KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

  • 2022-01-10Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
  • Anwani ya wavuti:www.kosgeb.gov.tr
  • IP ya Seva:88.255.226.247
  • Maelezo ya tovuti:KOSGEB web sitesi anasayfasıdır. KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

jina la kikoa:www.kosgeb.gov.trUthamini

kuhusu 500~20000

jina la kikoa:www.kosgeb.gov.trmtiririko

70

jina la kikoa:www.kosgeb.gov.trNzuri au mbaya

Juu na chini. Shinda magumu yote mkali

tovuti:KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi BaşkanlığıUzito

1

tovuti:KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi BaşkanlığıIP

88.255.226.247

tovuti:KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığıyaliyomo

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','///analytics.js','ga');ga('create','UA--4','auto');ga('send','peview');KOSGEBT.C.KüçükveOrtaÖlçekliİşletmeleriGeliştirmeveDesteklemeİdaresiBaşkanlığıYükleniyor...EnglishEnglishSiteiçiarama e-HizmetlerMENUKurumsalBaşkanTeşkilatŞemasıMevzuatTarihçeGenelKurulveİcraKomitesiİştiraklerVizyon,MisyonveTemelDeğerlerRaporveİstatistiklerHizmetEnvanteriveHizmetStandartlarıTablosuKVKKAydınlatmaMetniKurumPolitikalarımızKurumsalKimlikBilgiGüvenliğiPolitikasıDuyurularEğitimDuyurularıFuarDuyurularıGenelDuyurularABileİlgiliProjeDuyurularıYurtDışıİşGezisiDuyurularıFinansmanDuyurularıDesteklerGirişimcilikDestekleriAR-GE,TeknolojikÜretimveYerlileştirmeDestekleriİşletmeGeliştirme,BüyümeveUluslararasılaşmaDestekleriKOBİFinansmanDestekleriİŞGEM/TEKMERDestekleriRehberlikveDanışmanlıkHizmetleriMikroveKüçükİşletmelereHızlıDestekProgramıKOBİNeredenBaşlamalıyım?KOSGEBVeritabanınaKayıtKOBİBeyannamesiİşlemleriDesteklenenSekKOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığıtörlere-HizmetlerimizİletişimİletişimMüdürlüklerimizTEKMERLERİMİZTemsilciliklerimizBilgiEdinmeSıkçaSorulanSorularjssor_1_slider_init=function(){varjssor_1_options={$AutoPlay:1,$SlideDuration:800,$SlideEasing:$Jease$.$Late,$ArrowNigatorOptions:{$Class:$JssorArrowNigator$},$BulletNigatorOptions:{$Class:$JssorBulletNigator$}};varjssorKOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı_1_slider=new$JssorSlider$("jssor_1",jssor_1_options);/*#regionresponsivecodebegin*/varMAX_WIDTH=3000;functionScaleSlider(){varcontainerElement=jssor_1_slider.$Elmt.parentNode;varcontainerWidth=containerElement.clientWidth;if(containerWidth){varexpectedWidth=Math.min(MAX_WIDTH||containerWidth,containerWidth);jssor_1_slider.$ScaleWidth(expectedWidth);}else{window.setTimeout(ScaleSlider,30);}}ScaleSlider();$Jssor$.$AddEvent(window,"load",ScaleSlider);$Jssor$.$AddEvent(window,"resize",ScaleSlider);$Jssor$.$AddEvent(window,"orientationchange",ScaleSlider);/*#endregionresponsivecodeend*/};MikroveKüçükİşletmelerİçinHızlıDestekProgramı(YeniDönem)Detaylıbilgialmakiçintıklayınız.devamıiçinOnlineGirişimcilikEğitimleriGirişiçintıklayınız.devamıiçinKOSGEBDestekleriDetaylıbilgialmakiçintıklayınız.devamıiçinDestekTanıtımVideolarıveMateryalleriDetaylıbilgialmakiçintıklayınız.devamıiçinİşletmeDeğerlendirmeRaporuDetaylıbilgialmakiçintıklayınız.devamıiçinTEKMERLERİMİZDetaylıbilgialmakiçintıklayınız.devamıiçinHaberlerKOBİTANIMIGÜNCELLENDİ!KOBİolmakiçingereklikriterlerdenbiriolannetsatışhasılatıveyamalibilançolimiti,250milyonTL’den500milyon... 26Mayıs2023devamıGeleceğimizi,GirişimcilerimizleBirlikteİnşaEdiyoruzKayseri’demobilyasektörüiçinyeniteknolojilergeliştirecek22girişimciadayıeğitimvementorlüksürecinitamamlaya... 24Mayıs2023devamıDepremBölgesineÖzelGirişimcilikDesteğiDeprembölgesindekiişletmelerinfaaliyetlerinehızladönmesiiçinyenibirçalışmadahadevreyealındı.Deprembölgesin... 12Mayıs2023devamıTEKNOYATIRIMDesteği10MilyonTL‘yeYükseltildiTeknolojikürünleriyerliimkânlarlaüretmekisteyenKOBİ’leredesteksunanKOBİTeknolojikÜrünYatırım(TEKNOYATIRIM)... 11Mayıs2023devamıYeşilDönüşümİçinMAKFEDileİşBirliğiYapıldıKOBİ’lerdeyeşildönüşüm/enerjiverimliliğiuygulamalarınınartırılmasınayönelik,KOSGEBileTürkiyeMakineFederasyonu... 09Mayıs2023devamıİstanbul’daki50DijitalGirişimciyeYeniDestekİleriGirişimciDestekProgramıkapsamındaİstanbul’dayazılımsektörününgelişmesineyönelikprojeteklifçağrısınayay... 08Mayıs2023devamıDepremBölgesindekiKOBİ’lere75BinTLDestekBakanVarank,sosyalmedyadanduyurdu:Yaralarısarmayadevamediyoruz.İşyerihasargörenveişlerinedevamedenKOBİ’...KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 05Mayıs2023devamıBursa’daMobilyaSektörüneYönelik1MilyonLiralıkDestekSanayiveTeknolojiBakanıVarankİnegöl’deaçıkladı:Sektörüngelişmesineyönelikteknolojikçözümleridestekleyeceğiz... 01Mayıs2023devamıODTÜTeknokentTEKMERAçıldıSanayiveTeknolojiBakanıVarank:EğitimTeknolojileriniGeliştirmeyeYönelikİlkKurumsalYapı... 17Nisan2023devamıTemizEnerjiveTemizTeknolojilerKonularındakiİşFikirleriİçinÇağrıyaÇıkıldıBölgeselvesektörelbazdahazırladığıdesteklerkapsamında,temizenerjivetemizteknolojilerkonularındaişfikirleri... 17Nisan2023devamıAcilDestekteKapsamGenişletildiKonteynerÇarşıEsnafıdaYararlanacak... 14Nisan2023devamıLokmanHekimTEKMERAçıldıSanayiveTeknolojiBakanıVarank:Hastanelerdekitecrübestart-up’laraaktarılacak... 05Nisan2023devamıKOBİGELÇAĞRISISONUÇLANDISanayiVeTeknolojiBakanıVarank:Bin685KOBİ’ye2milyar42milyonliralıkdestekvereceğiz.... 31Mart2023devamıKOSGEB’denKOBİ’lereYaşamAlanıDesteğiSanayiVeTeknolojiBakanıVarank:10taneyekadarkonteynerbaşına30binliradestekveriyoruz... 27Mart2023devamıStratejikSektörlerİçinYeniÇağrıİleriGirişimciDestekProgramıkapsamındaAnkara’dastratejiksektörlerinkapasitesininarttırılmasınayönelikprojete... 27Mart2023devamıStratejikSektörlerİçinYeniÇağrıİleriGirişimciDestekProgramıkapsamındaAnkara’dastratejiksektörlerinkapasitesininarttırılmasınayönelikprojete... 27Mart2023devamıDuyurulardiğerduyurular01Haziran2023IrakFuarDuyuruları02Mayıs2023İslamİşbirliğiTeşkilatıÜyeDevletleri18.TicaretFuarı25Nisan2023“TacikistanSughd-20239.UluslararasıTicaretFuarı”Duyurusu10Nisan2023VerimlilikDergisi“ProductivityforInnovation”TemalıÖzelSayıİngilizceMakaleDuyurusuKOSGEB,yurtdışındanithaledilenürünleriTürkiye’deyerlivemilliimkânlarlaüretecekolanKOBİ’lere6milyonlirayakadardestekverecek.VideoHaberKızındanİlhamAldı,YapıOyuncağıTasar...AfetBölgelerineGirişimcilikDestekLim...DepremBölgesineÖzelGirişimcilikDeste...KOBİ'leriYalnızBırakmıyoruzAfetDönemiİşletmeDesteğiAfetBölgesindekiKOBİ'lere75BinTLDepremBölgesindekiKOBİ’lere75BinTL...DepremBölgesindekiKOBİ'lereDestekBağlantılarSıkçaSorulanSorularTemsilcilikOfisiİşlemleriHaftanınKOBİ/GirişimcisirupaBirliğicoSMEe-Kataloge-DergiUluslararasıİlişkilerBilgiEdinmeT.C.KüçükveOrtaÖlçekliİşletmeleriGeliştirmeveDesteklemeİdaresiBaşkanlığıHacıBayramMah.İstanbulCad.No:32Ulus/Altındağ/ANKARA03125952800(pbx)031236807154441567Duyurular EğitimDuyuruları YurtiçiFuarDuyuruları YurtDışıİşGezisiDuyuruları GenelDuyurularKayıtİşlemleri NeredenBaşlamalıyım? VeriTabanınaNasılKayıtOlunur? KOBİBeyannamesiNasılDoldurulur? DesteklenenSektörlerNelerdir?(NACE)KOSGEB e-Hizmetler e-Personel BilgiEdinme SiteHaritası  ©2023KOSGEBİlgiliKuruluşudur.jQuery('.haber-ozetulli.gecerlitur').parents('li').addClass('activeMenuli');jQuery('.haber-ozetulli.gecerlitur').addClass('active');a=jQuery('.haber-ozetulli.activeMenuliul').html();jQuery('.haber-ozetulli.activeMenuliul').html(''+a+'');jQuery('.haber-ozetli').each(function(){if(!jQuery(this).find('ul')[0]){jQuery(this).find('i').addClass('fa-angle-right').removeClass('fa-chevron-right');}});jQuery('.haber-ozetulliicon').click(function(){if(jQuery(this).parent('li.activeMenuli')[0]){jQuery('.haber-ozetli').removeClass('activeMenuli');}elseif(jQuery(this).parent('li').find('ul')[0]){if(!jQuery(this).parents('li.activeMenuli')[0])jQuery('.haber-ozetli').removeClass('activeMenuli');jQuery(this).parent('li').addClass('activeMenuli');}returnfalse;});

Tovuti:KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi BaşkanlığıRipoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa