T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

  • 2022-01-10Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
  • Anwani ya wavuti:www.csb.gov.tr
  • IP ya Seva:212.174.24.27
  • Maelezo ya tovuti:Anasayfa

jina la kikoa:www.csb.gov.trUthamini

kuhusu 5000~500000

jina la kikoa:www.csb.gov.trmtiririko

166

jina la kikoa:www.csb.gov.trNzuri au mbaya

Kuna waheshimiwa wa kusaidia. Inaweza kuwa sababu kubwa Ji

tovuti:T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıUzito

2

tovuti:T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıIP

212.174.24.27

tovuti:T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyaliyomo

T.C.Çevre,ŞehircilikveİklimDeğişikliğiBakanlığı varbaseUrl ="/"; varajaxloader="/public/webadmin/img/ajax-loader.gif"; varajaxerrmsg="BirHataOluştu"; Arama Ara RandevuOluştur Türkçe Türkçe English MENÜ BAKAN MuratKURUM Çevre,ŞehircilikveİklimDeğişikliğiBakanı Ankara’dadoğdu(1976).AnkaraMimarKemalLisesininardındanSelçukÜniversitesiMühendislikveMimarlıkFakültesiİnşaatMühendisliğiBölümündenmezunoldu(1999).YüksekLisansını,KentselDönüşümalanındatamamladı.(2017)İnşaatalanındafaaliyetgösterençeşitliözelsektörkuruluşlarındaçalıştı.(1999-2005)TOKİAnkaraUygulamaDaireBaşkanlığındauzmanolarakgörevyaptı.(2005-2006)TOKİİstanbulUygulamaDaireBaşkanlığırupaYakasıUyguT.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığılamaŞubeMüdürlüğügörevindebulundu.(2006-2009) DEVAMI ÖZGEÇMİŞİ TWİTTER FACEBOOK BAKAN BAKANLIĞIMIZ TeşkilatŞeması Tarihçemiz Misyon/Vizyon Mevzuat EtikKomisyonu StratejiÇalışmaları GörevYapmışBakanlarımız KurumsalKimlik-BakanlıkLogosu FotoğrafArşivi BİRİMLER AltyapıveKentselDönüşümHizmetleriGenelMüdürlüğü rupaBirliğiveDışİlişkilerGenelMüdürlüğü CoğrafiBilgiSistemleriGenelMüdürlüğü ÇevreselEtkiDeğerlendirmesi,İzinveDenetimGenelMüdürlüğü ÇevreYönetimiGenelMüdürlüğü ÇölleşmeveErozyonlaMücadeleGenelMüdürlüğü HukukHizmetleriGenelMüdürlüğü MekânsalPlanlamaGenelMüdürlüğü MeslekiHizmetlerGenelMüdürlüğü MilliEmlakGenelMüdürlüğü PersonelGenelMüdürlüğü TabiatVarlıklaT.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığırınıKorumaGenelMüdürlüğü YapıİşleriGenelMüdürlüğü YerelYönetimlerGenelMüdürlüğü RehberlikveTeftişBaşkanlığı İçDenetimBirimiBaşkanlığı StratejiGeliştirmeBaşkanlığı YüksekFenKuruluBaşkanlığı BasınveHalklaİlişkilerMüşirliği DestekHizmetleriDairesiBaşkanlığı EğitimveYayınDairesiBaşkanlığı DönerSermayeİşletmesiMüdürlüğü E-HİZMETLER HABERLER Duyurular BakanlıkFaaliyetleri İLETİŞİM BakanlıkMerkez İlMüdürlüklerimiz RandevuOluştur BilgiEdinme DUYURULAR 23 Mayıs CBSOperatörü(Seviye4)TeorikSınDuyurusu 23 Mayıs CBSUzmanı(Seviye6)TeorikSınDuyurusu 12 Mayıs CBSOperatörü(Seviye4)PerformansaDayalıSınDuyurusu 28 Nisan 2023YılıYerDeğiştirmeDönemineİlişkinDuyuru BilgilendirmeHattı İmarBarışı DenizKaplumbağalarıUyduİzleme ÇevreveŞehirKütüphanesi İhaleBilgileri MevzuatBilgiSistemi RakamlarlaBakanlığımız RİSKLİYAPITESPİTİYAPILANBAĞIMSIZBİRİMSAYISI 952.423 ENERJİKİMLİKBELGESİALANBİNASAYISI 1.407.958 TESCİLİYAPILANANITAĞAÇSAYISI 9.340 RİSKLİYAPITESPİTİSONRASINDAYIKILANBAĞIMSIZBİRİMSAYISI 827.142 ATIKSUARITMATESİSİSAYISI 1.176 ÇevreİnsanveŞehir DinlersenÇiçeklerdeKonuşur Zamandeğişirkenkendiözdeğerlerimizdendeuzaklaşırolduk.Oysanekadarnaifbirgelenektengeliyoruz.OsmanlıDönemi,gelenekvegöreneklerinenetkinolduğudönemdir.Öylekiodönemininsanlarıbugelenekleresıkısıkıyariayeteder. TAMAMINIOKU DOKÜMANLAR FoçaÖzelÇevreKorumaBölgesi 2017-09-09 Çevre Broşür FoçaÖzelÇevreKorumaBölgesi KiraYardımıUygulamaKıluzu 2017-09-09 Şehircilik Kıluz KiraYardımıUygulamaKıluzu İllerÖzetÇevreDurumRaporu-2018 2018-02-01 Çevre İllerÖzetÇevreDurumRaporu-2018 AtıksuArıtımıEylemPlanı(2017-2023) 2018-04-10 Çevre AtıksuArıtımıEylemPlanı(2017-2023) PlastikPoşetKullanımı 2019-01-09 Çevre PlastikPoşetKullanımı BelediyeBaşkanıveBelediyeMeclisÜyeleriBilgiFormu 2019-03-07 İdari BelediyeBaşkanıveBelediyeMeclisÜyeleriBilgiFormu ÜLKEMİZDEYABANCIÜLKEMENSUPLARIİLEİLGİLİOLARAKVERİLEN8230; 2019-03-15 İdari ÜLKEMİZDEYABANCIÜLKEMENSUPLARIİLEİLGİLİOLARAKVERİLEN8230; YAYA,ENGELLİveKÖYYOLUUZUNLUĞUFORMU 2019-03-15 İdari YAYA,ENGELLİveKÖYYOLUUZUNLUĞUFORMU BELEDİYEMECLİSİ,BELEDİYEENCÜMENİVEİHTİSASKOMİSYONLARI8230; 2019-04-05 İdari BELEDİYEMECLİSİ,BELEDİYEENCÜMENİVEİHTİSASKOMİSYONLAT.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıRI8230; TÜMDOKÜMANLAR SıkçaSorulanSorular Merakettiğinizsorulara,aşağıdansorunuzunkonusunuseçerekdahahızlıulaşabilirsiniz KooperatiflerİleİlgiliSorular YAPIMALZEMELERİ AnlaşmaSüreci YapıDenetimİleİlgiliSorular YAPIDENETİMİ ENERJİVERIMLİLİĞİVETESİSAT TÜMÜ Ortaklıkdevredilebilirmi? Ortaklıkdevredilebilir.Yönetimkuruluortaklığıdevralankişininortaklıkniteliklerinitaşımasıhalinde,bukişiyiortaklığakabuleder.Dairhalindeeskikooperatifekarşıtümhakveyükümlülükleriyeniortağageçer. İlMüdürlüklerindebulunancihazlarınkalibrasyonlarınınereyeyaptırabiliriz? TSEileyapılanprotokolgereği,zamanıgeldiğindeTSE’yebilgiverilerekyaptırılabilir. -Yıkılanbinamızıkendiimkanlarımızileyapabilirmiyiz? Tekparseldebirbodrumkatıdışında,ençokikikatlıvetoplamyapıinşaatalanı500metrekareyigeçmeyenyapılarda;yapımüteahhitliğineilişkinbütünsorumluluklarıüstlenmekşartıylaparselmalikikendiyapısınıinşaedebilir.Budurumdakiyapılariçinayrıcayapımüteahhidiaranmaz.Sadeceoyapımişindekullanılmakvebeşyıliçindebirdefayavetekbiryapıyamahsusolmaküzere,yapısahibinegeçiciyetkibelgesinumarasıverilir.Yapısahibininaynızamandayapımüteahhitliğiniüstlendiğidurumlardasözleşmeşartıaranmaz. Şirketimizdeeksikdenetçibulunmadığıhaldeeksikdenetçiuyarısıvermektedir.Busorununnedeninedir? İkametillerinikontrolediniz. İlMüdürlüklerindebulunancihazlarınkalibrasyonlarınınereyeyaptırabiliriz? TSEileyapılanprotokolgereği,zamanıgeldiğindeTSE’yebilgiverilerekyaptırılabilir. -Yıkılanbinamızıkendiimkanlarımızileyapabilirmiyiz? Tekparseldebirbodrumkatıdışında,ençokikikatlıvetoplamyapıinşaatalanı500metrekareyigeçmeyenyapılarda;yapımüteahhitliğineilişkinbütünsorumluluklarıüstlenmekşartıylaparselmalikikendiyapısınıinşaedebilir.Budurumdakiyapılariçinayrıcayapımüteahhidiaranmaz.Sadeceoyapımişindekullanılmakvebeşyıliçindebirdefayavetekbiryapıyamahsusolmaküzere,yapısahibinegeçiciyetkibelgesinumarasıverilir.Yapısahibininaynızamandayapımüteahhitliğiniüstlendiğidurumlardasözleşmeşartıaranmaz. Şirketimizdeeksikdenetçibulunmadığıhaldeeksikdenetçiuyarısıvermektedir.Busorununnedeninedir? İkametillerinikontrolediniz. 4708sayılıKanun'unkapsamınedir? 4708sayılıKanun'unkapsamınedir? BuKanun;a)   3/5/1985tarihlive3194sayılıİmarKanunu'nun26ncımaddesindebelirtilenkamuyaaityapıvetesislerile27ncimaddesindebelirtilenruhsatatabiolmayanyapılar,b)  Bodrumkatıdışındaençokikikatlıveyapıinşaatalanıtoplam200metrekareyigeçmeyenmüstakilyapılar,c) Entegretesisniteliğindeolmayantarımvehayvancılıkamaçlıyapıvetesisler,d)  Köyyerleşikalanlarında,belediyevemüciralansınırlarıiçindeolmayaniskândışıalanlardavenüfusu5000'inaltındaolanbelediyelerinbelediyevemüciralansınırlarıiçindebodrumkatıveçatıarasıdışındaençokikikatlıveyalnızcabirbodrumkatıninşaatalanıhesabakatılmaksızıntoplaminşaatalanı500metrekareyigeçmeyenkonutyapılarıilebunlarınkömürlük,otopark,depogibimüştemilatı,hariçolmaküzere,belediyevemüciralansınırlarıiçindevedışındakalanyerlerdeyapılacakyapılarındenetiminikapsar.   -Yıkılanbinamızıkendiimkanlarımızileyapabilirmiyiz? Tekparseldebirbodrumkatıdışında,ençokikikatlıvetoplamyapıinşaatalanı500metrekareyigeçmeyenyapılarda;yapımüteahhitliğineilişkinbütünsorumluluklarıüstlenmekşartıylaparselmalikikendiyapısınıinşaedebilir.Budurumdakiyapılariçinayrıcayapımüteahhidiaranmaz.Sadeceoyapımişindekullanılmakvebeşyıliçindebirdefayavetekbiryapıyamahsusolmaküzere,yapısahibinegeçiciyetkibelgesinumarasıverilir.Yapısahibininaynızamandayapımüteahhitliğiniüstlendiğidurumlardasözleşmeşartıaranmaz. Şirketimizdeeksikdenetçibulunmadığıhaldeeksikdenetçiuyarısıvermektedir.Busorununnedeninedir? İkametillerinikontrolediniz. 4708sayılıKanun'unkapsamınedir? 4708sayılıKanun'unkapsamınedir? BuKanun;a)   3/5/1985tarihlive3194sayılıİmarKanunu'nun26ncımaddesindebelirtilenkamuyaaityapıvetesislerile27ncimaddesindebelirtilenruhsatatabiolmayanyapılar,b)  Bodrumkatıdışındaençokikikatlıveyapıinşaatalanıtoplam200metrekareyigeçmeyenmüstakilyapılar,c) Entegretesisniteliğindeolmayantarımvehayvancılıkamaçlıyapıvetesisler,d)  Köyyerleşikalanlarında,belediyevemüciralansınırlarıiçindeolmayaniskândışıalanlardavenüfusu5000'inaltındaolanbelediyelerinbelediyevemüciralansınırlarıiçindebodrumkatıveçatıarasıdışındaençokikikatlıveyalnızcabirbodrumkatıninşaatalanıhesabakatılmaksızıntoplaminşaatalanı500metrekareyigeçmeyenkonutyapılarıilebunlarınkömürlük,otopark,depogibimüştemilatı,hariçolmaküzere,belediyevemüciralansınırlarıiçindevedışındakalanyerlerdeyapılacakyapılarındenetiminikapsar.   Isıölçersisteminininsansağlığınazararıvarmıdır? ÖlçümekipmanlarıRF868frekansındaçalışmaktadır.İnsansağlığıileilgiliolarakkıyasedilebilecekölçüSAR(SpecificAbsorbationRate)radyodalgalarınınveyaelektromanyetikenerjininvücuttarafındanemilmehızıdır.ABnormlarınagöreradyofrekanslarıiçinbelirlenmişmaksimumSARdeğeri4W/kgsınırınınaltındaolmalıdır.ÖlçümsırasındakullanılantelsizsistemineaitSARdeğeriningenelde0,W/kgmertebelerindeolduğubilinmektedir. Şirketimizdeeksikdenetçibulunmadığıhaldeeksikdenetçiuyarısıvermektedir.Busorununnedeninedir? İkametillerinikontrolediniz. 4708sayılıKanun'unkapsamınedir? 4708sayılıKanun'unkapsamınedir? BuKanun;a)   3/5/1985tarihlive3194sayılıİmarKanunu'nun26ncımaddesindebelirtilenkamuyaaityapıvetesislerile27ncimaddesindebelirtilenruhsatatabiolmayanyapılar,b)  Bodrumkatıdışındaençokikikatlıveyapıinşaatalanıtoplam200metrekareyigeçmeyenmüstakilyapılar,c) Entegretesisniteliğindeolmayantarımvehayvancılıkamaçlıyapıvetesisler,d)  Köyyerleşikalanlarında,belediyevemüciralansınırlarıiçindeolmayaniskândışıalanlardavenüfusu5000'inaltındaolanbelediyelerinbelediyevemüciralansınırlarıiçindebodrumkatıveçatıarasıdışındaençokikikatlıveyalnızcabirbodrumkatıninşaatalanıhesabakatılmaksızıntoplaminşaatalanı500metrekareyigeçmeyenkonutyapılarıilebunlarınkömürlük,otopark,depogibimüştemilatı,hariçolmaküzere,belediyevemüciralansınırlarıiçindevedışındakalanyerlerdeyapılacakyapılarındenetiminikapsar.   Isıölçersisteminininsansağlığınazararıvarmıdır? ÖlçümekipmanlarıRF868frekansındaçalışmaktadır.İnsansağlığıileilgiliolarakkıyasedilebilecekölçüSAR(SpecificAbsorbationRate)radyodalgalarınınveyaelektromanyetikenerjininvücuttarafındanemilmehızıdır.ABnormlarınagöreradyofrekanslarıiçinbelirlenmişmaksimumSARdeğeri4W/kgsınırınınaltındaolmalıdır.ÖlçümsırasındakullanılantelsizsistemineaitSARdeğeriningenelde0,W/kgmertebelerindeolduğubilinmektedir. İşyerindekimevcutyapılarınyıkılmasıiçinbedelödenmesizorunlumudur?  İşyerlerindeyıkılmasıgerekenveyükleniciyeyıktırılanmevcutyapılardançıkacakmalzemenin,yenidendeğerlendirilmesivegerektiğindekullanılabilmesiiçinbumalzemeninyüklenicitarafındandikkatleayıklanmasıveyapıdenetimgörevlisiningöstereceğiyerlereistifedilmesigereklidir.Buyıkmalariçinvarsateklifkapsamındaverilenbedellerödenir.Teklifkapsamındabuyıkmalariçinbedelkonmamışsa,buişlerinbedelisözleşmedebulunmayanişlerinfiyatınıntespitiyapılarakyükleniciyeödenir.  4708sayılıKanun'unkapsamınedir? 4708sayılıKanun'unkapsamınedir? BuKanun;a)   3/5/1985tarihlive3194sayılıİmarKanunu'nun26ncımaddesindebelirtilenkamuyaaityapıvetesislerile27ncimaddesindebelirtilenruhsatatabiolmayanyapılar,b)  Bodrumkatıdışındaençokikikatlıveyapıinşaatalanıtoplam200metrekareyigeçmeyenmüstakilyapılar,c) Entegretesisniteliğindeolmayantarımvehayvancılıkamaçlıyapıvetesisler,d)  Köyyerleşikalanlarında,belediyevemüciralansınırlarıiçindeolmayaniskândışıalanlardavenüfusu5000'inaltındaolanbelediyelerinbelediyevemüciralansınırlarıiçindebodrumkatıveçatıarasıdışındaençokikikatlıveyalnızcabirbodrumkatıninşaatalanıhesabakatılmaksızıntoplaminşaatalanı500metrekareyigeçmeyenkonutyapılarıilebunlarınkömürlük,otopark,depogibimüştemilatı,hariçolmaküzere,belediyevemüciralansınırlarıiçindevedışındakalanyerlerdeyapılacakyapılarındenetiminikapsar.   Isıölçersisteminininsansağlığınazararıvarmıdır? ÖlçümekipmanlarıRF868frekansındaçalışmaktadır.İnsansağlığıileilgiliolarakkıyasedilebilecekölçüSAR(SpecificAbsorbationRate)radyodalgalarınınveyaelektromanyetikenerjininvücuttarafındanemilmehızıdır.ABnormlarınagöreradyofrekanslarıiçinbelirlenmişmaksimumSARdeğeri4W/kgsınırınınaltındaolmalıdır.ÖlçümsırasındakullanılantelsizsistemineaitSARdeğeriningenelde0,W/kgmertebelerindeolduğubilinmektedir. İşyerindekimevcutyapılarınyıkılmasıiçinbedelödenmesizorunlumudur?  İşyerlerindeyıkılmasıgerekenveyükleniciyeyıktırılanmevcutyapılardançıkacakmalzemenin,yenidendeğerlendirilmesivegerektiğindekullanılabilmesiiçinbumalzemeninyüklenicitarafındandikkatleayıklanmasıveyapıdenetimgörevlisiningöstereceğiyerlereistifedilmesigereklidir.Buyıkmalariçinvarsateklifkapsamındaverilenbedellerödenir.Teklifkapsamındabuyıkmalariçinbedelkonmamışsa,buişlerinbedelisözleşmedebulunmayanişlerinfiyatınıntespitiyapılarakyükleniciyeödenir.  -6306sayılıKanunkapsamındarisklialanolarakilanedilenbirbölgedeyeralantescilliyapılarhakkındanasılbiruygulamayapılıyor? Risklialanolarakilanedilenbirbölgedetescilliyapılarınbulunmasıhalinde2863sayılıKanunuyarıncaKültürveTurizmBakanlığı’nıngörüşüalınarakuygulamayapılır. Isıölçersisteminininsansağlığınazararıvarmıdır? ÖlçümekipmanlarıRF868frekansındaçalışmaktadır.İnsansağlığıileilgiliolarakkıyasedilebilecekölçüSAR(SpecificAbsorbationRate)radyodalgalarınınveyaelektromanyetikenerjininvücuttarafındanemilmehızıdır.ABnormlarınagöreradyofrekanslarıiçinbelirlenmişmaksimumSARdeğeri4W/kgsınırınınaltındaolmalıdır.ÖlçümsırasındakullanılantelsizsistemineaitSARdeğeriningenelde0,W/kgmertebelerindeolduğubilinmektedir. İşyerindekimevcutyapılarınyıkılmasıiçinbedelödenmesizorunlumudur?  İşyerlerindeyıkılmasıgerekenveyükleniciyeyıktırılanmevcutyapılardançıkacakmalzemenin,yenidendeğerlendirilmesivegerektiğindekullanılabilmesiiçinbumalzemeninyüklenicitarafındandikkatleayıklanmasıveyapıdenetimgörevlisiningöstereceğiyerlereistifedilmesigereklidir.Buyıkmalariçinvarsateklifkapsamındaverilenbedellerödenir.Teklifkapsamındabuyıkmalariçinbedelkonmamışsa,buişlerinbedelisözleşmedebulunmayanişlerinfiyatınıntespitiyapılarakyükleniciyeödenir.  -6306sayılıKanunkapsamındarisklialanolarakilanedilenbirbölgedeyeralantescilliyapılarhakkındanasılbiruygulamayapılıyor? Risklialanolarakilanedilenbirbölgedetescilliyapılarınbulunmasıhalinde2863sayılıKanunuyarıncaKültürveTurizmBakanlığı’nıngörüşüalınarakuygulamayapılır. Yapımişindebildirimler,olurlar,onaylar,belgelervetespitlernasılyapılır?  İdare,yükleniciveyapıdenetimgörevlisiarasındakihertürlüiletişim,yazılıolarakyapılır.  VideoGaleri BilgiEdinmeBaşvuruları ÇevreveŞehirDergisi SıfırAtık Alo181 AtatürkKöşesi 15TemmuzDestanı MustafaKemalMahallesi2082.Cadde No:52 Çankaya/Ankara +90(312)4101000 cevrevesehircilikbakanligi@hs01.kep.tr Rss Facebook Twitter Youtube Tümhakkısaklıdır.2018©Çevre,ŞehircilikveİklimDeğişikliğiBakanlığı window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA--1'); newWOW().init(); $(document).on('click','.popup-modal.exit',function(e){ e.preventDefault(); $(this).parents('.popup-modal').removeClass('open'); }); $(document).ready(function(){ $("#mainModal").on('hidden.bs.modal',function(e){ $('video')[0].pause(); }); }); $(document).on('click','.collapseTitle',function(e){ if($(this).attr('data-id')==1){ $(this).attr("data-id",0); $('.quickMenu-btn-title').addClass('hidden'); $('.hizliErisim').addClass('hidden'); }else{ $(this).attr("data-id",1); $('.quickMenu-btn-title').removeClass('hidden'); $('.hizliErisim').removeClass('hidden'); } }); $(document).on('click','.hizliErisim.accordion-menu.in-submenu',function(e){ $(this).toggleClass("active"); }); . × $('#mainModal').modal({keyboard:false});$(window).on('load',function(){$('#mainModal').modal('show');});

Tovuti:T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıRipoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa