Halkın Habercisi - Bağımsız Habercilik

  • 2022-01-10Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
Halkın Habercisi - Bağımsız Habercilik

jina la kikoa:www.halkinhabercisi.comUthamini

kuhusu 1000~20000

jina la kikoa:www.halkinhabercisi.commtiririko

482

jina la kikoa:www.halkinhabercisi.comNzuri au mbaya

Nambari ya jina la Zhongji. Mhafidhina wa mapema na wa kurudi nyuma Ji

tovuti:Halkın Habercisi - Bağımsız HabercilikUzito

2

tovuti:Halkın Habercisi - Bağımsız HabercilikIP

172.67.184.134

tovuti:Halkın Habercisi - Bağımsız Habercilikyaliyomo

HalkınHabercisi-BağımsızHabercilikwindow.fbAsyncInit=function(){FB.init({appId:'5259',xfbml:true,version:'v2.6'});}; .ssba{ } .ssbaimg { width:px!important; padding:px; border:0; box-shadow:none!important; display:inline!important; vertical-align:middle; } .ssba,.ssbaa { text-decoration:none; border:0; background:none; font-weight:bold; } window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA--2');ANASAYFAGÜNCELSİYASETEKONOMİDÜNYAYAŞAMMAZİNSAĞLIKSPORTEKNOLOJİRÖPORTAJYAZARLARYERELSONDAKİKA22:32-İmamoğlu8217;nabeklenensoru:Cumhurbaşkanıadayıolacakmısınız?13:40-CHPüyesiolmasınarağmenbaşkapartiadayınaçalışanüyelerihraçedilecek!12:39-CHP8217;liDurmaz:Tokat8217;tadepremriskidevamediyor!17:07-İBBMeclisi8217;ndeengelkalktı:Tekliflertektekkabuledildi10:32-CHP8217;liDinçer:Milletsefaletlemücadeleederken,AKPyandaşlarınıdoldurduğuderneklereyüzmilyarlarcaliraaktarıyor!CHP8217;liAdıgüzel8217;den8216;kokarca8217;eylemi;Bakanlığınkapısınabıraktı,8216;Birazdasizuğraşın8217;dediBakanKocaaçıkladı:HastanerandevularıiçinyenikararlarAKP8217;liZeybekçiİsrailileticaretisundu:Katliamıkınıyoruzama8230;MağduraarabulucueziyetinibitirdiMeteoroloji8217;denkuvvetliyağışvefırtınauyarısı<>123456789101112131415161718192021ÖzgürÖzel:Adaylarımızbelediyeyirantadeğil,halkaaçıyorÖzgürÖzel:AdaletyerinibulanakadarGezi8217;yisunmayadevamedeceğizÖzgürÖzel:VizyonumuzAtatürk’ünpartisineseçimkaybettirmemekveiktidarolmakEkremİmamoğlu:Hempartimizinhemülkedemokrasimizinkazanmasıiçinbüyükbirmücadelevereceğiz!ÖzgürÖzel:YaşadığımızdemokrasişölenininpartimizveTürkiyeiçinbirgururolduğunuhepbirlikteteyitediyoruz..ÖzgürÖzel:81ilbaşkanımızlasalondanbirlikteçıktık..ÖzgürÖzel:KazananbütünCHP’lilerdir!Ekremİmamoğlu:Hiçbirimizkoltuklarımızınsahibideğiliz!ÖzgürÖzel:Seferberlikilanediyorum!Kılıçdaroğlu:Artıksormamızgerekensoru203milyardolarneredevekimlereverildi?GüncelHaberlerİmamoğlu8217;nabeklenensoru:Cumhurbaşkanıadayıolacakmısınız?İBBBaşkanıEkremİmamoğludünİstanbulFeshane'deuluslararasıbasınilebirarayageldi.İmamoğlu,gazetecilerinsorularınıyanıtladı.İstanbulBüyükşehirBelediye(İBB)BaşkanıEkremİmamoğluuluslararasıbasınilebirarayageldi.İmamoğlu'na...CHP8217;liYücel:AKPveMHP8217;dendevralınanbelediyelerinborçyükü100milyarliraCHPGenelMerkezi'nde,GenelBaşkanÖzgürÖzelbaşkanlığında31MartyerelseçimlerininardındanilkPartiMeclisi(PM)toplandı.CHPSözcüsüDenizYücel,toplantıdevamederkenaçıklamalardabulundu.YücelaçıklamasındaCHP'ninkazandığı...Yerlikaya8217;danMardinveDiyarbakıraçıklaması:MüfettişlergörevlendirildiİçişleriBakanıAliYerlikaya,"MardinBüyükşehirBelediyeMeclisininaçılışında'İstiklalMarşı’nınokutulmadığına',DiyarbakırBüyükşehirBelediyeMeclisininaçılışındaise'Türkbayrağınınkaldırıldığına'ilişkiniddialarlailgiliMülkiyeMüfettişlerimizgörevlendirilmiştir"açıklamasıyaptı.CHP8217;liErtuğrul,KaradenizEreğli8217;dekiözeleğitimkampüsünüsordu:Şaibelervar!CHPZonguldakMilletvekiliEylemERTUĞRUL,Kdz.EreğliLokomotifBakımveOnarımtarihibinasınınyıkılarakyerineÖzelEğitimKampüsüinşaatıyapılmasınıTBMMgündeminetaşıdı.CHP’liERTUĞRUL,KültürveTurizmBakanıMehmet...İliç8217;tekimadenfaciasındabirişçinindahacansızbedenineulaşıldıErzincan'ınİliçilçesindekialtınmadenisahasındameydanagelenheyelandatoprakaltındakalan9işçidenAdnanKeklik’in(42)cansızbedenineulaşıldı.İşçilerdenUğurYıldız’ın(32)da5Nisan’dacenazesineulaşılmıştı.Fotoğraf:TemsiliCHP8217;libaşkanlarbuluşuyor!CHPbelediyebaşkanlarıhaftasonuAnkara’dabuluşacak.Toplantıdayerelyönetimlerinsağlıklıçalışmasıiçinkurulacaksistemüzerinedeğerlendirmeleryapılacak.CumhuriyetHalkPartisi(CHP),31Martyerelseçimlerinde14büyükşehir,21il,337...CHP’libaşkanisrafıgözlerönüneserdi:ArtıkşatafatasonDenizli‘debüyükşehirbelediyesiihtiyaçfazlası45adetkiralıkaracımeydandasergilendi.Araçlarıgerigöndererekaylık1.214.962TLtasarrufsağlayacaklarını,personelveyakıtmaliyetiilebirliktebununkatkatfazlasıtasarruf...CHP8217;lieskibaşkan,CHP8217;liyenibaşkanabelediyeyi55milyonkârlaileteslimetti!Yerelseçimlerinardındaneldeğiştirenbirçokbelediyeninkasasıbomboş,hattabüyükborçlarlayenibaşkanlaradevredildi.BelediyelerinkontrolsüzborçlanmasıöyleboyutlaraçıkmışdurumdakiMalatya’dakendipartilisieskibelediyebaşkanındanbelediyeyi...Erdoğan8216;KentLokantası8217;nainanmadı!AKPMKYKöncekigünCumhurbaşkanıTayyipErdoğanbaşkanlığındatoplandı.Edinilenbilgiyegöreyerelseçimlersonrasındakurmaylarına“kibir”uyarısınıyapanErdoğan,partide“değişim”olabileceğininsinyalinibirkezdahaverdi.Cumhuriyet'tenSeldaGüneysu'nun...SiyasetHaberleriCHP8217;liSarıbal:BuiktidardeğişmedenhiçbirsorunçözülmezCHPBursamilletvekiliOrhanSarıbal,Meclis'tedüzenlediğibasıntoplantısındayüzde10KDV'ninbiranöncekaldırılmasıgerektiğinibelirterek"Buiktidargitmedentarımın,elbettetarımıniçindevarolanbitkiselüretimve...8216;Enaz60milletvekilipartilerindenayrılıpbağımsızolacak8217;İYİParti’nindisiplineverdiği,sonradapartidenistifaedenbağımsızİstanbulmilletvekiliSalimEnsarioğlu,“Banagöreenaz60milletvekilipartilerindenayrılıpbağımsızolacak.Yenibirliderçıkıppartikurarsa...TemelKaramollaoğluSaadetPartisiGenelBaşkanlığı8217;nıbırakıyormu?MilletHaberAjansıYayınYönetmeniSinanBurhan,SaadetPartisilideriTemelKaramollaoğlu'nungenelbaşkanlığıbırakacağınıiddiaetti.Burhan,“SaadetPartisi'ndebuhaftadanitibarenilbaşkanlarıtoplantısıyapılacak.Genelbaşkanlıkiçin...CHP8217;liKarakoz:8216;Türkiyeİttifakı8217;nıiktidarataşıyacağız!CumhuriyetHalkPartisi(CHP)AydınMilletvekiliEvrimKarakozyerelseçimlerinarındanyenidentoplananTBMMGenelKurulu’ndayaptığıkonuşmadaCumhuriyetHalkPartisi’neveadaylarınaverdikleridestekiçinAydınlılarateşekkürederek,“Türkiye...AKP’libaşkandaneskiAKP’libaşkana8216;borç8217;tepkisi!MalatyaBüyükşehirBelediyeBaşkanıSamiEr,AKP'libiröncekibaşkanSelahattinGürkan'dan17milyar80milyon45bin700TLborçlabelediyeyidevraldıklarınıaçıkladı.ANKAMalatyaBüyükşehirBelediyeMeclisiyenidöneminilk...Erdoğan8217;dan8216;ıstakoz8217;hamlesi!CumhurbaşkanıveAKPGenelBaşkanıRecepTayyipErdoğan,partisininMYK'sındakonuşacak.Erdoğan'ınAKPMilletvekiliŞebnemBursalı'nıngündemolanıstakozyemeğineilişkinpartisini"şatafatlıtatil"konusundauyarmasınınbeklendiğikaydedildi.AKPartigeçtiğimiz...İYİParti8217;dedelegelereiknaturu!31Mart’tayapılanyerelseçimlere“hürvemüstakil”olarakgirenveumduğunubulamayanİYİParti,27Nisan’daseçimliolağanüstükongreyegidiyor.GenelBaşkanMeralAkşener’inadayolmayacağıkongredeKorayAydın,Müsat...8216;Erdoğan,HafizeGayeErkan8217;ayenibirgörevvereceğinedairvaattebulunmuş8217;iddiası!CumhuriyetgazetesiyazHalkın Habercisi - Bağımsız HabercilikarıBarışPehlivan,CumhurbaşkanıTayyipErdoğan'ıneskiMerkezBankasıBaşkanıHafizeGayeErkan'a"seçimsonrasınıbekle"dediğiniiddiaederek,"YerelseçimlersonrasındaErkan’ayenibirgörevvereceğinedair...Bahçeli8217;ninhedefindeCHP8217;ninseçimbaşarısıvar!YerelseçimlersonrasıpartisiningruptoplantısındakonuşanMHPGenelBaşkanıBahçeli,CHP'nin31Martbaşarısınıhedefaldı.Bahçeli,"Türkiye'deiktidartektir,odaCumhurbaşkanlığıKabinesidir.Şımarıklığınalemihiçyoktur"dedi....DünyadanHaberlerTrump8217;ınyargılandığımahkemeönündebirkişikendiniyaktıABD’ninNewYorkkentindeeskibaşkanDonaldTrump’ınyargılandığımahkemeninbulunduğuadliyeninönündebirkişikendiniyaktı.ReutersEskiABDBaşkanıDonaldTrumphakkında,ilişkideolduğumüstehcenfilmoyuncusubirkadına2016...Çipras,ÖzgürÖzel8217;iAtina8217;yadetetti!CHPlideriÖzgürÖzelileeskiYunanistanBaşbakanıAlexisÇiprasilebirarayageldi.Çipras,Özel'iAtina'yadetederken"Ege’ninikiyakasındailericiHalkın Habercisi - Bağımsız Haberciliklerin,soldeğerleriçinbiraradaolmasıgerekiyor"...İsrail,İran8217;amisillemesaldırısıbaşlattıABDmedyası,İsrail'inİran'amisillemesaldırısıbaşlattığınıduyurdu.İranDevletTelevizyonuhasunmasistemlerinindevreyegirdiğiniveİsfahanüzerindegörülen3İHA'nınimhaedildiğiniaçıkladı.Ayrıcaİran'datümuçuşlaraskıya...Netanyahu:Kimbiziincitirse,bizdeonuinciteceğizİsrailBaşbakanıBinyaminNetanyahu,ülkesininİran’dangelecekdoğrudanbirsaldırıyahazırolduğunuveaynışekildekarşılıkverileceğinisöyledi.İsrailBaşbakanıBinyaminNetanyahu,İran’ınülkesineyönelikbeklenensaldırısıylailgilibiraçıklamayaptı.Netanyahu,...İran,İsrail8217;esaldırdı8230;OrtaDoğu'datansiyonhergeçendakikadüşüyor...İran,İsrail'inŞam'dakikonsoloslukbinasınıbombalamasınınardıHalkın Habercisi - Bağımsız HabercilikndanİHA'larlamisillemesaldırısıgerçekleştirmesininardındanbirçokülkedenarkaarkayaaçıklamalargeldi.İsrail'inİran'ınŞam'dakibüyükelçilikyerleşkesindeyer...ustralya8217;daM8217;desaldırı:Ölüveyaralılarvarustralya'dabiralışverişmerkezindebıçaklıvesilahlısaldırıgerçekleşti.Görgütanıklarısaldırıdaölüveyaralılarınolduğunuaktarırkenpolis,konuylailgilioperasyonunsürdüğünüaçıkladı.AİHM’de8216;emsalkarar8217;oluşturulandalardaTürkiyeilksıradarupaİnsanHaklarıMahkemesi’nde(AİHM)2023yılındaemsalkararoluşturandalarsıralamasındaTürkiyeilksıradayeralıyor.Türkiye,2023sonuitibarıylaaynıinsanhaklarıihlallerininbirdahayaşanmamasınısağlamakiçinspesifik...Hindistansandıkbaşınagidiyor:DünyanınenbüyükseçimiHindistan2024genelseçimleriiçin19Nisan'dasandıkbaşınagidecek.Ancakbuseçimbirgündeğil,tamaltıhaftasürüyor.BBCTürkçeHindistan2024genelseçimleriiçin19Nisan'dasandıkbaşınagidecek....Rusya,KievyakınlarındakienbüyükelektriksantralinifüzelerlevurduUkrayna'nınbaşkentiKiev'in50kilometregüneyindekiTripilyaelektriksantrali,birdençokRusfüzesiveİHA'larlavuruldu.Fotoğraf:TemsiliSantraliişletenenerjişirketiCentrenergo,santralinBaşkentKievdahilüçbölgeninenbüyükelektrik...RÖPORTAJ8216;RobinHoodmisali,varlıklıolanzenginbelediyelerimizdenalıpimkanıkısıtlıbelediyelerimizeveriyoruz8217;arıYunusBülbül,İçAnadoluBelediyelerBirliğiGenelSekreteriSalimÇoruk'labirliğinkuruluşuveprojelerihakkındakonuştu.  H&HRÖPORTAJ  YunusBÜLBÜL:Sayıngenelsekreterim,İçAnadoluBelediyelerBirliği’negelişinizdenvekendinizdenbahsedermisiniz?  SalimÇORUK:AtılımÜniversitesiKamuYönetimiveSiyasetBilimiYüksekLisansMezunuyum.MemuriyethayatımAdaletBakanlığı'ndabaşladı.Dahasonrabakanlığındeğişikbirimlerindegörevaldım.EnsonAnkaraAdliyesiidari...İçAnadoluBelediyelerBirliğiBaşkanıFethiYaşar:Küçükbelediyelereyaptığımızyardımıgörenüyeoluyor!arıYunusBülbül,YenimahalleBelediyeBaşkanıFethiYaşar'labaşkanıolduğuİçAnadoluBelediyelerBirliğihakkındabirsöyleşigerçekleştirdi.  H&HRÖPORTAJ  BirliğindelegeyapısıvefaaliyetlerihakkındabilgiverenYaşarşunlarısöyledi:  YunusBÜLBÜL:...MuratKarayalçınkurucusuolduğuİçAnadoluBelediyelerBirliği8217;nianlattı!Başkanı,İçAnadoluBelediyelerBirliğiKurucuGenelBaşkanıMuratKarayalçın,birliğinkuruluşsüreciniHalkınHabercisiyazarlarındanYunusBülbül'eanlattı.  H&HRÖPORTAJ  YunusBÜLBÜL:Sayıngenelbaşkanım,İçAnadoluBelediyelerBirliği’nikurma...TürkMühendislerBirliğiDerneğiBaşkanıEryıldız:Enbüyüksermayemiziyieğitimgörmüş,dinamik,çalışkanvegirişimcigençnüfustur!İstanbul8217;dakidemokrasinöbetinibirdeböyleokuyun!YaşamHaberleriJESzeytinibitirecek!Yaklaşık40adetjeotermalenerjisantralının(JES)bulunduğuAydın’daprojelerinardıarkasıkesilmiyor.Tarım,ormanveyaşamalanlarınıntamortasınakurulanprojelerehergünbiryenisidahaekleniyor.Fotoğraf:BirgünKocaerEnerji...YananormanlaraRESdikecekler!Muğla’nınBodrumveMilasilçelerindegeçmişyıllardayananormanlıkalanlarınbirkısmınındaiçindebulunduğubölgeye45adetrüzgârenerjisantralı(RES)kurulmasıiçinyürütülensüreçtesonagelindi.Muğla’dayananorman...BakanlıkonayverirseMuğla,AydınveEdirne’debinlerceağaçkesilecek!İstanbul’datemizhavesukaynağıKuzeyOrmanlarıvahşimadenciliğinhedefinde.HDregaMadencilik,Çatalca’dakalkerocağıişletmekiçinbaşvuruyaptı.Fotoğraf:KuzeyOrmanlarıDoğaalanı,ormanlıkvetarımarazilerindegüneşenerji...Bölgehalkınıtedirginedenprojeyeonayverildi!Arkeolojiksitalanıteciledilmesibeklenenbölgedeyurttaşlarınvebelediyeninitirazlarınarağmenyapımıplanlananyatlimanıprojesineonayverildi.13yıldırısrarlayapılmakistenenprojeyargıyataşınacak.Fotoğraf:BirGünMuğlaValiliğiİl...Türkiye’devahşimadencilikgenişliyor!CumhurbaşkanıRecepTayyipErdoğan’ınimzasıylabirlikteNiğde’dekialanlardaaltınvegümüşmadeniiçinacelekamulaştırmayapıldı.Alanlarayakınbölgeler,doğakatliamlarıylatanınanşirketinruhsatsınırınakomşuçıktı.Fotoğraf:ÇanakkaleBelediyesi/TemsiliTürkiye’nin...Kemaliye’nin‘altın’ıüstünegetiriyorlar!EşsizdoğalgüzellikleriileöneçıkanErzincanKemaliye’dealtın,demirgibimadenciliklerleilgilisondajveruhsatgirişimlerihalkıendişelendiriyor.Bölgedeaktiffayhatlarıbulunduğunubelirtenyaşamsunucuları“Telafisimümkünolmayacak...SporHaberleriTFF8217;denSüperLig8217;deyabancıVARkararı!TürkiyeFutbolFederasyonu(TFF),SüperLig'in32.haftasındanitibarenyabancıVARhakemlerikullanılacağınıaçıkladı.Trabzonsporluyöneticiaçıkladı!8216;Sponsorlukanlaşmasıtamam,parasıgeliyor8217;TrabzonsporAsbaşkanıZeyyatKafkas,Haber61'eözelaçıklamalardabulundu.Kafkas,şuifadelerikullandı:Busezonhakemhatalarıylailgiliolarakkayıpsezondeğerlendirmesiyapıyoruz.Yaşadıkveyaşamayadevamediyoruz.Trabzonsporolarakönümüzebakıyoruz....DünyasıralamasındaTürkiye8217;ninyerideğişmediFIBA,dünyasıralamasınıaçıkladı.TürkiyeAMilliErkekBasktebolTakımı'nın,sıralamadakiyerideğişmedi.EuroBasket2025Elemeleri’nde1galibiyetve1mağlubiyetalanTürkiye,24’üncüsıradakiyerinikorudu.EkonomiHaberleriElektrikvedoğalgazazamyapılacakmı?EnerjiveTabiiKaynaklarBakanıAlparslanBayraktar,mayıstaelektrikvedoğalgazfiyatlarınazamyapmayacaklarınıaçıkladı.DoğalgazdesteğiyleilgilidekonuşanBayraktar,"Sosyalaçıdandesteklenmesigerekengruplarıdesteklemeyedevamedeceğiz"dedi.ESKetfiyatlarınazamyaptıEtveSütKurumu(ESK),etfiyatlarınabugündenitibarengeçerliolmaküzereyüzde25oranındazamyaptı.DünyaBankasıkredisinde8216;Suriyeli8217;yekadro8217;şartıİYİPartiAydınMilletvekiliÖmerKarakaşDünyaBankası’nınTürkiye'yeverdiğikrediyleilgili“2028yılınakadar11binSuriyelisığınmacıyadevlettarafındantarımalanındakadroverilmesişartıkonuldu”ifadelerinikullandı.AKPGrup...MazinHaberleriHandeErçelParisModaHaftası8217;nakatıldıOyuncuHandeErçel,dünyacabirünlümarkanındetlisiolarakParisModaHaftası'nakatıldı.Dünyacaünlümodamarkaları,zenginArapmüşterilerindikaktiniçekmekiçinsıksıkTürkoyuncularınOrtaDoğu'dakişöhretindenyararlanıyor....PlayboymodelindenLeonardoDiCaprioitirafı:Yaşlıvetuhaf22yaşındakiPlayboymodeli,birkulüpte49yaşındakiLeonardoDiCaprioileöpüştüktensonraünlüoyuncuyuçoktuhafveyaşlıolaraktanımladı.AyrıcaDiCaprio'nunyatakodasındailginçtercihleriolduğunusöyledi.Fotoğraf:AP1997...3gün3gecesürenyılındüğünündeRihanna8217;yatepkiAsya'nınenzengininsanıolanve114milyardolarlıkservetiolduğutahminedilenişinsanıMukeshAmbani'ninoğluAnantAmbani'nin3gün3gecesürendüğünündesahnealanRihannaeleştiri...İmamoğlu:Türkiyeyenirotasınıçizdi!8216;Bupazarmilletvekiliseçimiolsa8217;anketi:CHPbirincisırada8216;AKPartigrubununteklifinioylarınızasunuyorum,oyçokluğuylareddedilmiştir8230;8217;YazarlarSafileUSULAsılmeseleıstakozdeğilYunusBÜLBÜLCHPseçmenisandığaküsmezMetinALTAYYokArtık!!!Haraçmınebu?!MustafaMERSİNOĞLUAkdeniz8217;dehakimiyetdası:BirCumhuriyetHalkPartisiHalkevikonferansı1938Dr.SemihDikkatliSiyah-BeyazTürkSolu…EnÇokOkunanHaberlerCHP8217;liAdıgüzel8217;den8216;kokarca8217;eylemi;Bakanlığınkapısınabıraktı,8216;Birazdasizuğraşın8217;dediBaşkanSeçer:Sıradametrovedargelirliyeucuzkiralıkkonutprojemizvar!Cindoruk:İmamoğlu8217;nunçapıveyetenekleriİstanbul8217;uaştı!BeykozBelediyeBaşkanıKöseler:Belediyeyi3milyarTLcivarındaborçladevraldık!CHP8217;liKara:Depremzedelerineşyayardımlarıneolacak?MağduraarabulucueziyetinibitirdiBakanKocaaçıkladı:HastanerandevularıiçinyenikararlarCHP’deseçimsonrasıilkPMtoplandı:Gündem2028vetüzükkurultayı!CHP’libaşkanbelediyeninborcunubillboardlarladuyurdu,malvarlığınıbinayaastıİliçKomisyonu8217;ndatartışmalıisim!HALKINHABERCİSİ.COMPaykasaKartAlBağlantılarMitsubishiklimafiyatlarıGoparkEventVerikurtarmaoyunlaroynanakliyeBacklinkPaketleriEnİyiHostingnakliyekariyeronlinedershaneankaraErkekAyakkabıModelleributikdershaneankaraişaretdilikursuAyakkabıcınıztıbbisekreterlikobeziteacilveterinerKadınAyakkabıModelleriXjQuery(document).ready(function(){jQuery.fb_slidebox="true";jQuery("#fbcloseslidebox").click(function(){jQuery("#fbslidebox").animate({width:'hide'});jQuery.fb_slidebox="false";returnfalse;});});jQuery(window).scroll(function(){if(jQuery.fb_slidebox=="true"){if(jQuery(window).scrollTop()>){jQuery("#fbslidebox").animate({"width":'show'});}else{jQuery("#fbslidebox").animate({width:'hide'});}}});HalkınHabercisi©2013Halkinhabercisi.comsitesindebulunanhaberlerinvehertürlügörselinkaynakgösterilmedenkullanılmasıyasaktır.Siteileilgilisoruvesorunlarınıziçin[email160;protected]adresimizee-postaatabilirsiniz.HAKKIMIZDAMOBİLKÜNYEİLETİŞİM

Tovuti:Halkın Habercisi - Bağımsız HabercilikRipoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa