Ana Sayfa » DergiPark

  • 2022-01-10Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
Ana Sayfa » DergiPark

jina la kikoa:www.dergipark.org.trUthamini

kuhusu 500~20000

jina la kikoa:www.dergipark.org.trmtiririko

122

jina la kikoa:www.dergipark.org.trNzuri au mbaya

Zingatia biashara. Tumia hekima vizuri Ji

tovuti:Ana Sayfa » DergiParkUzito

1

tovuti:Ana Sayfa » DergiParkIP

185.7.3.160

tovuti:Ana Sayfa » DergiParkyaliyomo

AnaSayfa»DergiParkconstcurrent_langue='tr';functionchangeLocale(langCode){window.location.href=$('#link-alternate-'+langCode).attr('href');}!function(e){varn;if("function"==typeofdefine&&define.amd&&(define(e),n=!0),"object"==typeofexports&&(module.exports=e(),n=!0),!n){vart=window.CookiesRuntime,o=window.CookiesRuntime=e();o.noConflict=function(){returnwindow.CookiesRuntime=t,o}}}(function(){functione(){for(vare=0,n={};e2*=>Shortenwordstoinitialletterswhicharenotthesecondandthelastwords*/constwordCount=words.length;if(wordCountBaşlık,yazar,anahtarkelime,ISSNvedahafazlasıileara|GelişmişAramaİçinTıklayınızPamukkaleÜniversitesiEğitimFakültesiDergisie-ISSN:1309-0275ISSN:1301-0085763B1.8M28.YılGaziUniversityJournalofSciencee-ISSN:2147-1762629B1.9M36.YılHacettepeJournalofMathematicsandStatisticse-ISSN:2651-477XISSN:2651-477X294B1M22.YılAnkaraÜniversitesiVeterinerFakültesiDergisie-ISSN:1308-Ana Sayfa » DergiPark2817ISSN:1300-0861420B1.8M70.YılTheEuropeanResearchJournale-ISSN:2149-3189264B658B9.YılArtukluInternationalJournalofHealthSciencese-ISSN:2792-032115B18B3.YılJournalofriculturalSciencese-ISSN:2148-9297ISSN:1300-7580341B896B29.YılAnkaraÜniversitesiEğitimBilimleriFakültesiÖzelEğitimDergisie-ISSN:2149-8261ISSN:1304-7639730B1.8M33.YılJournalofMultidisciplinaryAcademicTourisme-ISSN:2645-907847B87B8.YılSosyalveBeşeriBilimlerDergisie-ISSN:1309-8012316B1M15.Yıl2.382DergiDergibaşvuruları,DergiParkkatılımkoşullarıçerçevesindedeğerlendirilirveilgilikişiyebildirimgönderilir.Dergibaşvurusuiçintıklayınız.DergiBaşvurusu637.693MakaleDergiParküzerindengönderilenmakalesüreçlerinikendihesabınızdantakipedebilirsiniz.Alanınızlailgilibirdergiyemakalegöndermekiçintıklayınız.MakaleGönder594.471AraştırAna Sayfa » DergiParkmacıDergileremakalegöndermekveyahakemlikyapmakiçinkayıtolmakgerekir.Profilinizdekibilgileringüncelliğisizinlekolayiletişimkurulmasınısağlar.Kayıt1.673YayıncıDergiPark039;takiyayıncılartürlerinegörefiltrelenmektedir.Üniversite,Kamu,Dernek,EAHvevb.türlerileyayıncılistesineulaşmakiçintıklayınız.YayıncılarıListeleDergiParkHakkındaTÜBİTAKULAKBİMçatısıaltında,Türkiye039;deyayımlananakademikdergileriçinelektronikortamdabarındırmaveeditoryalsüreçyönetimihizmetisunar.DergiParkdergilerinişleyişineveyönetiminekarışmaz.Yazarlarhertürlükonuiçinilgiliderginineditörüileiletişimegeçmelidir.DergiParkgünlükortalamakullanıcısayısı:100.009DevamınıOkuDergiParkbirdizindeğildir.DergiParAna Sayfa » DergiParkkbirdizindeğil,dergilerinelektronikortamdayönetilmesinisağlayanbiraltyapıhizmetidir.DergiPark’tayeralantümmakalelerÜAKtarafındanbelirlenmiş“ULAKBİMtarafındantarananulusalhakemlidergilerdeyayımlanmışmakale”tanımınagirmez.TÜBİTAKULAKBİMTRDizinkapsamındadizinlenendergiler,ÜniversitelerarasıKurulBaşkanlığıtarafındanDoçentlikBaşvuruŞartları‘nın“UlusalMakale”maddesindebutanımiledeğerlendirmekapsamınaalınmıştır.DevamınıOkuDuyurularDergiParkmobiluygulamasıyakındahizmetinizde!SayınDergiParkKullanıcıları,DergiParkmobiluygulamasıyakındahizmetinizde.Bizitakipetmeyedevamediniz...Takipetözelliğieklendi"TakipEt"seçeneğiilearaştırmacıyıvedergiyitakibealabilirsiniz.Böyleceilgiliaraştırmacınınmakalesiyayınlandığındavetakipettiğinizdergisayıçıkardığındabildiriminialırsınız.Birdenfazlahesabınızvarsa...DergiPark'tabirdenfazlahesabınızvarise"DergiParkHesaplarımıBirleştir"seçeneğindenhesaplarınızıbirleştirebilirsiniz.Geliştirme:UDS039;dengelenbildirimlerartıkkullanıcıyamailolarakdailetiliyor!Sistemgeridönüşlerledahadagüçlüoluyor.Teşekkürederiz.Gelişmeleritwitterveinstramdantakipedebilirsiniz.Süreçrehberineulaşmakiçintıklayınız.YardımDergiPark'tabirdergiyenasılmakalegönderebilirim?DergiPark'takendidomainiminasılkullanırım?Nasılsayıyayınlarım?Dahafazlasorularınıziçin...YardımsayfasınagitEğitimlerveKullanımVideolarıAkademikSüreliYayıncılıkHakkındaÖnemliHatırlatmalarCreativeCommons(CC)RehberiSayınYazar;DergiParküzerindenmakalegöndermekistediğinizdergiyiseçmelisiniz.Bununiçinilgilikonufiltrelerinikullanabilirsiniz.Makalegönderimkonusundagereklibilgileriçindergisayfasınıkontrolediniz.Makalenizisadecebirdergiyegöndermelisiniz.Aksietikihlallareyolaçmaktadır.Makalenizileilgilihertürlükonuiçinilgiliderginineditörüileiletişimegeçmelisiniz.Eğersayfadabilgisineyerverilmediyseetikkurallarveücretpolitikasınıeditöresorabilirsiniz.DergiPark,makaledeğerlendirmesürecinemüdahaledebulunamaz.Ayrıntılıbilgiiçin/watch?v=OfAhRfQB-LQadresinebakınız.MakalegönderebileceğinizuygundergilerikeşfetmekiçinDergiSihirbazınıkullanabilirsiniz.DergiSihirbazıiçintıklayınız.TÜBİTAKULAKBİMtarafındanbilimevearaştırmacılarasunulanbirhizmettir.HızlıErişimDergilerKonularEğitimlerveKullanımVideolarıSSSİletişimKVKKDergiPark039;ıTakipEdinULAKBİMDergiSistemleri ©2023TümHaklarıSaklıdır.Türkçe//English//WebFont.load({google:{"families":["Poppins:300,400,500,600,700"]},active:function(){sessionStore.fonts=true;}});MathJax.Hub.Config({tex2jax:{inlineMath:[['$','$'],['\\(','\\)']],ignoreClass:"no-latex",processClass:"latex"},displayAlign:"center"});(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('create','UA--1','auto');ga('send','peview');$(document).ready(function(){$('#article-submit').click(function(){swal.fire({html:$('#article-submit-notification-text').html(),confirmButtonText:"DevamEt",showCloseButton:true}).then(function(result){if(result.value){window.location.href="//dergipark.org.tr/tr/search?section=journal";}});});constsearchTerm=function(e){letsearchTerm=$('#search_term').val().trim();if(searchTerm.length>0){$('#search_form').submit();}else{swal.fire({title:"Lütfenaramakistediğiniziçeriğiyazınız.",confirmButtonText:"Tamam",showCloseButton:true});e.preventDefault();}};$('#home-search-btn').on('click',function(e){searchTerm(e);});$('#search_form').keypress(function(e){if(e.which==13){searchTerm(e);}});});

Tovuti:Ana Sayfa » DergiParkRipoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa