UYAP Bilişim Sistemi

  • 2022-01-10Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
UYAP Bilişim Sistemi
  • Anwani ya wavuti:www.uyap.gov.tr
  • IP ya Seva:212.175.130.123
  • Maelezo ya tovuti:UYAP Bilişim Sistemi Resmi İnternet Sitesi

jina la kikoa:www.uyap.gov.trUthamini

kuhusu 5000~500000

jina la kikoa:www.uyap.gov.trmtiririko

413

jina la kikoa:www.uyap.gov.trNzuri au mbaya

Talanta nzuri. Wakati ujao hauna mwisho Ji

tovuti:UYAP Bilişim SistemiUzito

2

tovuti:UYAP Bilişim SistemiIP

212.175.130.123

tovuti:UYAP Bilişim Sistemiyaliyomo

UYAPBilişimSistemiErişilebilirlikMenüsüİkonuErix15F;ilebilirlikMenxFC;sxFC;EkranOkuyucuSexE7;iliAlanOkuyucuBağlantıVurgulaİkonuBax11F;lantx131;VurgulaMetniBüyütİkonuBxFC;yxFC;kMetinMetniSolaHizalax130;mlexE7;OkumaKx131;luzuOkumaMaskesiDisleksiDostuKontrastSolgunlax15F;tx131;rmaDxFC;x15F;xFC;kDoygunlukYxFC;ksekDoygunlukErix15F;ilebilirlikAyarlarx131;nx131;TemizleKapatANASAYFAUYAPGENELBİLGİAŞAMALARHİZMETLERPROJELERALTYAPIUYAPEĞİTİMLERİYAYINLARSUNUMLARKİTAPLARAFİŞLERELBROŞ220;RLERİFİLMLER214;D220;LLERİLETİŞİMMenülerANASAYFAUYAPGENELBİLGİAŞAMALARHİZMETLERPROJELERALTYAPIUYAPEĞİTİMLERİYAYINLARSUNUMLARKİTAPLARAFİŞLERELBROŞ220;RLERİFİLMLER214;D220;LLERİLETİŞİMKARARARAMAEmsalkarararamaekranlarınaulaşmakiçintıklayınız.UYAPÖDÜLLERİYurtiçiveYurtdışıalınmışödüllerigörmekiçintıklayınız.UYAPEDİTÖRUYAPdokümanformatı(UDF)programınıindirmekiçintıklayınız.UYAPAKADEMİUYAPAkademiSistemineerişmekiçintıklayınız.19981999200120032004200520072008200920102012201520172019PrevNext1998"İlkOtomasyonÇalışmaları"1999BilgiİşlemDairesiBaşkanlığınınkuruluşu2001UYAPI,AdaletBakanlığımerkezteşkilatınıkapsamaktadır.AdaletBakanlığıtarafından2000yılındaprojenintemelinioluşturacakDonanım,YapısalKablolamaveYazılımTeknikŞartnamelerininhazırlanmasıüzerine,UYAPIçalışmalarınabaşlanmıştır.2003UYAPII,yargıbirimlerinikapsamaktaoluptaşrateşkilatındabulunantümbirimlerin,yargıveyargıdestekfaaliyetlerininhızlıveetkinbirşekildeotomasyonageçirilmesiniamaçlar.UYAPII,adliveidariyargıbirimlerininvetaşrateşkilatımızıngereksinimidoğrultusundaşekillenmiştir.2004Yaygınlaşmayabaşlanması20052005yılıiçinverileneTRbüyüködülüUYAPileAdaletBakanlığı'naverilmiştir.2007TümilkderecemahkemeleriveCumhuriyetBaşscılıklarındayaygınlaşmanıntamamlanması2008Tümyargıbirimleri,yardımcıbirimlervepaydaşbirimlerdeyaUYAP Bilişim Sistemiygınlaşmanıntamamlanması2009UYAP,OracleTarafındanDüzenlenenEnÇevreciProjelerYarışmasındaÖdülKazandı.2010BilişimYıldızlarıE-DönüşümYarışmasındaAdaletBakanlığıUYAPProjelerine5ÖdülBirdenVerildi.2012BirleşmişMilletlerKamuHizmetleriÖdüllerindenİkisiUYAPBilişimSistemi'neVerildi.2015VERASETPROJESİ“IDCCIOAwardsBestITCostEfficiencyProjectoftheYearinTürkiye2015”dalında2.olmuştur.2017e-satışProjesi,IDCTürkiyeCIOÖdüllerindeKamualanındaBestBusinessEnablementProjectoftheYear(YılınEnİyiBTileKurumsalHedeflereKatkıSağlamaProjesi)kategorisinde1.liködülünelayıkgörülmüştür.2019BilgiİşlemGenelMüdürlüğü’nünoluşturulmasıKuzeyMakedonyaHeyetindenGenelM252;d252;rl252;ğ252;m252;zeZiyaretGenelM252;d252;rl252;ğ252;m252;zeBilişimHizmet214;d252;l252;GenelM252;d252;rl252;ğ252;m252;zProjelerineBaşarı214;d252;l252;MoğolistanHeyetindenGenelM252;d252;rl252;ğ252;m252;zeZiyaret214;zbekistanHeyetindenGenelM252;d252;rl252;ğ252;m252;zeZiyaretUYAP’aUluslararasıBir214;d252;lDaha-WSIS2023Bosna-HersekHeyetininGenelM252;d252;rl252;ğ252;m252;z252;ZiyaretiGen231;likBilişimFestivalindeGen231;lerimizleBirArayaGeldikUYAPMOBİLileEvrakEklemeİşlemiArtık199;okKolayUYAP,KamuProjeleri214;zel214;d252;l252;39;neLayıkG246;r252;ld252;TümüE-DuruşmaVatandaşPortalvatandas.uyap.gov.trukatPortalukat.uyUYAP Bilişim Sistemiap.gov.trKurumPortalkurum.uyap.gov.tre-SatışPortalesatis.uyap.gov.trBilirkişiPortalbilirkisi.uyap.gov.trArabulucuPortalarabulucu.uyap.gov.trUzlaştırmacıPortaluzlastirma.uyap.gov.trGüvenverenveerişilebilirbiradaletsistemi.(Vizyon,AdaletBakanlığıStratejikPlanı)UYAPBİLİŞİMSİSTEMİ©2020TümHaklarıSaklıdır.UYAPDESTEK»UYAPVPN»E-İmza»UYAPEdit246;r»UYAPe-Posta»EmsalKararArama»UYAPAkademi»E-TakipTanıtımıveProgramlarıBİLGİİŞLEM»GenelM252;d252;r»Birimler»G246;revveYetkileri»TelefonRehberi»AdresveİletişimBilgileriADALETBAKANLIĞI»AdaletBakanı»BakanlıkBirimleri»StratejikPlan»MevzuUYAP Bilişim Sistemiat»Genelgeler»FaaliyetRaporu»AdaletBakanlığıBinasınınTarihçesi»İletişimSitemiziBugün:9627-Toplam:kişiziyaretetmiştir.©2020ANASAYFATARİHÇEHABERLERTANITIMFİLMİBAĞLANTILARİLETİŞİM(function(){varf5_cspm={f5_p:'OGCPFHLJIBBMLMFAKGENEDIPAPJMNFIBDKDCMJCKGFDKKGPOHFJCKOGMFKNICIAOEBCAANAALFHONNJEAAOGFNAMAOJCEOPLIBGINGOEDBKHBMDJKFNIPBPGBALK',setCharAt:function(str,index,chr){if(index>str.length-1)returnstr;returnstr.substr(0,index)+chr+str.substr(index+1);},get_byte:function(str,i){vars=(i/16)|0;i=(i&15);s=s*32;return((str.charCodeAt(i+16+s)-65)4)+65));str=f5_cspm.setCharAt(str,(i+s),String.fromCharCode((b&15)+65));returnstr;},set_latency:function(str,latency){latency=latency&0xffff;str=f5_cspm.set_byte(str,40,(latency>>8));str=f5_cspm.set_byte(str,41,(latency&0xff));str=f5_cspm.set_byte(str,35,2);returnstr;},wait_perf_data:function(){try{varwp=window.performance.timing;if(wp.loadEventEnd>0){varres=wp.loadEventEnd-wp.nigationStart;if(res

Tovuti:UYAP Bilişim SistemiRipoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa