Anasayfa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)

  • 2022-01-10Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
Anasayfa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)
  • Anwani ya wavuti:www.tkgm.gov.tr
  • IP ya Seva:212.175.137.41
  • Maelezo ya tovuti:

jina la kikoa:www.tkgm.gov.trUthamini

kuhusu 5000~500000

jina la kikoa:www.tkgm.gov.trmtiririko

497

jina la kikoa:www.tkgm.gov.trNzuri au mbaya

Majanga hayana mwisho. ngumu kufanikiwa mkali

tovuti:Anasayfa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)Uzito

2

tovuti:Anasayfa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)IP

212.175.137.41

tovuti:Anasayfa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)yaliyomo

Anasayfa|TapuveKadastroGenelMüdürlüğü(TKGM)window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-YEKXM2YNC8');AnaiçeriğeatlaMainnigationAnaSayfaKURUMSALÜstYönetimGenelMüdürlerimizDaireBaşkanlıklarıBölgeMüdürlükleriTapuveKadastroMüdürlükleriMisyonumuzVizyonumuzOrganizasyonŞemasıTarihçeveGörevlerBilgiGüvenliğiPolitikasıPROJELERTAKBİSMEGSİSTARBİSTKMPYeşilveSürüdürülebilirKalkınmaiçinAraziYönetimiAltyapısıProjesiTUSA-AKTİFHBBKKTCTUCBSTESİSKADASTROSUSKGP2/BKADASTROSU3BŞEHİRMODELLERİ3BOYUTLUBİLGİSİSTEMİTKMPEFE-HİZMETLERE-TAHSİLATE-RANDEVUE-İLANE-ARŞİVE-HACİZE-TERKİNE-İPOTEKE-DERGİWEBTAPUBAŞVURUSORGUPARSELSORGUİletişimS.S.S.TürkçeEnglish"Geçmiştengeleceğemülkiyetingarantisi"AnasayfaGeriİleriTÜMÜWEBTAPUİŞLEMLERİTapumüdürlüğünegitmedeninternettensatış,ipotek,mirasınintikalivebenzeritümtapuişlembaşvurusunuyapabileceğinizbirplatformdur.DETAYLIBİLGİPARSELSORGULAMASistemimiz;arsa,arazigibigayrimenkulleriçinyapılanparselsorgulamaişlemlerinionlineplatformdayapmamızısağlamaktadır.DETAYLIBİLGİYOURKEYTÜRKİYEYabancılarınTürkiye'degayrimenkulyatırımlarınailişkinhertürlübilgiyeulaşabilecekleriinteraktif,herzamangüncel,dinamikbirplatformdur.DETAYLIBİLGİBAŞVURUSORGULAMATapumüdürlüğünegitmedenyapılanbaşvuruyabağlıişleminaşamalarınındurumunugösterirplatformumuzdur.DETAYLIBİLGİASKIİLANLARIİNCELEGÜVENİLİRHESAPİNCELEE-TAHSİLATİNCELELİHKABİŞLEMLERİİNCELEİSTATİSTİKLERİNCELEE-HACİZİŞLEMLERİİNCELEPreviousİleri58,723,108 TÜRKİYEGENELİTOPLAMPARSEL 23,025,555 TÜRKİYEGENELİTOPLAMBAĞIMSIZBÖLÜM 53,317,230 TÜRKİYEGENELİTOPLAMMALİK 242,907 TÜRKİYEGENELİTOPLAMYABANCIMÜLKİYET DETAYLIBİLGİDETAYLIBİLGİDETAYLIBİLGİDETAYLIBİLGİHABERLER&FAALİYETLERANTALYABÖLGEMÜDÜRLÜĞÜNDEDEĞERLENDİRMETOPLANTISIDÜZENLENDİ 01Haziran2023GenelMüdürYardımcımızAdilHakanAYBERbaşkanlığında,KadastroDairesiBaşkanıMustafaASLAN,AntalyaTapuveKadastroVI.BölgeMüdürüFundaAYDINSEYMEN,GenelMüdürlüğümüzŞubeMüdürleriveteknikekiplerininkatılımıylailgiliKadastroMüdürleriileteknikpersoneleyönelik‘Güncelleme,sayısallaştırma,iyileştirmeveihaleplanlamaçalışmalarınındeğerlendirilmesiveeksiklikleringiderilmesi’konulutoplantıgerçekleştirildi...XII.TÜRKİYEULUSALFOTOGRAMETRİVEUZAKTANALGILAMABİRLİĞİ(TUFUAB)TEKNİKSEMPOZYUMU 30Mayıs2023TürkiyeUlusalFotogrametriveUzaktanAlgılamaBirliği(TUFUAB)TeknikSempozyumu’nunXII.siSivasCumhuriyetÜniversitesievsahipliğinde24-26MayıstarihleriarasındaSivas’tadüzenlendi.SözkonususempozyumdaFotogrametriveUzaktanAlgılamatekniklerininyanısırabutekniklerlebütünleşikCoğrafiBilgiSistemleri(CBS)alanındakiuygulamaveteknolojikgelişmelereyerverildi...SATRANÇTURNUVASIDÜZENLENDİ 29Mayıs2023Kurumumuzun176.KuruluşYılDönümüetkinliklerikapsamında,BilgiTeknolojileriDairesiBaşkanıCevdetEkmelHATİPOĞLUveDestekHizmetleriDairesiBaşkanıNihatERDOĞAN’ınkatılımıilesatrançturnuvasıdüzenlendi...MASATENİSİTURNUVASIBAŞLADI 29Mayıs2023Kurumumuzun176.KuruluşYılDönümüetkinliklerikapsamındaDestekHizmetleriDairesiBaşkanıNihatERDOĞAN’ınkatılımıilemasatenisiturnuvasıbaşladı...GÖREVEBAŞLAMA 25Mayıs202328.DönemKahramanmaraşmilletvekiliadayadayıolmasısebebiilegörevindenayrılanDr.BekirTarıkYİĞİT;Çevre,ŞehircilikveİklimDeğişikliğiBakanlığı’nın17/05/2023tarihsayılıOlur039;uileArşivDairesiBaşkanlığıgörevinebaşlamıştır...RUSYAZİYARETİ 24Mayıs2023RusyaTapu,KadastroveHaritacılıkAjansı’nın(ROSREESTR)detiüzerineRusya’nınKazanşehrindedüzenlenenİslamiKazanForum2023etkinliğineGenelMüdürlüğümüztarafındanKadastroDairesiBaşkanıMustafaASLAN’ınbaşkanlığında,KadastroDairesiBaşkanlığındanTapuveKadastroUzmanıDr.İsmailDURSUNveYabancıİşlerDairesiBaşkanlığındanTapuveKadastroUzmanıKamilYALÇIN’danoluşanbirHeyet,17-20Mayıstarihleriarasındakatıldı...AzerbaycanEmlakMeseleleriDevletKurumuileToplantı 22Mayıs2023KurumumuzileAzerbaycanEmlakMeseleleriDevletKurumuyetkilileAnasayfa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)riarasındatoplantıyapıldı...TJKTAPUVEKADASTROKOŞUSUYAPILDI 16Mayıs2023TapuveKadastroGenelMüdürlüğümüzün176.KuruluşYıldönümüetkinliklerikapsamındaTürkiyeJokeyKulübününTapuveKadastroGenelMüdürlüğüadınadüzenlenenTapuveKadastroKoşusu,Ankara75.YılHipodromun039;dayapıldı...TAKHEYETİNDENÜSTYÖNETİMİMİZEZİYARET 12Mayıs2023GenelMüdürümüzMehmetZekiADLI,TapuveKadastroGenelMüdürlüğüMensuplarıSosyalYardımlaşma,DayanışmaveEmeklilikVakfi(TAK)Heyetini,makamındakabuletti...TAK20.OlağanGenelKuruluYapıldı 10Mayıs2023TapuveKadastroGenelMüdürlüğüMensuplarıSosyalYardımlaşma,DayanışmaveEmeklilikVakfı’nın(TAK)20.OlağanGenelKurulu06Mayıs2023tarihindeVakfınAnkaraSosyalTesisindegerçekleşmiştir...GeriİleriTÜMÜNÜGÖRDUYURULARGörevdeYükselmeveUnvanDeğişikliğiSınıBaşvuruDeğerlendirmeSonuçlarıHakkındaDuyuru18Mayıs20232828SayılıKanunKapsamındaKurumumuzEmrineYerleştirilenAdaylarHakkındaDuyuru09Mayıs202308-09/05/2023tarihindeGenelMüdürlüğümüzdeYapılacakOlan"YapımİşleriSözleşmeveHakedişUygulamalarıTemelEğitimi"HakkındaDuyuru28Nisan2023TapuveKadastroGenelMüdürlüğüMerkezTeşkilatıPersoneliiçinİşSağlığıveGüvenliğiHizmetAlımİşiHakkındaDuyuru26Nisan20232022YılıTemelMaliTabloları17Nisan20233713SayılıKanunKapsamındaKurumumuzEmrineYerleştirilenAdaylarHakkındaDuyuru17Nisan2023141No039;luCumhurbaşkanlığıKararnamesiHakkındaDuyuru17Nisan20232023/5noluTalebeBağlıİşlemlerinYapımıveKontrolüGenelgesiHakkındaDuyuru14Nisan20232023/4noluTescileKonuHaritavePlanlarınYapımıveKontrolüGenelgesiHakkındaDuyuru14Nisan2023DuyuruDeğişikliği11Nisan2023139No039;luCumhurbaşkanlığıKararnamesiHakkındaDuyuru11Nisan2023GörevdeYükselmeveUnvanDeğişikliğiSını[GYS-UDS2023]Duyurusu10Nisan2023OHALKapsamındaDuranSürelerinUzatılmasıHakkındaDuyuru06Nisan2023YemekÜretimiveDağıtımHizmetiİleİlgiliDuyuru03Nisan2023VerasetveİntikalVergiİlişiğiHakkındaDuyuru29Mart2023TKMPEF/GOODS/2023-2MasaüstüBilgisayarAlımıİhaleSonucu24Mart2023İzale-iŞuyuYoluylaSatışlardaHarçHakkındaDuyuru24Mart20232023YılıYerDeğiştirmeİşlemleriDuyurusu24Mart2023TKMPEF/GOODS/2023-1SabitGNSSİstasyonuReferansGNSSAlıcısıveKontrolMerkeziAğYazılımıAlımıİhaleSonucuHakkındaDuyuru22Mart2023AğırHasar,YıkıkveAcilYıkılacakStatüsündekiTaşınmazlarİçinorunluDepremSigortasıPoliçesiKontrolZorunluluğu21Mart2023Talimatlar20Mart2023TapuveKadastroGenelMüdürlüğüSözleşmeliKorumaveGüvenlikGörevlisiAlımİlanınaBaşvurudaBulunanveYedekOlarakAtanmayaHakKazananAdaylarHakkındaDuyuru20Mart2023YenilenebilirEnerjiKaynakAlanı(YEKA)HakkındaDuyuru15Mart2023OHALİlanEdilenİllerdeDASKZorunluluğuHakkındaDuyuru14Mart2023GizlilikDereceliBelgelerHakkındaDuyuru09Mart2023OHALKapsamındaYerAlanTaşınmazlarHakkındaDuyuru09Mart20232023YılıStajİşlemleriHakkındaDuyuru06Mart2023YeniKonutFinansmanProgramıHakkındaDuyuru03Mart2023TUSA-AKTİFSİSTEMİHİZMETİNEDEVAMETMEKTEDİR.24Şubat2023OHALKapsamındaVekaletnameTeyidiHakkındaDuyuru21Şubat2023OhalİlanEdilenİllerdeDASKZorunluluğuHakkındaDuyuru21Şubat2023AfetBölgesindekiKamuÇalışanlarınaYönelikTedbirlerHakkındaDuyuru17Şubat2023OlağanüstüHalKapsamındaKamuPersonelineİlişkinAlınanTedbirlereDairCumhurbaşkanlığıKararnamesiHakkındaDuyuru17Şubat2023OHALKapsamındaSürelerinDurmasıHakkındaDuyuru16Şubat2023TebligatİşlemleriHakkındaDuyuru15Şubat2023OlağanüstüHalKapsamındaYargıAlanındaAlınanTedbirlereİlişkinCumhurbaşkanlığıKararnamesihk.15Şubat2023GöreveHazırımProjesiKapsamındaGeçiciGörevlePersonelTeminiYapılmakÜzereBaşvuruAlınması15Şubat2023DepremBölgesindekiBilgilendirmeveAskıİlanlarınınDurdurulmasıHakkındaDuyuru08Şubat2023TOKİ039;ninResmiSenetsizTescilveŞerhTalebihakkındaDuyuruDeğişikliği07Şubat2023AfetBölgesindekiPersonelimizeBağış07Şubat2023KreşveGündüzBakımeviKayıtBaşvurularıHakkındaDuyuru27Ocak20232023/2NoluİyileştirmeDönüşümveSayısallaştırmaÇalışmalarıGenelgesiHakkındaDuyuru27Ocak2023YETENEKHERYERDEBÖLGESELKARİYERFUARLARIKAPSAMINDASTAJSEFERBERLİĞİTANITIMVEBİLGİLENDİRMEDUYURUİLANMETNİ27Ocak2023TapuveKadastroGenelMüdürlüğüSözleşmeliKorumaveGüvenlikGörevlisiAlımİlanınaBaşvurudaBulunanveAsilOlarakAtanmayaHakKazananAdaylarHakkındaDuyuru24Ocak2023TapuİşlemlerindeKanuniTemsil(Velayet,Vesayet,KayyımlıkveYasalDanışmanlık)HakkındaDuyuru06Ocak2023KPSS2022/2İleÖSYMTarafındanKurumumuzEmrineYerleştirilenAdaylarHakkındaDuyuru06Ocak2023TapuveKadastroGenelMüdürlüğüSözleşmeliKorumaveGüvenlikGörevlisiAlımİlanınaBaşvurudaBulunanveAsilOlarakAtanmayaHakKazananAdaylarHakkındaDuyuru04Ocak20232023Yılı(I)SayılıTarifeCetveli03Ocak20232828SAYILIKANUNKAPSAMINDAKURUMUMUZEMRİNEYERLEŞTİRİLENADAYLARHAKKINDADUYURU30Aralık20222022/7TEKNİKHATALARDÜZELTMEGENELGESİHAKKINDADUYURU29Aralık2022TÜMÜNÜGÖRİHALELERTapuveKadastroGenelMüdürlüğüMerkezTeşkilatıPersoneliiçinİşSağlığıveGüvenliğiHizmetAlımİşiHakkındaDuyuru26Nisan2023YemekÜretimiveDağıtımHizmetiİleİlgiliDuyuru03Nisan2023TKMPEF/GOODS/2023-2MasaüstüBilgisayarAlımıİhaleSonucu24Mart2023TKMPEF/GOODS/2023-1SabitGNSSİstasyonuReferansGNSSAlıcısıveKontrolMerkeziAğYazılımıAlımıİhaleSonucuHakkındaDuyuru22Mart2023TÜMÜNÜGÖRBİRİMLERDENHABERLERKeşanBelediyeBaşkanlığınaZiyaret 01Haziran2023BölgeMüdürümüzHayrullahAKDEMİRBölgeMüdürYardımcımızAhmetÖZDEN,ŞubeMüdürümüzRecepŞADAKKeşanTapuMüdürümüzveKadastroyetkililerimizilebirlikteKeşanBelediyeBaşkanıSayınMustafaHELVACIOĞLU’nu,makamındaziyaretetmiştir.BölgeMüdürümüzHayrullahAKDEMİRgörüşmede,176.KuruluşYıldönümümüzmünasebetiyle,etkinliklerimizden,kurumumuzunfaaliyetleri,sondönemindekiprojeleri,modernizasyonvegelişmelerihakkındabilgilervermişkurumumuzuntanıtımınakatkısağlayarakkurumsalişbirliğialanlarınıistişareetmişler,birçokkonubaşlıklarıüzerindeprensipanlaşmalarınavararak,işbirliğiprotokolüyapmakararıalmışlardır.SayınBelediyeBaşkanına,nezaketindendolayıteşekkürederiz...BÖLGEMÜDÜRÜMÜZDENZİYARETLER 01Haziran202331-05-2023tarihindeBölgeMüdürümüzBurakÇelebiKARÖZ,BitlisKadastroMüdürlüğü,BitlisTapuMüdürlüğüileTatvanTapuMüdüAnasayfa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)rlüğündedenetimlerdebulundu...ÇeşmeKaymakamıSayınMehmetMARAŞLI039;nınBölgeMüdürümüzüZiyareti 01Haziran2023ÇeşmeKaymakamıSayınMehmetMARAŞLI,BölgeMüdürümüzSayınYusufMEŞHUR039;umakamındaziyaretetmişolup,BölgeMüdürlüğümüzfaaliyetlerihakkındagörüşmelerdebulunulmuştur.SayınMehmetMARAŞLI’yabunazikziyaretindendolayıteşekkürederiz...AsaletleriYüzlerindenOkunuyor 01Haziran2023BölgeMüdürümüzHayrullahAKDEMİR,BölgeMüdürYardımcımızAhmetÖZDENveŞubeMüdürümüzRecepŞADAKilebirlikte,KeşanTapuMüdürlüğüveKadastroBirimimiziziyaretetmişolup,GenelMüdürlüğümüzünyürütmüşolduğuprojelerileilgilidenetimlerinigerçekleştirerektoplantılaryapılmış,kurumumuzdakiteknolojikgelişmelerveyapayzekaileilgiliişveişlemleranlatılarakçalışanlarımızlasohbetedilmiş,ikramlardabulunularakbaşvurulardakigözlemleneniyileşmelersebebiyletümpersoneleteşekküredilmiştir...UzunköprüTapuMAnasayfa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)üdürlüğüveKadastroBirimimizeZiyaret 01Haziran2023BölgeMüdürümüzHayrullahAKDEMİRBölgeMüdürYardımcımızAhmetÖZDENveŞubeMüdürümüzRecepŞADAKilebirlikte,UzunköprüTapuMüdürlüğümüzüveKadastroBirimimiziziyaretetmişolup,GenelMüdürlüğümüzünyürütmüşolduğuprojelerileilgilidenetimlerinigerçekleştirerektoplantılaryapılmış,kurumumuzdakiteknolojikgelişmeleranlatılarakçalışanlarımızlasohbetedilmiş,ikramlardabulunularakbaşvurulardakigözlemleneniyileşmelersebebiyleteşekküredilmiş,dahadaiyiolmasıyönündetelkinlerdebulunulmuştur...HsaTapuMüdürlüğümüzeZiyaret 01Haziran2023BölgeMüdürümüzHayrullahAKDEMİRBölgeMüdürYardımcımızAhmetÖZDENveŞubeMüdürümüzRecepŞADAKilebirlikte,HsaTapuMüdürlüğümüzüziyaretedip,GenelMüdürlüğümüzünyürütmüşolduğuprojelerileilgilidenetiminigerçekleştirerektoplantıyapılmış,teknolojikgelişmeleranlatılarakçalışanlarımızınönerileridinlenilmiştir...GeriİleriTÜMÜNÜGÖRe-dergiarşivimizeburadanulaşabilirsiniz.DEVAMIGüncelmakalelerimizeburadanulaşabilirsiniz.DEVAMIGeçmiştengünümüzeışıktutaneserlerimizesanalmüzeileulaşabilirsiniz.DEVAMIGenelmüdürlükpersonelininhizmetiçieğitimeğitimprogramlarınaburadanulaşabilirsiniz.DEVAMIDİĞERETKİNLİKLERİMİZBİRİMLER -EtikKomisyonu-Lihkab -KaliteKoordinatörlüğü-BilgiGüvenliğiYönetimSistemi-BasınOdasıMEVZUAT -MevzuatBilgiSistemi -ProtokollerBİLGİEDİNME -TapuİşlemlerindeDikkatEdilecekHususlar -BilgiEdinmeSistemi -StratejikPlan -HizmetStandartları -Sorular&Cevaplar -KepAdresleri -IPTelefonBilgileri-VideolarHIZLIMENÜ -BelgeDoğrulama -İmarBarışı -Yayınlarımız-VefatHaberleri -EBYS -YBS -WebMail-KurumsalKimlikKluzu-KurumsalSunumFormatı-TaşınmazDeğerlemeİşlemleri-TKGMOtomatikDoğrulamaUygulaması DikmenCaddesiNo:14Bakanlıklar/ANKARA ANASAYFA KURUMSAL PROJELERİSTATİSTİKLERBASINODASI DUYURULAR E-HİZMETLER S.S.S.VİDEOLAR BÖLGEMÜDÜRLÜKLERİ İLETİŞİM

Tovuti:Anasayfa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)Ripoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa