Anadolu Üniversitesi

  • 2022-01-10Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
Anadolu Üniversitesi
  • Anwani ya wavuti:www.anadolu.edu.tr
  • IP ya Seva:212.175.41.18
  • Maelezo ya tovuti:Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Anadolu University

jina la kikoa:www.anadolu.edu.trUthamini

kuhusu 500~20000

jina la kikoa:www.anadolu.edu.trmtiririko

398

jina la kikoa:www.anadolu.edu.trNzuri au mbaya

Nambari hii ni mbaya. Tembo Aliyefilisika Mkali

tovuti:Anadolu ÜniversitesiUzito

4

tovuti:Anadolu ÜniversitesiIP

212.175.41.18

tovuti:Anadolu Üniversitesiyaliyomo

AnadoluÜniversitesiANASAYFAÜNİVERSİTEMİZAKADEMİKAÇIKÖĞRETİMÖĞRENCİİŞLEMLERİARAŞTIRMAKAMPÜSTEYAŞAMKÜTÜPHANEE-POSTAREHBERETKİNLİKLERDUYURULARAKADEMİKTAKVİMADAYÖĞRENCİLERPERSONELMEZUNLARINTERNATIONALADAYÖĞRENCİLERPERSONELMEZUNLARKALİTESTRATEJİKPLANLAR2024-2028DönemiStratejikPlanı2019-2023DönemiStratejikPlanı2014-2018DönemiStratejikPlanı2009-2013DönemiStratejikPlanıMenüTRENÜNİVERSİTEMİZRektörlükÖnüHızlıBağlantılarKütüphaneE-PostaYemekhaneRestoranlarRehberEtkinliklerDuyurularAkademikTakvimAnadoluHakkındaYönetimGenelSekreterlikİdariBirimlerKurullar-KomisyonlarKurumsalİletişimBilgiEdinmeSatınAlmaAnadoluÜniversitesinintemelini,1958’dekurulanEskişehirİktisadiveTicariİlimlerAkademisioluşturur.1982’deAnadoluÜniversitesinedönüşenkurumumuz,kısazamandayalnızcaülkemizindeğildünyanınenbüyüküniversiteleriarasındadaçağdaş,dinamikveyenilikçibirüniversiteolarakyerinialmıştır.AKADEMİKAÇIKÖĞRETİMAçıköğretimSistemiHızlıBağlantılarAnadolumeKampüsİkinciÜniversiteAOSDestekGlobalKampüsBaşvuruYapÖğrenciGirişiAçıköğretimSistemiTürkiyeProgramlarıYurtdışıProgramlarıNasılÖğrenciOlabilirimAkademikTakvimİletişimBilgileriAÖFBüroAdresleriAnadoluÜniversitesiAçıköğretimSistemi,1milyondanfazlaaktiföğrencisiveyaklaşık3buçukmilyonmezununaaçıkveuzaktanöğrenmeyoluylayükseköğrenimsağlamanınyanısıraözelprojeleryardımıylaTürkiye’nineğitimsorunlarınınaşılmasındavazgeçilmezbirrolüstlenmektedir.HızlıhareketegeçebilençokesnekbiryapıyavegüçlübirorganizasyonasahipolanAçıköğretimSistemiuluslararasıdüzeydeişbirlikleriiçincazibemerkezihalinegelmiştir.ÖĞRENCİİŞLEMLERİARAŞTIRMAAraştırmaHızlıBağlantılarKütüphaneE-PostaYemekhaneRestoranlarRehberEtkinliklerDuyurularAkademikTakvimBirimlerMerkezlerTÜBİTAKProjelerHakemliDergilerEtikKuruluBilimselAraştırmaProjeleriARİNKOMKısaadıylaBAP(BilimselAraştırmaProjeleri),yükseköğretimkurumlarındakibilimselaraştırmalarındesteklenmesiamacıylageliştirilmişbiruygulamadır.BuuygulamaYÖK'ün01.01.2002tarihindengeçerliolmaküAnadolu ÜniversitesizereyürülüğeaAnadolu ÜniversitesildığıYükseköğretimKurumlarıBilimselAraştırmaProjeleriHakkındaYönetmelikuyarıncagerçekleştirilmektedir.ÜniversitemizintümöğretimelemanlarıBAPKomisyonunabaşvurarakbilimselaraştırmalarıiçinkaynakalabilirler.KAMPÜSTEYAŞAMKampüsteYaşamHızlıBağlantılarKütüphaneE-PostaYemekhaneRestoranlarRehberEtkinliklerDuyurularAkademikTakvimSosyalveKültürelTesislerKültürSanatMerkezleriveSalonlarıMüzeveSanatMerkezleriSporTesisleriTopluluklarÖğrenciKulüpleriKampüsteOlanaklarFotoğraf&VideoGalerisiAnadoluÜniversitesinde,eğitim-öğretimvebilimselçalışmalarınyanısırasosyalvekültüreletkinlikleredebüyükönemverilmektedir.Bukapsamda,konferans,seminer,panel,kongre,sempozyumgibibilimseltoplantılar;gösteri,sergi,tiyatro,konsergibiçoksayıdakültüreletkinlikgerçekleştirilmekte;herbirimdekiküçükkonferanssalonlarınınyanısıraYunusemreKampusündehemenAtatürkKültürveSanatMerkezi,KongreMerkeziveSinemaAnadoludasüreklietkinlikleresahneolmaktadır.AnadoluÜniversitesiEngelsizÜniversiteÖdülleri’nden8Nişanve1BayrakiledöndüHabereulaşmakiçintıklayınız.“CreativeAnadolu”gerçekleştirilenlansmaniletanıtıldıHabereulaşmakiçintıklayınız. AnadoluÜniversitesindekimezuniyetcoşkususonoturumlarlatamamlandıHabereulaşmaki&ccediAnadolu Üniversitesil;intıklayınız. MezuniyetcoşkusununikincigünütamamlandıHabereulaşmakiçintıklayınız. LisansüstüEğitimEnstitüsümezunlarıkeplerinihayaattıHabereulaşmakiçintıklayınız. 60+TazelenmeÜniversitesiöğrencileriilkmezunlarınıuğurladıHabereulaşmakiçintıklayınız. AnadoluÜniversitesie-SertifikaProgramlarıProgramlarhakkındadetaylıbilgialmakvekayıtolmakiçintıklayınız.2024AnadoluÜniversitesiSporÖdüllerisahiplerinibulduHabereulaşmakiçintıklayınız. EconAnadolu’24İİBF’debaşladıHabereulaşmakiçintıklayınız. TÖMERöğrencileritörenlemezunolduHabereulaşmakiçintıklayınız. ÖğrencilerAnadoluPark’tadüzenlenenBaharŞenliğiilegönüllerinceeğlendiHabereulaşmakiçintıklayınız. TürkMutfağıHaftasıetkinlikleriaçılıştöreniilebaşladıHabereulaşmakiçintıklayınız. ICETOL2024,AnadoluÜniversitesievsahipliğindebaşladıHabereulaşmakiçintıklayınız. RektörErdal,EADTUGenelKurultoplantısınakatıldıHabereulaşmakiçintıklayınız. YetkinlikKomitesi,URAYSİMYönetimKuruluÜyeleriilebirlikteizlemetoplantısıyaptıHabereulaşmakiçintıklayınız. EczacılıkFakültesiöğretimüyelerininprojelerirupaPatentTescilialmayahakkazandıHabereulaşmakiçintıklayınız. AnadoluÜniversitesindendünyadakiFilistineylemlerinedestekHabereulaşmakiçintıklayınız. AnadoluÜniversitesievsahipliğindeÜYEK2024başladıHabereulaşmakiçintıklayınız. AnadoluÜniversitesiJaponBahçesiyenilenenyüzüylehizmeteaçıldıHabereulaşmakiçintıklayınız. İKAF’24görkemliaçılıştöreniylebaşladıHabereulaşmakiçintıklayınız. SanayiveTeknolojiBakanıMehmetFatihKacır,AnadoluÜniversitesiöğrencileriylebirarayageldiHabereulaşmakiçintıklayınız.AdayÖğrenciTanıtımSayfasıAdayöğrencilerimiziçinhazırlananbilgilendirmesayfasınaerişmekiçintıklayınız.PaylaşımlıLaboratuvarveStüdyoHizmetleriDetaylıbilgiiçintıklayınız2024-2025AdmissionProcessforInternationalStudentsisOpenApplyNowANASİSAÇIKÖĞRETİMSİSTEMİMERGENBÜTÜNLEŞİKBİLGİSİSTEMİKÜTÜPHANEYEMEKHANEE-POSTAEBYSREHBER13HaziranKapalıYüzmeHuzuYazDönemiKayıtDuyurusu13Haziran2024-2025ÖğretimYılıGüzDönemiLisansüstüProgramBaşvuruları12HaziranÇocukEğitimiUygulamaveAraştırmaMerkezi(ÇocukÜniversitesi)YazDönemiProgramları11HaziranKısmiZamanlıÖğrenciAlımıİlanıSonucu(ÜstünYeteneklilerEğitimiUygulamaveAraştırmaMerkeziMüdürlüğü)06HaziranYemekhaneHizmetiDuyurusu16MayısİÇEMEğitimSeminerleriKurumİçiDuyurularKurumDışıDuyurularPodcastYayınlarıTümPodcastYayınlarıYoutubePodcastSpotifyPodcastGooglePodcastÇocuklukÇağıDilveKonuşmaBozukluklarıProf.Dr.İlknurMişYoutubePodcastSpotifyPodcastGooglePodcastKarakterveDeğerEğitimiProf.Dr.HandanDeveciYoutubePodcastSpotifyPodcastGooglePodcastTürkMutfağıDoç.Dr.OsmanGüldemirYoutubePodcastSpotifyPodcastGooglePodcastAnadolu'daÇatalhöyükDoç.Dr.AliUmutTürkcanYoutubePodcastSpotifyPodcastGooglePodcastSosyalMedyadaKişiliğiniKorumakProf.Dr.FerhanOdabaşıYoutubePodcastSpotifyPodcastGooglePodcastTakviyeEdiciGıdalarNedir,NeDeğildir?Prof.Dr.SinemIlgınYoutubePodcastSpotifyPodcastGooglePodcastKaracahisarKalesiKazısıDr.ÖğretimÜyesiHasanYılmazyaşarYoutubePodcastSpotifyPodcastGooglePodcastSesSağlığıDoç.Dr.ElçinTadıhanÖzkanYoutubePodcastSpotifyPodcastGooglePodcastDisiplinlerarasıSanatProf.GüldaneAraz AyYoutubePodcastSpotifyPodcastGooglePodcastMutlulukEkonomisiProf.Dr.BülentGünsoyHaberlerTümHaberlerDEVAMINIOKUYUNMezuniyet’24FotoğrafGalerisiyayınlandıDEVAMINIOKUYUNÜniversitemizbayramlaşmatörenindebirarayageldiDEVAMINIOKUYUNTÜBİTAKprojesideğerlendirmetoplantısıGSF’degerçekleştirildiDEVAMINIOKUYUNÇinAçıkÜniversitesi,AnadoluÜniversitesiniziyaretettiEtkinlikTakvimiTümEtkinliklerGÖRÜNTÜLE''Kargalar''Tarih:24Haziran202420:00-21:30TiyatroGösterileriGÖRÜNTÜLE''Kargalar''Tarih:25Haziran202420:00-21:30TiyatroGösterileriGÖRÜNTÜLE''ProjePaylaşımSemineri-4''Tarih:25Haziran202420:00-22:00SeminerlerGÖRÜNTÜLE''SınToplantısı''Tarih:26Haziran202411:00-12:00ToplantılarSosyalMedya/anadoluuniversitesi/Anadolu_Univ/anadoluuniv/anadoluunivBağlantılarDigitalDersPlatformuPsikolojikDanışmaveRehberlikEngelliÖğrencilerBirimiARİNKOMStudyinTürkiyeRadyoAÇocukÜniversitesiAnadoluSEM.popupHome{width:100%;height:100%;position:fixed;left:0;top:0;background:rgba(0,0,0,0.65);z-index:9999;display:none;}.popupHome.close{width:30px;height:30px;position:absolute;right:0;top:-30px;background:#9e141f;cursor:pointer;z-index:888;}.popupHome.close::before{content:"X";width:30px;height:30px;float:left;text-align:center;line-height:30px;color:#fff;}.popupHome.ime{width:800px;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;}.popupHome.imeimg{width:100%;float:left;}.popupHome.imeiframe{width:800px;height:527px;float:left;}@mediascreenand(max-width:1024px){.popupHome.ime{width:600px;}.popupHome.imeiframe{width:600px;height:316px;}}@mediascreenand(max-width:568px){.popupHome.ime{width:100%;}.popupHome.imeiframe{width:100%;height:210px;}}@mediaonlyscreenand(orientation:landscape){/*.popupHome.ime{*//*width:auto;*//*max-width:100%;*//*max-height:100%;*//*}*/}KapatWebsitemizdekiçerezleri(cookie)kullanıcıdeneyiminiartırantekniközellikleridesteklemekiçinkullanıyoruz.Detaylıbilgiiçintıklayınız.GoogleAnalyticstarafındanyönetilençerezleridevredışıbırakabilirveyakabuledebilirsiniz.KabulEtDevreDışıBırakÜNİVERSİTEMİZAnadoluHakkındaSayılarlaÜniversitemizİdariBirimlerBölümlerKurullar-KomisyonlarİşBirliğiYapılanKuruluşlarBilgiveBelgelerMevzuatİletişimBilgileriAKADEMİKAçıköğretimSistemiFakültelerEnstitülerMeslekYüksekokullarıYüksekokullarAÇIKÖĞRETİMAçıköğretimDuyurularıAçıköğretimSistemiTürkiyeProgramlarıYurtDışıProgramlarıNasılÖğrenciOlabilirim?AkademikTakvimÖğrenmeOrtamlarıSınlarHakkındaÖĞRENCİİŞLEMLERİAkademikTakvimAnadoluBilgiPaketiARAŞTIRMABirimlerMerkezlerProjelerHakemliDergilerBilimselAraştırmaveYayınEtiğiKurullarıLaboratuvarveStüdyoHizmetleriKAMPÜSTEYAŞAMSosyalveKültürelTesislerKültürSanatMerkezleriveSalonlarıMüzeveSanatMerkezleriSporTesisleriTopluluklarÖğrenciKulüpleriKampüsteOlanaklarFotoğrafGalerisiBağımlılıklaMücadeleKomisyonuAndroidUygulamaiOSUygulama©2024AnadoluÜniversitesi-Tümhaklarısaklıdır.$(function(){$.smartbanner({daysHidden:30,daysReminder:180,title:'ANADOLUMOBİL',button:'İNDİR',appendToSelector:'html',price:'Ücretsiz',appStoreLangue:'tr',inAppStore:'AppStore',inGooglePlay:'GooglePlay'});});(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','///analytics.js','ga');ga('create','UA--6','auto');ga('send','peview');(function(d){vars=d.createElement("script");s.setAttribute("data-account","I7NGQzWXrr");s.setAttribute("src","cdn.userway.org/widget.js");(d.body||d.head).appendChild(s);})(document)PleaseensureJascriptisenabledforpurposesofwebsiteaccessibility

Tovuti:Anadolu ÜniversitesiRipoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa