Anadolu Üniversitesi

  • 2022-01-10Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
Anadolu Üniversitesi
  • Anwani ya wavuti:www.anadolu.edu.tr
  • IP ya Seva:212.175.41.18
  • Maelezo ya tovuti:Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Anadolu University

jina la kikoa:www.anadolu.edu.trUthamini

kuhusu 500~20000

jina la kikoa:www.anadolu.edu.trmtiririko

367

jina la kikoa:www.anadolu.edu.trNzuri au mbaya

Nambari hii ni mbaya. Tembo Aliyefilisika Mkali

tovuti:Anadolu ÜniversitesiUzito

3

tovuti:Anadolu ÜniversitesiIP

212.175.41.18

tovuti:Anadolu Üniversitesiyaliyomo

AnadoluÜniversitesiANASAYFAÜNİVERSİTEMİZAKADEMİKAÇIKÖĞRETİMÖĞRENCİİŞLEMLERİARAŞTIRMAKAMPÜSTEYAŞAMKÜTÜPHANEE-POSTAREHBERETKİNLİKLERDUYURULARAKADEMİKTAKVİMÖĞRENCİLERADAYÖĞRENCİLERPERSONELMEZUNLARINTERNATIONALADAYÖĞRENCİLERÖĞRENCİLERPERSONELMEZUNLARKALİTEMenüTRENÜNİVERSİTEMİZRektörlükÖnüHızlıBağlantılarKütüphaneE-PostaYemekhaneRestoranlarRehberEtkinliklerDuyurularAkademikTakvimAnadoluHakkındaYönetimGenelSekreterlikİdariBirimlerKurullar-KomisyonlarKurumsalİletişimBilgiEdinmeSatınAlmaAnadoluÜniversitesinintemelini,1958’dekurulanEskişehirİktisadiveTicariİlimlerAkademisioluşturur.1982’deAnadoluÜniversitesinedönüşenkurumumuz,kısazamandayalnızcaülkemizindeğildünyanınenbüyüküniversiteleriarasındadaçağdaş,dinamikveyenilikçibirüniversiteolarakyerinialmıştır.AKADEMİKAÇIKÖĞRETİMAçıköğretimSistemiHızlıBağlantılarAnadolumeKampüsİkinciÜniversiteAOSDestekGlobalKampüsBaşvuruYapÖğrenciGirişiAçıköğretimSistemiTürkiyeProgramlarıYurtdışıProgramlarıNasılÖğrenciOlabilirimAkademikTakvimİletişimBilgileriAÖFBüroAdresleriAnadoluÜniversitesiAçıköğretimSistemi,1milyondanfazlaaktiföğrencisiveyaklaşık3buçukmilyonmezununaaçıkveuzaktanöğrenmeyoluylayükseköğrenimsağlamanınyanısıraözelprojeleryardımıylaTürkiye’nineğitimsorunlarınınaşılmasındavazgeçilmezbirrolüstlenmektedir.HızlıhareketegeçebilençokesnekbiryapıyavegüçlübirorganizasyonasahipolanAçıköğretimSistemiuluslararasıdüzeydeişbirlikleriiçincazibemerkezihalinegelmiştir.ÖĞRENCİİŞLEMLERİARAŞTIRMAAraştırmaHızlıBağlantılarKütüphaneE-PostaYemekhaneRestoranlarRehberEtkinliklerDuyurularAkademikTakvimBirimlerMerkezlerTÜBİTAKProjelerHakemliDergilerEtikKuruluBilimselAraştırmaProjeleriARİNKOMKısaadıylaBAP(BilimselAraştırmaProjeleri),yükseköğretimkurumlarındakibilimselaraştırmalarındesteklenmesiamacıylageliştirilmişbiruygulamadır.BuuygulamaYÖK'ün01.01.2002tarihindengeçerliolmaküzereyürülüğealdığıYükseköğretimKurumlarıBilimselAraştırmaProjeleriHakkındaYönetmelikuyarıncagerçekleştirilmektedir.ÜniversitemizintümöğretimelemanlarıBAPKomisyonunabaşvurarakbilimselaraştırmalarıiçinkaynakalabilirler.KAMPÜSTEYAŞAMKampüsteYaşamHızlıBağlantılarKütüphaneE-PostaYemekhaAnadolu ÜniversitesineRestoranlarRehberEtkinliklerDuyurularAkademikTakvimSosyalveKültürelTesislerKültürSanatMerkezleriveSalonlarıMüzeveSanatMerkezleriSporTesisleriTopluluklarÖğrenciKulüpleriKampüsteOlanaklarFotoğraf&VideoGalerisiAnadoluÜniversitesinde,eğitim-öğretimvebilimselçalışmalarınyanısırasosyalvekültüreletkinlikleredebüyükönemverilmektedir.Bukapsamda,konferans,seminer,panel,kongre,sempozyumgibibilimseltoplantılar;gösteri,sergi,tiyatro,konsergibiçoksayıdakültüreletkinlikgerçekleştirilmekte;herbirimdekiküçükkonferanssalonlarınınyanısıraYunusemreKampusündehemenAtatürkKültürveSanatMerkezi,KongreMerkeziveSinemaAnadoludasüreklietkinlikleresahneolmaktadır.URAYSİMçalışmalarıhızkazandıHabereulaşmakiçin tıklayınız.AnadoluÜniversitesiEğitimveKitleİletişimialanındailksıradaHabereulaşmakiçintıklayınız.MezuniyetTöreniDuyurusuDuyuruyaulaşmakiçintıklayınız.TÖMERveGSFöğrencilerisanatgünlerindebirarayageldiHabereulaşmakiçintıklayınız. TÜDAM’danAşıkVeysel’eVefaSempozyumuHabereulaşmakiçintıklayınız. ÖrgünEğitimBaharDönemiDönemSonu,BütünlemeveMazeretSınlarıDuyurusuDuyuruyaulaşmakiçintıklayınızMüzikveBaleOrtaokulu5.SınıfYetenekSınıDetaylariçintıklayınız.URAYSİMProjesi6550SayılıKanunkapsamınaalındıHabereulaşmakiçintıklayınız.AnadoluÜniversitesi“YunusEmreYazıSanatlarıMüzesi”ziyaretçilerinekapılarınıaçtıHabereulaşmakiçintıklayınız.ÜniversitemizevsahipliğindedüzenlenenİKAF'23başarıylatamamlandıHabereulaşmakiçintıklayınız.İKAF’23görkemliaçılıştöreniylebaşladıHabereulaşmakiçintıklayınız.Üniversitemizdepremdenetkilenençocuklariçin“Öğrenelim,Paylaşalım,HayatlaBuluşalım”programıdüzenliyorHabereulaşmakiçintıklayınız.AAOU2023KonferansıiçinbildirigönderimibaşladıHabereulaşmaki&cAnadolu Üniversitesicedil;intıklayınız.1Oyuncak1MutlulukKampanyasıyardımlarıdeprembölgesineulaştıHabereulaşmakiçintıklayınız.Üniversitemiz“AnadoluMutfağı”iledepremzedelerinyanındaHabereulaşmakiçintıklayınız.PaylaşımlıLaboratuvarveStüdyoHizmetleriDetaylıbilgiiçintıklayınızStudyatAnadoluUniversityPleaseClickHereToVisitOurWebsite2023AdmissionProcessforInternationalStudentsisOpenClicktoApplyANASİSAÇIKÖĞRETİMSİSTEMİMERGENAKADAnadolu ÜniversitesiEMİKTAKVİMKÜTÜPHANEYEMEKHANEE-POSTAEBYSREHBER01HaziranGüzelSanatlarEnstitüsüSeminerleri29Mayıs2023ANADOLUYÖSYurtiçiveYurtdışı(Azerbaycan)sıngirişbelgeleriyayınlanmıştır25MayısÇocukEğitimiUygulamaveAraştırmaMerkezi(ÇocukÜniversitesi)ProgramÖnerisi25MayısKapalıYüzmeHuzuKayıtDuyurusu23MayısKreşveGündüzBakımeviÖnKayıtDuyurusu18MayısÖrgünEğitimBaharDönemiDönemSonu,BütünlemeveMazeretSınlarıDuyurusuKurumİçiDuyurularKurumDışıDuyurularPodcastYayınlarıTümPodcastYayınlarıYoutubePodcastSpotifyPodcastGooglePodcastLevhaTektoniğiDepremlerProf.Dr.ErdoğanKayaYoutubePodcastSpotifyPodcastGooglePodcastAfetveAcilDurumlardaÖzelGereksinimliBireylerDr.Öğr.ÜyesiErkanKURNAZYoutubePodcastSpotifyPodcastGooglePodcastAfetlereDirençliKentveToplumDr.Öğr.ÜyesiMuammerTünYoutubePodcastSpotifyPodcastGooglePodcastDeprem,ÇocuklarveEbeveynlerDoç.Dr.BahtiyarEraslan ÇapanYoutubePodcastSpotifyPodcastGooglePodcastAnadolu'daÇatalhöyükDoç.Dr.AliUmutTürkcanYoutubePodcastSpotifyPodcastGooglePodcastDisiplinlerarasıSanatProf.GüldaneAraz AyYoutubePodcastSpotifyPodcastGooglePodcastKemanYapımcılığındaÇevreselSürdürülebilirlikÖğr.Gör.HalideKarabiberYoutubePodcastSpotifyPodcastGooglePodcastFitoterapiProfDr.AyhanAltıntaşYoutubePodcastSpotifyPodcastGooglePodcastMakamsalMüzikAlgısıTestiMakamsalMüzikAlgısıTestiYoutubePodcastSpotifyPodcastGooglePodcastTürkMutfağıDoç.Dr.OsmanGüldemirHaberlerTümHaberlerDEVAMINIOKUYUNDevletKonservatuvarıöğrencilerindenyenioyunDEVAMINIOKUYUNPerakendeGençYetenekProgramıöğrencilereyöneticiliğinkapılarınıaçmayadevamediyorDEVAMINIOKUYUN“ProfesörNurbiyeUzAnısınaLisansüstüÖğrenciKarmaSergisi”KongreMerkezindeaçıldıDEVAMINIOKUYUNTazelenmeöğrencileridönemişölenlekapattıEtkinlikTakvimiTümEtkinliklerGÖRÜNTÜLE''7.UluslararasıKatılımlıUlusalErkenÇocukluktaMüdahaleKongresi(UDEMKO2023)''Tarih:05Ekim202309:00-08Ekim202317:00KongrelerGÖRÜNTÜLE''AnadoluÜniversitesi2022-2023EğitimÖğretimYılıMezuniyetTöreni''Tarih:09Haziran202310:30-11Haziran202317:00MezuniyetTöreniGÖRÜNTÜLE"Hz.Mevlana'nın750.VuslatYıldönümü-Şeb-iArusSemaTöreni"Tarih:17Aralık202318:00-21:00TörenlerGÖRÜNTÜLE"11.ÜniversitelerPsikolojiDanışmaveRehberlikSempozyumu"Tarih:12Ekim202309:00-13Ekim202317:00SempozyumlarSosyalMedya/anadoluuniversitesi/Anadolu_Univ/anadoluuniv/anadoluunivBağlantılarDigitalDersPlatformuŞehirÜniteleriEngelliÖğrencilerBirimiARİNKOMStudyinTürkiyeRadyoAÇocukÜniversitesiAnadoluSEM.popupHome{width:100%;height:100%;position:fixed;left:0;top:0;background:rgba(0,0,0,0.65);z-index:9999;display:none;}.popupHome.close{width:30px;height:30px;position:absolute;right:0;top:-30px;background:#9e141f;cursor:pointer;z-index:888;}.popupHome.close::before{content:"X";width:30px;height:30px;float:left;text-align:center;line-height:30px;color:#fff;}.popupHome.ime{width:800px;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;}.popupHome.imeimg{width:100%;float:left;}.popupHome.imeiframe{width:800px;height:527px;float:left;}@mediascreenand(max-width:1024px){.popupHome.ime{width:600px;}.popupHome.imeiframe{width:600px;height:316px;}}@mediascreenand(max-width:568px){.popupHome.ime{width:100%;}.popupHome.imeiframe{width:100%;height:210px;}}@mediaonlyscreenand(orientation:landscape){/*.popupHome.ime{*//*width:auto;*//*max-width:100%;*//*max-height:100%;*//*}*/}KapatÜNİVERSİTEMİZAnadoluHakkındaSayılarlaÜniversitemizİdariBirimlerBölümlerKurullar-KomisyonlarBilgiveBelgelerAKADEMİKAçıköğretimSistemiFakültelerEnstitülerMeslekYüksekokullarıYüksekokullarAÇIKÖĞRETİMAçıköğretimDuyurularıAçıköğretimSistemiTürkiyeProgramlarıYurtDışıProgramlarıNasılÖğrenciOlabilirim?AkademikTakvimÖğrenmeOrtamlarıSınlarHakkındaÖĞRENCİİŞLEMLERİAkademikTakvimARAŞTIRMABirimlerMerkezlerProjelerHakemliDergilerBilimselAraştırmaveYayınEtiğiKurullarıLaboratuvarveStüdyoHizmetleriKAMPÜSTEYAŞAMSosyalveKültürelTesislerKültürSanatMerkezleriveSalonlarıMüzeveSanatMerkezleriSporTesisleriTopluluklarÖğrenciKulüpleriKampüsteOlanaklarFotoğrafGalerisiAndroidUygulamaiOSUygulama©2023AnadoluÜniversitesi-Tümhaklarısaklıdır.$(function(){$.smartbanner({daysHidden:0,daysReminder:0,title:'ANADOLUMOBİL',button:'İNDİR',appendToSelector:'html',price:'Ücretsiz',appStoreLangue:'tr',inAppStore:'AppStore',inGooglePlay:'GooglePlay'});});(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','///analytics.js','ga');ga('create','UA--6','auto');ga('send','peview');(function(d){vars=d.createElement("script");s.setAttribute("data-account","I7NGQzWXrr");s.setAttribute("src","cdn.userway.org/widget.js");(d.body||d.head).appendChild(s);})(document)PleaseensureJascriptisenabledforpurposesofwebsiteaccessibility

Tovuti:Anadolu ÜniversitesiRipoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa