Türkiye'nin ilk ve tek emlak haberleri sitesi - Emlakkulisi.Com

  • 2022-01-10Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
Türkiye'nin ilk ve tek emlak haberleri sitesi - Emlakkulisi.Com
  • Anwani ya wavuti:www.emlakkulisi.com
  • IP ya Seva:172.67.70.92
  • Maelezo ya tovuti:Emlak ve konutta tüm fırsatlardan haberdar olmanın en kestirme yolu. Kampanyalar, ihaleler, icralıklar, TOKİ ve KİPTAŞ haberleri.

jina la kikoa:www.emlakkulisi.comUthamini

kuhusu 1000~20000

jina la kikoa:www.emlakkulisi.commtiririko

405

jina la kikoa:www.emlakkulisi.comNzuri au mbaya

Juu na chini. magumu kali

tovuti:Türkiye'nin ilk ve tek emlak haberleri sitesi - Emlakkulisi.ComUzito

2

tovuti:Türkiye'nin ilk ve tek emlak haberleri sitesi - Emlakkulisi.ComIP

172.67.70.92

tovuti:Türkiye'nin ilk ve tek emlak haberleri sitesi - Emlakkulisi.Comyaliyomo

Emlak,konut,kampanya,indirimvefırsatsitesi!-Emlakkulisi.ComTrendİslamMemiş'ten1Hazirantahmini!HemaltınhemdedolarSadece325binTL'ye2+1evfırsatı!3+1'lerise417binTL'denbaşlıyor!İştetektekprefabrikevfiyatları...21Mayıs2023sondakikadepremler!Azöncenerede,nezamandepremoldu?İştesondepremler!02/06/2023İletişimKünyeProjeAraGüncelProjelerKonutProjeleriYeniProjelerTicariProjelerKiptaşTokiDiğerİşFırsatlarıVergiKiraİmarİhaleArsaveAraziBölgeRaporlarıSektörelİlginçProjelerKöşeYazılarıHaberArşiviMazinİnşaatMalzemeleriEkonomiKriptoParalar× EmlakKonutTHYArnutköybaşvurularıbugünsonaeriyor! EmlakKonutTHYYenişehirEvlerkuraçekimi2023nezaman? TheTimesaçıkladı:Türkiye'dekizenginler,Londra'dankonutalıyor! KİPTAŞArkatlıEvler'deyenietapsatışlarıbaşladı!Devprojedevadefarksızvesabittaksitfırsatınıkaçırmayın! Yabancılarakonutsatışıseçimsonrasındahareketlendi:1.5milyardolarlıkbekleyentalepTürkiye'yegelecek!  'YarısıBizden'kampanyasınabaşvurularsonaerdi!Kampanyaya269binbaşvuruyapıldı! M'lerdeyüzde400'evarankirazamlarıisteniyor!Perakendecilerden'genelgiderkalemişeffaflaşsın'talebi! TOKİ2023Ankaraprojesiiçinyenitarihresmenbellioldu!  KonutsatışlarıençokBeyoğlu,Beylikdüzü,BakırköyveFatih'teazaldı!Beklenendepremİstanbul'dasatışlarıetkiledi EmlakKonutGYO'danTuzla'ya460konutve40dükkanlıkyeniprojegeliyor! İnşaatsektörüekonomikistikraristiyor! KorayGYOSarıyerprojesiiçinimzalaratıldı! Yeniproje! Haziranayındakiralaranekadarzamgelecek?Evsahibivekiracılardikkat!Buaykirazamoranıyüzdekaç?  THYEmlakKonutYenişehirEvleriArnutköyProjesi20sorudatümdetaylarıyla! SinpaşGYOÇankayaBüyükesatprojesiiçinimzalaratıldı! Cebindebukadarparasıolanaresmenarazimüjdesi!MilliEmlaksadece2binTL'yearazisatacak!Kaçırmayın!AileBakanlığı'ndanşimdideHaziran2023müjdesigeldi!Tekbirseferlik7bin500TLyardımverilecek!Mutlakaalın!İşBankasıresmenduyurdu!BuparasadecTürkiye'nin ilk ve tek emlak haberleri sitesi - Emlakkulisi.ComeMaximumKart’ıolanlarayatacak!...BİM’dedomatessalçası59,75TL’ye,siyahzeytin52,50TL’ye,beyazpeynir...EkonomiSPK,4şirketinhalkaarzınıonayladı!YabancıyatırımcıdanbirseneninenserthissesatışıHâlçıkışıfarklırafücretifarklı!AradakiuçurumukarekodokutaraköğrendilerMerkezBankasırezervlerinegatifbölgedekaldı:10aysonrailkkez100milyardolarınaltınaindiBorsada‘yazhası’!İşteençokprimyapanveenfazlaişlemgörenhisseler!Ekonomideikibilinmeyenlidenklem!Ortodokspolitikalaradönülecekmi?YoksaHeterodokspolitikalaradevammı?Yeniasgariücretnekadarolacak?Temmuzdaasgariücretenekadarzamyapılacak?İştekonuşulanrakamlar…KKM’deyenirekorlarkırıldı,MerkezBankasıikiseçimarası6.6milyardolarbozdurdu!PerakendeMigros'taayçiçekyağı129,90TL'yedüştü! AyçiçekyağındaçılgınindirimMigros'tanyapıldı.Yudumayçiçekyağının4litreücretiresmendipseviyeyegeldi.Evlerinvazgeçilmezürünlerindenayçiçekyağınagelenzamlarınardındanindirimlergelmeyebaşladı.İşteayçiçekyağıindirimininyapıldığıkampanyanındetayları Carrefouretfiyatlarınaindirimyaptı;Görenlerinanamadı!İştekıyma,danabonfile,danaantrikotvekuşbaşıfiyatlarıTarımKrediKooperatifMarkettefiyatlarindi:1ltAyçiçekyağı45,50TL,Pirinç29,90TL,domatessalçası37,90TLA101'denyineunutulmayacakçılgınindirim!Fiyatı25TL'yedüştüPermatik10'lufiyatı89,95TLoldu,sosyalmedyakarıştı;'Eskidentanesi50kuruştu'TekonolojiCarrefour'danHaziranbombardımanıbaşladı!SamsungGalaxyA03telefonlardayüzde8indirimikaçırmayınMotorola,YeniKatlanabilirRazr40SerisiniTanıttı:İşteÖzellikleriveFiyatları!AsusROGAllyTürkiye'deönsiparişeaçıldı:İştefiyatıveözellikleri!InfinixNote30Türkiyesularınagiriyor!VivoS17Pro'nunfiyatıbellioldu!NothingPhone1,YeniFiyat/PerformansKralıOlarakTürkiye'deSatışaÇıktı!GüncellemedesteğibitenXiaomimodelleri–Haziran2023Günlenlenmişliste!SamsungGalaxyS22UltraCarrefour'daçokuyguna!BufırsatıkaçırmayTürkiye'nin ilk ve tek emlak haberleri sitesi - Emlakkulisi.ComınHepsiBurada'danmuhteşemkampanya!VivoY16telefonfiyatıyereserildiHuaweiWatch4veWatch4ProTürkiye'de!OtomobilSıfıraraçkriziderinleşiyor!Bayilerdeolmayanaraçlargalerilerdefahişfiyatlarlasatılıyor!Sıfıraraçalmakiçinenaz3aysırayagirilirken,araçlarıöncedenalangalerilerdebuaraçlarıkendifiyatlarınınçoküzerindesatışasunuyor. ToyotafiyatlarıHaziranayındazirveyaptı:Enucuzu812binlira!İşteToyota2023güncelfiyatlistesiToyota'dafiyatlarzirveyaptı.Haziranayınıngelmesiylebirlikteotomobilfiyatlarıgörülmemişrakamlaraulaştı.PekiToyota'dasondurumne? İşteToyota2023güncelfiyatlistesi...Ve2023TofaşŞahinTürkiye'de;KendisigibifiyatıdaefsaneTofaşkuşserisininendeğerliotomobillerindenbiriolanŞahin,2023modelolarakTürkiye'detekrarsatışaçıkmayahazırlanıyor.Aracınfiyatıisegerçektenefsane!İştetümdetaylar...İşteTürkiye'ninenucuzelektrikliarabası!ÖzellikleriilekendisinehayranbıraktıAnatanıFransaolanotomobilimalatçısıLigier,küçükebatlarasahipvehafifotomobilleriyleöneçıkmaktadır.Ligier,Mayısayındasunduğufiyatlistesiveantajlarıilesıfıraraçalmakisteyenlerebirçokyeniolanaksunmaktadır.İştearacınfiyatı...DaciaDusterHaziranfiyatlarıpeşpeşeaçıklandı!Buayaözel160binTL'likbüyükfırsatıkaçırmayın!DaciaDuster'daHaziranayınaözel160binTL'ye12ayyüzde3,24faizfırsatısunuluyor.PekiDaciaDusterHaziranfiyatlarınekadar?İşte1Haziran2023fiyatlistesi...BeyazEşyaBekoresmenduyuTürkiye'nin ilk ve tek emlak haberleri sitesi - Emlakkulisi.Comrdu!Derindondurucuhediyeedilecek!Beyazeşyafirmalarıhemmüşterilerinimemnunetmekhemdesatışlarınıarttırmakamacıylapeşpeşekampanyalardüzenlerken,Beko’dandabukapsamdayenibirkampanyahaberigeldi.Beko,düzenlediğikampanyakapsamındaderindondurucuhediyeedeceğiniduyurdu.VestelBM5001XPro5ProgramlıBulaşıkMakinesi’ndegörülmemişindirim!HemyenievlenecekçiftlerinhemdebulaşıkmakinesiniyenilemekisteyentüketicilerinilktercihettiğibeyazeşyamarkalarıarasındayeralanVestel,BM5001XPro5modelindeindirimegitti.Bukapsamda,bulaşıkmakinesialmakisteyenler,fiyataraştırmasıyapmayabaşladı.Arçelik'tensonteknolojitelevizyonlardaBabalarGünüindirimi!1Haziran2023fiyatlistesi...ArçelikBabalarGünükampanyasınıduyurdu.Sonteknolojitelevizyonlardabuyıl18Haziran'dakutlanacakBabalarGünü'neözelindirimfırsatıbaşladı.PekiArçelik'tetelevizyonfiyatlarınekadar?İştedetaylar... KlimavekombiniziBeko'danbirliktealın4binTLindirimdenyararlanın!1Haziran2023fiyatlistesi...Beko,kombiveklimaalmayıdüşünenlerimemnunedecekbirkampanyabaşlattı.Markabuikiürünübirliktealanlaraanında4binTLindirimfırsatısunuyor.Peki,Beko'daklimafiyatlarınekadar?BekokombikaçTL?İştedetaylar...Arçelik'ten4'lüçeyizsetialanlaraderindondurucuhediye!1Haziran2023fiyatlistesi...Arçelik,haziranayınayenibirkampanyailebaşladı.Sevilenbeyazeşyamarkası,dörtlüçeyizsetialımlarında8.700TLdeğerinde6bölmeliderindondurucuhediyeediyor.İştekampanyadetayları...İşFırsatlarıEÜAŞ163personelalımındakontenjanlarbellioldu!Başvurularazöncebaşladı!Fırsatıkaçırmayın!Obelediyeenazilkokulmezunupersonelalımıyapacağınıaçıkladı!Başvurularbaşladı!Fırsatıkaçırmayın!KGMişçialımıkuraçekimibaşladı!İlleregörekuratarihibellioldu!Hemenöğrenin!İŞKURresmenaçıkladı!Enaz1.641büropersonelialınacak!Başvurularısakınkaçırmayın!Kızılaytam15farklıkadrodapersonelalacak!Başvuruşartlarıvedetaylarnetleşti!İŞKURbirçokildekişehirhastanelerineKPSSşartsızpersonelalımıyapacak!Detaylarbellioldu!Almanya,Türkiye'den5binişçialacak;Maaşlar40bineuroile100bineuroarasındadeğişiyorKamuGözetimiKurumusondakikakararıylaKPSSşartsızpersonelalacak!BUSKİ’densürprizpersonelalımı!Detaylarvebaşvurukoşullarıbellioldu!KPSS'sizmemuralımıyapılacak!Okurumazönceaçıkladı!Başvurularbugünbaşladı!Fırsatıkaçırmayın!TakipEtGüncelSıfıraraçkriziderinleşiyor!Bayilerdeolmayanaraçlargalerilerdefahişfiyatlarlasatılıyor!"Gençlerihalarauçuracakmüjde!İlkkeztelefonvebilgisayaralanlarvergiödemeyecek! Altındasertrüzgar!Fırladı!Gram,çeyrek,yarımvetamaltınkaçTL?2Haziran2023canlıaltınfiyatlarıEYT'lileretam25bin500TLveriliyor!Tektekaçıklandı!Emeklimaaşınızyatmadıysadikkat!SPK,4şirketinhalkaarzınıonayladı!GününÇokOkunanlarıAileBakanlığı'ndanşimdideHaziran2023müjdesigeldi!Tekbirseferlik7bin500TLyardımverilecek!Mutlakaalın!"İşBankasıresmenduyurdu!BuparasadeceMaximumKart’ıolanlarayatacak!BİM’dedomatessalçası59,75TL’ye,siyahzeytin52,50TL’ye,beyazpeynir59TL’yedüştü!İşBankasıyenikampanyasınıduyurdu!Songün30Haziran!Altınfiyatları24saatsonraböyleolacak!Elindealtınolanlarkırmızıkodlauyarıldı!Bakmayanbinpişmanolacak!Emlakkulisi.ComTürkiye'ninilkvetekemlakhabersitesi(yeni)(212)272-0060[email160;protected]©2023Emlakkulisi.ComİletişimKünye

Tovuti:Türkiye'nin ilk ve tek emlak haberleri sitesi - Emlakkulisi.ComRipoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa