformatedDate=$(this).data("date").format("DD.MM.YYYY");window.location.href="/"+formatedDate;});});$(function(){tarihKontrolleri();});

Tovuti:T.C. Resmî GazeteRipoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa